Brug albummet Personer i Fotos på din iPhone, iPad eller iPod touch

Appen Fotos genkender ansigter på dine fotos og grupperer dem. Du kan navngive personerne på dine fotos, markere dine favoritter og meget mere.

Sådan fungerer det

Appen Fotos scanner dine fotos for at hjælpe dig med hurtigt at genkende personer, motiver og objekter i dine fotos. Afhængigt af antallet af fotos kan du også få vist dem som en film i Minder. Når du har slået iCloud-fotos til, bliver de personer, du gør til favoritter eller navngiver, opdateret på alle dine Apple-enheder.

Find en person i albummet Personer

Appen Fotos organiserer fotos af personerne i albummet Personer. Der vises et miniaturebillede med et ansigt af hver person, som din enhed genkender. Sådan finder du en person i albummet Personer:

 1. Åbn appen Fotos.
 2. Tryk på fanen Album.
 3. Tryk på albummet Personer. 

Hvis du navngav en person i appen Fotos, kan du også finde vedkommende under fanen Søg. Du skal blot trykke på Søg  og skrive personens navn.

Føj en person til albummet Personer

 1. Åbn et billede af den person, du vil tilføje.
 2. Tryk på knappen Info , og tryk derefter på ansigtet på personen med et spørgsmålstegn.
 3. Tryk på Mærk med navn, og skriv personens navn, eller tryk på navnet, hvis det vises.
 4. Tryk på Næste og derefter på OK.


Sådan navngiver du en person ud fra ansigtet

Fotos foreslår navne fra dine kontakter, men du kan manuelt tilføje et navn for en person, der allerede findes i albummet Personer. Sådan gør du:

 1. Åbn albummet Personer, og tryk derefter på miniaturebilledet for den person, du vil navngive.
 2. Tryk på Tilføj navn øverst på skærmen.
  iPhone, der viser, hvordan du navngiver en person i appen Fotos
 3. Indtast personens navn, eller vælg vedkommendes navn, hvis det vises.
 4. Tryk på Næste og derefter på OK.


Kombiner fotos af den samme person

Nogle gange identificeres den samme person i mere end én gruppe i albummet Personer. Sådan samler du alle billederne i én gruppe:

 1. Gå til albummet Personer, og tryk på Vælg.
 2. Vælg de personer, du vil samle.
 3. Tryk på Flet næsten nederst på skærmen.
 4. Tryk på Ja for at bekræfte handlingen.


Brug "Vis mindre" i albummet Personer

Med iOS 14 og nyere versioner kan du få appen Fotos til at foreslå bestemte personer sjældnere. Dette tilpasser den måde, som appen Fotos administrerer Minder, Udvalgte fotos og de fotos, der vises i widgetten Fotos, så der vises færre fotos af disse mennesker. Sådan gør du:

 1. Åbn albummet Personer, og tryk på personens miniaturebillede.
 2. Tryk på knappen Mere knappen Mere øverst til højre.
  iPhone, der viser, hvordan du kan få vist færre forslag for en person i albummet Personer
 3. Tryk på "Vis [navn] mindre". 
 4. Vælg en indstilling, f.eks. Vis mindre med denne person eller Vis aldrig denne person, og tryk derefter på Bekræft.

Hvis du vælger, at en person skal vises mindre, skal du nulstille dine indstillinger for Minder for at få vist den pågældende person i albummet Personer igen. Gå til Indstillinger > Fotos, tryk på Nulstil foreslåede minder, og tryk derefter på Nulstil for at bekræfte.

I stedet for at få nogen foreslået mindre kan du fjerne vedkommende fra albummet Personer. Du skal blot følge trin 1-2 og trykke på "Fjern [navn] fra Personer". Du kan tilføje vedkommende igen, når du vil.


Favoritpersoner

Marker de personer, du oftest bruger fotos af, som favoritter, så de er nemmere at finde fremover. Hvis du ikke har angivet favoritter endnu, vises knappen Favorit  på alle dine billeder. Hvis du vil markere en person som favorit, skal du trykke på knappen Favorit .

iPhone-skærm med albummet Personer i Fotos

Du kan også trykke på personens miniaturebillede, trykke på knappen Mere knappen Mere og derefter trykke på "Føj [navn] til favoritter". Hvis du vil tilføje flere personer som favoritter på én gang, skal du trykke på Vælg, trykke på hver person, der skal angives som favorit, og derefter trykke på Favorit nederst i albummet Personer.


Sådan ændrer du et miniaturebillede

Fotos tildeler automatisk et miniaturebillede af ansigtet for hver person, der genkendes. Hvis du vil bruge et andet billede til en persons miniaturebillede, kan du ændre det på skærmen for personens billedsamling. Sådan gør du: 

 1. Åbn albummet Personer, og tryk derefter på personen.
 2. Tryk på Vælg, og tryk derefter på Vis ansigter for kun at fokusere på personens ansigt på hvert foto.
 3. Tryk på det foto, du vil bruge.
  iPhone, der viser, hvordan du ændrer en persons miniaturebillede i Fotos
 4. Tryk på knappen Del knappen Del, og tryk derefter på Indstil som nøglefoto.


Sådan retter du forkerte navne og ansigter

Hvis du opdager et billede af en person, der er forkert identificeret i en samling, kan du fjerne det. Sådan gør du: 

 1. Tryk på personen i albummet Personer.
 2. Tryk på Vælg, og tryk derefter på Vis ansigter for kun at fokusere på personens ansigt på hvert foto.
 3. Tryk på alle de fotos, der ikke viser den pågældende person.
 4. Tryk på knappen Del knappen Del, og tryk derefter på "Dette er ikke [navn]."
Udgivelsesdato: