Ændring af skriftstørrelse eller zoomniveau i Safari

I Safari 10 i macOS Sierra kan du justere skriftstørrelsen eller zoomniveauet, så du bedre kan se websider.

Sådan ændres skriftstørrelsen

På sider, som du får vist i Safari i macOS Sierra, kan du ændre skriftstørrelsen uden at ændre størrelsen på andre elementer. Safari husker dine indstillinger, indtil du rydder din historik. 

  • Du øger skriftstørrelsen ved at trykke på Alternativ-Kommando-Plustegn (+)
  • Du formindsker skriftstørrelsen ved at trykke på Alternativ-Kommando-Minustegn (-)

Du kan også gå til menuen Oversigt og holde Alternativ nede, mens du vælger Gør tekst større eller Gør tekst mindre.

Sådan skiftes zoomniveauet

Du kan øge eller reducere zoomniveauet – både tekst og billeder – på sider, som du får vist i Safari i macOS Sierra. Safari husker dine indstillinger, indtil du rydder din historik. 

  • Du øger zoomniveauet ved at trykke på Alternativ-Plustegn (+)
  • Du reducerer zoomniveauet ved at trykke på Alternativ-Minustegn (-)

Du kan også gå til menuen Oversigt og vælge Zoom ind eller Zoom ud.

Ryd historikken for at nulstille skriftstørrelsen og zoomniveauet

Hvis du rydder din Safari-historik, vender websteder tilbage til standardskriftstørrelsen eller -zoomniveauet.

Gå til menuen Historik, og vælg Ryd historik. Klik derefter på Ryd historik igen.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: