Brug widgets på din iPhone og iPod touch

Med widgets får du et hurtigt overblik over opdaterede oplysninger fra dine foretrukne apps.

Med iOS 14 kan du bruge widgets på din hjemmeskærm for at have de oplysninger, du er mest interesseret i, lige ved hånden. Du kan også bruge widgets fra oversigten I dag ved at skubbe mod højre på hjemmeskærmen eller låseskærmen.

iPhone, der viser hjemmeskærmen med widgets

Tilføj widgets på hjemmeskærmen

 1. På hjemmeskærmen skal du trykke og holde nede på en widget eller et tomt område, indtil dine apps ryster.
 2. Tryk på knappen Tilføj grå Tilføj-knap i øverste venstre hjørne.
 3. Vælg en widget, vælg mellem tre widgetstørrelser, og tryk derefter på Tilføj widget.
 4. Tryk på OK.

Du kan også tilføje widgets fra oversigten I dag. Fra oversigten I dag skal du trykke og holde nede på en widget, indtil menuen med hurtige handlinger åbnes. Tryk derefter på Rediger hjemmeskærm. Træk widgetten til højre kant af skærmen, indtil den vises på hjemmeskærmen, og tryk derefter på OK.

 

iPhone, der viser widgets i oversigten I dag

Tilføj widgets i oversigten I dag

 1. Tryk og hold nede på en widget eller et tomt område i oversigten I dag, indtil dine apps ryster.
 2. Tryk på knappen Tilføj gråt plus-symbol i øverste venstre hjørne.
 3. Rul ned for at vælge en widget, og vælg derefter mellem tre widgetstørrelser.
 4. Tryk på Tilføj widget, og tryk derefter på OK.

iPhone, der viser, hvordan du redigerer en widget

Rediger dine widgets

Med iOS 14 kan du konfigurere dine widgets. Du kan for eksempel redigere widgetten Vejr for at se vejrudsigten for din aktuelle lokalitet eller en anden lokalitet. Sådan gør du:

 1. Tryk og hold nede på en widget for at åbne menuen med hurtige handlinger.
 2. Tryk på Rediger widget symbolet Rediger widget.
 3. Foretag dine ændringer, og tryk derefter uden for widgetten for at afslutte redigeringen.

Du kan også flytte dine widgets for at placere dine favoritter, hvor de er nemmere at finde. Du skal blot trykke og holde nede på en widget, indtil den ryster, hvorefter du kan flytte widgetten rundt på skærmen.

Brug widgetstakke

Med iOS 14 kan du bruge widgetstakke for at spare plads på hjemmeskærmen og i oversigten I dag. Du kan bruge smarte stakke eller oprette dine egne widgetstakke.

Opret en smart stak

En smart stak er en forudbygget samling af widgets, der viser den rigtige widget ud fra faktorer som din lokalitet, en aktivitet eller tidspunktet. En smart stak roterer automatisk widgets for at vise de mest relevante oplysninger i løbet af dagen. Sådan opretter du en smart stak:

 1. Tryk og hold nede på et område på hjemmeskærmen eller i oversigten I dag, indtil dine apps ryster. 
 2. Tryk på knappen Tilføj gråt plus-symbol i øverste venstre hjørne.
 3. Rul ned, og tryk på Smart stak.
 4. Tryk på Tilføj widget.

iPhone, der viser widgetstakken

Opret dine egne widgetstakke

 1. Tryk og hold nede på en app eller et tomt område på hjemmeskærmen eller i oversigten I dag, indtil dine apps ryster.
 2. Træk en widget oven på en anden widget. Du kan have op til 10 widgets i en stak.
 3. Tryk på OK.

Rediger en widgetstak

 1. Tryk og hold nede på widgetstakken.
 2. Tryk på Rediger stak. Herfra kan du ændre rækkefølgen på widgets i stakken ved at trække i gittersymbolet tre grå linjer. Du kan også aktivere Smart rotation, hvis iOS skal vise relevante widgets i løbet af dagen. Du kan også skubbe til venstre over en widget for at slette den.
 3. Tryk på gråt x-symbol til fjernelse, når du er færdig.

Du skal have iOS 14 for at bruge smarte stakke eller oprette dine egne widgetstakke.

Fjern widgets

 1. Tryk og hold nede på den widget, du vil fjerne.
 2. Tryk på Fjern widget.
 3. Tryk på Fjern igen for at bekræfte.

Udgivelsesdato: