Brug af postkasser til at organisere e-mails på din iPhone, iPad eller iPod touch

Der er mange måder, du kan organisere dine e-mails på i appen Mail på iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan oprette postkasser til at organisere e-mails, bruge VIP og flag til at fremhæve ting og meget mere. 

Sådan bruger du postkasser

En postkasse er en mappe, som du kan bruge til at organisere dine e-mails. I appen Mail kan du bruge standardpostkasser som Indbakke, Sendt og Papirkurv. Eller du kan oprette brugerdefinerede postkasser. Du kan også bruge VIP og flag til at fremhæve bestemte e-mails.

Opret brugerdefinerede postkasser

Du kan oprette brugerdefinerede postkasser til at sortere dine e-mails i kategorier som arbejde, familie og meget mere. Sådan gør du:

 1. Tryk på Rediger i øverste højre hjørne af listen Postkasser, og tryk derefter på Ny postkasse. 
 2. Giv din postkasse et navn. Hvis du har mere end én e-mailkonto på din enhed, skal du trykke på Postkasseplacering og vælge den konto, hvor du vil oprette en postkasse.
 3. Tryk på Arkiver og derefter på OK.

Du kan finde din nye postkasse på listen Postkasser under den konto, hvor du oprettede den. Du kan også oprette en genvej til en brugerdefineret postkasse, så du kan finde den øverst på listen Postkasser.

 

Flyt dine e-mails til en postkasse

Når du har oprettet en brugerdefineret postkasse, kan du flytte dine e-mails til den. Sådan gør du: 

 1. Gå til din Indbakke i Mail. 
 2. Tryk på Rediger i det øverste højre hjørne.
 3. Vælg e-mailbeskederne, og tryk på Flyt.
 4. Vælg en postkasse, som du vil flytte e-mailbeskederne til.

 

Slet postkasser

Når du sletter en brugerdefineret postkasse, slettes alle e-mails i postkassen og på din konto permanent. Før du sletter en postkasse, kan du flytte dine e-mails til en anden postkasse.

Sådan sletter du en postkasse:

 1. Gå til listen Postkasser, og tryk på Rediger i øverste højre hjørne.
 2. Tryk på den postkasse, du vil slette.
 3. Tryk på Slet postkasse.
 4. Tryk på Slet og derefter på OK.

Du kan kun slette brugerdefinerede postkasser.

Sådan bruger du VIP-postkassen

I appen Mail kan du markere bestemte personer som VIPs for at have et bedre overblik over de beskeder, de sender. Dine VIPs får en stjerne  ved siden af navnet i overskriften for beskeden. Din VIP-postkasse vises på listen over dine postkasser. 

Hvis du ikke kan finde din VIP-postkasse, skal du kontrollere, at den er slået til. Gå til Mail, tryk på Rediger, og sørg for, at VIP er valgt på listen over postkasser.

Tilføj en VIP

 1. Gå til en e-mail. 
 2. Tryk på afsenderens navn eller e-mailadresse i overskriften for beskeden. 
 3. Tryk på Føj til VIP.

Mail tilføjer VIP'en til din VIP-postkasse. 

Skift VIP-advarsler

 1. Åbn Mail. 
 2. Tryk på  ved siden af VIP.
 3. Tryk på VIP-advarsler.
 4. Tryk derefter på de advarsler, du vil indstille.

Du kan også gå til Indstillinger > Meddelelser > Mail, trykke på VIP og derefter vælge, hvordan du vil modtage VIP-meddelelser.

Sådan markerer du e-mails med flag

Du kan markere dine e-mails med flag for at få et bedre overblik over dem. Du kan endda give flagene forskellige farver. Når du markerer en e-mail med et flag, vises der et flag  ved siden af e-mailtråden.

 

Brug standardflaget: 

 1. Gå til postkassen med den e-mail, du vil markere med flag.
 2. Skub til venstre på e-mailen.
 3. Tryk på Flag.

På iOS 13 og iPadOS kan du ændre flagets farve. Sådan gør du:

 1. Gå til en e-mailtråd. 
 2. Tryk på knappen Svar 
 3. Vælg den farve, du vil have til flaget.

 

Find e-mails med flag

 1. Åbn appen Mail.
 2. Tryk på Rediger i det øverste højre hjørne.
 3. Vælg Med flag.
 4. Tryk på OK.

Sådan blokerer du afsendere

Du kan blokere e-mailbeskeder fra appen Mail og fra Indstillinger. Sådan blokerer du fra appen Mail: 

 1. Gå til den e-mail, du gerne vil blokere.
 2. Tryk på afsenderens navn eller e-mailadresse øverst i beskeden.
 3. Tryk på Bloker denne kontakt. 

 

Sådan blokerer du en gemt kontakt fra Indstillinger:

 1. Gå til Indstillinger, og tryk på Mail. 
 2. Tryk på Blokeret. 
 3. Rul ned til bunden af skærmen, og tryk på Tilføj ny.
 4. Indtast den kontakt, du vil blokere.

Sådan får du vist dine blokerede kontakter: 

 1. Gå til Indstillinger, og tryk på Mail. 
 2. Rul ned, og tryk på Blokeret. 

Når du blokerer en e-mail, markeres beskeden som standard Blokeret, men den forbliver i din Indbakke. Hvis du gerne vil ændre denne indstilling, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Indstillinger > Mail.
 2. Tryk på Indstillinger for blokerede afsendere. 
 3. Vælg derefter: Ingen, Marker som blokeret, Behold i Indbakken eller Flyt til Papirkurv.

 

Flere muligheder med Mail

Udgivelsesdato: