Ændring af skriftstørrelse eller zoomniveau i Safari

I Safari 10 i macOS Sierra kan du justere skriftstørrelsen eller zoomniveauet, så du bedre kan se websider.

Sådan ændres skriftstørrelsen

På sider, som du får vist i Safari i macOS Sierra, kan du ændre skriftstørrelsen uden at ændre størrelsen på andre elementer. Safari husker dine indstillinger, indtil du rydder din historik. 

  • Du øger skriftstørrelsen ved at trykke på Alternativ-Kommando-Plustegn (+)
  • Du formindsker skriftstørrelsen ved at trykke på Alternativ-Kommando-Minustegn (-)

Du kan også gå til menuen Oversigt og holde Alternativ nede, mens du vælger Gør tekst større eller Gør tekst mindre.

Sådan skiftes zoomniveauet

Du kan øge eller reducere zoomniveauet – både tekst og billeder – på sider, som du får vist i Safari i macOS Sierra. Safari husker dine indstillinger, indtil du rydder din historik. 

  • Du øger zoomniveauet ved at trykke på Alternativ-Plustegn (+)
  • Du reducerer zoomniveauet ved at trykke på Alternativ-Minustegn (-)

Du kan også gå til menuen Oversigt og vælge Zoom ind eller Zoom ud.

Ryd historikken for at nulstille skriftstørrelsen og zoomniveauet

Hvis du rydder din Safari-historik, vender websteder tilbage til standardskriftstørrelsen eller -zoomniveauet.

Gå til menuen Historik, og vælg Ryd historik. Klik derefter på Ryd historik igen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: