Afspilning, gentagelse og blanding af musik

På skærmen Afspiller nu kan du afspille musik, gentage og blande sange m.m.

Åbn Afspiller nu på din iPhone, iPad, iPod touch eller Android-telefon

Når du afspiller musik på din iOS-enhed eller Android-telefon, vises en afspiller nederst til højre på skærmen. Tryk på afspilleren for at åbne Afspiller nu. På skærmen Afspiller nu kan du styre afspilning og lydstyrke, slå Bland eller Gentag til, downloade sangen og meget mere.

 

        

Sådan blander du sange

Åbn skærmen Afspiller nu, og rul ned.

Tryk på  for at indstille Musik til altid at blande en liste med de sange, der er valgt. Et album, en spilleliste eller et sæt sange afspilles i vilkårlig rækkefølge.

Hvis Bland er slået til, vises . Du kan slå det fra ved at trykke på knappen, indtil  vises.

Sådan gentager du sange

Åbn skærmen Afspiller nu, og rul ned.

Tryk på  én gang for at gentage en hel spilleliste eller et helt album. Tryk igen på  for at slå gentagelse til for én sang. Tryk en tredje gang på  for at nulstille gentagelse.

Hvis Gentag er slået til, vises  eller . Du kan slå det fra ved at trykke på knappen, indtil  vises.

Flere muligheder

Under knapperne Bland og Gentag på Afspiller nu finder du sangens tekster1 og en liste med de sange, der står i kø for at blive afspillet. Hvis du vil omorganisere Kø, kan du trække i sangene ved hjælp af symbolet for flytning for at ændre rækkefølgen – du kan også skubbe til venstre for at fjerne en sang, som du vil springe over. Hvis du ikke kan se symbolet for flytning, skal du slå Gentag fra.

Sådan styrer du din musik på din Mac eller pc

Når du afspiller musik i iTunes på en Mac eller pc, kan du styre musikken øverst i iTunes-vinduet. Herfra kan du spole frem og tilbage i en sang, sætte den på pause, skrue op og ned for lydstyrken, dele en sang eller bruge AirPlay til at streame sangen og meget mere. 

Sådan blander du sange

Klik på  for at blande sangene på en spilleliste eller et album. Når Bland er slået til, vises .

Sådan gentager du sange

Klik på  én gang for at gentage en hel spilleliste eller et helt album. Klik på  igen for at slå gentagelse til for én sang. Klik en tredje gang på  for at nulstille gentagelse.

Hvis Gentag er slået til, vises  eller .


     

Åbn Musik på dit Apple Watch

Når du afspiller musik i appen Musik på dit Apple Watch Series 3, kan du enten styre den fra Afspiller nu eller appen Musik. Du skal have AirPods eller Bluetooth-hovedtelefoner for at lytte til musik via dit Apple Watch. Brug Dock til at åbne appen Musik for at styre blanding og gentagelse.

Fra appen Musik kan du afspille en sang, dreje på Digital Crown for at indstille sangens lydstyrke, slå blanding til, indstille gentagelse m.m.

Sådan blander du sange

Åbn appen Musik, og vælg en spilleliste, en kunstner eller et album, du vil afspille. Tryk på  fra afspilningsskærmen.

Tryk på  for at indstille Musik til altid at blande en liste med de sange, der er valgt. Et album, en spilleliste eller et sæt sange afspilles i vilkårlig rækkefølge.

Hvis Bland er slået til, vises . Du kan slå det fra ved at trykke på knappen, indtil  vises.

Sådan gentager du sange

Åbn appen Musik, og vælg en spilleliste, en kunstner eller et album, du vil afspille. Tryk på fra afspilningsskærmen.

Tryk på  én gang for at gentage en hel spilleliste eller et helt album. Tryk på  igen for at slå gentagelse til for én sang. Tryk en tredje gang på  for at nulstille gentagelse.

Hvis Gentag er slået til, vises  eller . Du kan slå det fra ved at trykke på knappen, indtil  vises.

Læs mere

Funktionerne i Apple Music og iTunes varierer, afhængigt af land og område.

1 Der er ikke sangtekster til alle sange. Du kan læse mere om tekster i Apple Music.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: