Automatisering af og fjernadgang til HomeKit-tilbehør

Med appen Hjem kan du oprette et samlingspunkt for hjemmet, så du kan fjernbetjene dit HomeKit-tilbehør, give adgang til personer, som du har tillid til, og automatisere dit tilbehør til at udføre bestemte handlinger på bestemte tidspunkter.

Kom godt i gang

 • Indstil dit HomeKit-tilbehør i appen Hjem på din iOS-enhed.
 • Indstilling af automatisering og brugertilladelser kræver en HomePod, et Apple TV 4K eller Apple TV (4. generation) med den nyeste version af tvOS eller en iPad med den nyeste version af iOS.
 • Hvis du vil fjernbetjene dit HomeKit-tilbehør, skal du have en HomePod, et Apple TV 4K, Apple TV (4. generation), Apple TV (3. generation)* eller en iPad.
 • Hvis du vil ændre brugertilladelser, oprette automatiseringer eller streame HomeKit-kompatible kameraer via fjernadgang*, skal du have en HomePod, et Apple TV 4K, Apple TV (4. generation) eller en iPad. Hvis du føjer et Apple TV 4K eller et Apple TV (4. generation) til et hjem, der allerede har indstillet et Apple TV (3. generation), bliver Apple TV (3. generation) ikke længere brugt til at få fjernadgang til HomeKit.

* Apple TV (3. generation) understøtter ikke fjernadgang for delte brugere eller fjernadgang til kameraer, der fungerer med HomeKit.

Indstil et samlingspunkt for hjemmet

Indstil din HomePod, dit Apple TV 4K, Apple TV (4. generation) eller din iPad som samlingspunkt for hjemmet for at automatisere og fjernbetjene dit HomeKit-tilbehør fra din iOS-enhed. Den enhed, som du indstiller som samlingspunkt for hjemmet, skal blive i dit hjem, være tilsluttet hjemmets Wi-Fi-netværk og skal være tændt.

Sådan indstilles en HomePod som samlingspunkt for hjemmet

HomePod indstilles automatisk som samlingspunkt for hjemmet, så du kan fjernbetjene dit HomeKit-tilbehør ved hjælp af appen Hjem og bruge automatisering. Du skal blot sikre dig, at den iOS-enhed, som du bruger til at indstille HomePod, er logget ind på iCloud med det Apple-id, som du brugte til at indstille dit HomeKit-tilbehør i appen Hjem.

Sådan indstilles et Apple TV som samlingspunkt for hjemmet

 1. På din iOS-enhed eller Mac: Indstil tofaktorgodkendelse for dit Apple-id. Gå derefter til iCloud, og sørg for, at iCloud-nøglering er slået til.
 2. På dit Apple TV: Gå til Indstillinger > Konti, og kontroller, at du er logget på iCloud med det samme Apple-id som på din iOS-enhed.
 3. Når du er logget på iCloud, indstiller dit Apple TV sig automatisk som samlingspunkt for hjemmet. Du kan tjekke status for samlingspunktet for hjemmet ved at gå til Indstillinger > Konti > iCloud og kigge under HomeKit, om samlingspunktet er tilsluttet. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan se HomeKit.

Sådan indstilles en iPad som samlingspunkt for hjemmet

 1. Hvis du bruger iOS 10.3 eller nyere, skal du gå til Indstillinger > [dit navn] > iCloud. Hvis du bruger iOS 10.2 eller tidligere, skal du gå til Indstillinger > iCloud.
 2. Log ind med dit Apple-id.
 3. Kontroller, at iCloud-nøglering og Hjem begge er slået til.
 4. Gå derefter til Indstillinger > Hjem, og aktiver Brug denne iPad som samlingspunkt for hjemmet. Har du brug for hjælp?

Vil du tjekke status for dit samlingspunkt for hjemmet i appen Hjem på din iOS-enhed? Åbn appen Hjem, og tryk på  i øverste venstre hjørne. Kontroller Samlingspunkt for hjemmet for at se, om dit samlingspunkt er tilsluttet. Hvis du har flere samlingspunkter for hjemmet, vises det primære samlingspunkt som tilsluttet. Statussen Standby vises for de andre samlingspunkter, der overtager fjernadgangen, hvis det primære samlingspunkt afbrydes.

Automatiser dit tilbehør

Kunne du tænke dig, at lyset slukkes automatisk, når du forlader dit hjem? Eller at en sekvens køres automatisk på et bestemt tidspunkt eller en bestemt lokalitet? Når du har oprettet et samlingspunkt for hjemmet, kan du indstille dit tilbehør og dine scener til at tænde og udføre handlinger automatisk. Med iOS 11 og nyere versioner kan dit tilbehør og dine scener desuden indstilles til at tænde eller slukke automatisk afhængigt af, hvem der er hjemme, og på bestemte tidspunkter.

Sådan opretter du en automatisering, der udføres afhængigt af, hvem der er hjemme:

 • Du skal have en HomePod, et Apple TV 4K eller Apple TV (4. generation) med tvOS 11 eller nyere eller en iPad med iOS 11 eller nyere, der er indstillet som samlingspunkt for hjemmet.
 • Sørg for, at du og de personer, du har inviteret til at betjene dit hjem, har en enhed med iOS 11 eller nyere.
 • Kontroller, at alle har slået Del min lokalitet til for den primære enhed, som de bruger til at betjene dit hjem. Gå til Indstillinger > [dit navn] > iCloud, rul ned, og tryk på Del min lokalitet. Under Del min lokalitet skal du trykke på Fra og kontrollere, at din primære enhed er valgt.

    

Sådan oprettes en automatisering

 1. Åbn appen Hjem, tryk på fanen Automatisering, og tryk derefter på Opret ny automatisering eller .
 2. Vælg, hvornår automatiseringen skal ske:
  • Personer ankommer eller Personer tager hjemmefra: Få tilbehør og scener til at tænde eller slukke, når du eller en person, du har inviteret til at betjene dit hjem, ankommer til eller forlader en lokalitet eller på et bestemt tidspunkt.
  • Et konkret tidspunkt på dagen: Få automatiseringen udført på et bestemt tidspunkt og afhængigt af, hvem der er hjemme.
  • Et tilbehør er under kontrol: Hvis tilbehør tændes eller slukkes, kan du få andet tilbehør eller scener til at reagere. Hvis du f.eks. låser hoveddøren op, tændes lyset.
  • En sensor registrerer noget: Du kan muligvis bruge dette til at tænde lyset, når der registreres bevægelse i nærheden.
 3. Vælg scener og tilbehør, der skal automatiseres. Tryk derefter på Næste.
 4. Kontroller tilbehøret og scenerne. Hold nede på et tilbehør eller en scene for at tilpasse indstillingerne. Hvis du vil slå en automatisering fra efter et bestemt tidsrum, skal du trykke på Slå fra og derefter vælge, hvornår automatiseringen skal slås fra.
 5. Tryk på OK for at afslutte.

Vil du modtage en advarsel, når tilbehøret tændes eller registrerer noget? Læs mere om, hvordan du indstiller meddelelser for HomeKit-tilbehør.

     

Sådan oprettes en automatisering, der er afhængig af, hvem der er hjemme

 1. I appen Hjem skal du trykke på fanen Automatisering og derefter trykke på .
 2. Vælg, om automatiseringen skal udføres, når Personer ankommer eller Personer tager hjemmefra. Vælg derefter følgende indstillinger:
  • Få automatiseringen udført, når en person ankommer eller tager hjemmefra. Tryk på  for at vælge en bestemt person og starte automatiseringen.
  • Du kan også vælge, at automatiseringen skal udføres, når den første person ankommer eller tager hjemmefra. Tryk på  for at vælge en bestemt person.
  • Vælg en lokalitet* og et tidspunkt for automatiseringen.
 3. Vælg scener og tilbehør, der skal automatiseres. Tryk derefter på Næste.
 4. Tryk på OK for at afslutte.

* Hvis du vælger en anden lokalitet end dit hjem, er det kun dig, der kan udløse automatiseringen, og andre brugere, som du har inviteret til at betjene dit hjem, fjernes fra automatiseringen.

     

Automatiser tilbehør på et bestemt tidspunkt

 1. I appen Hjem skal du trykke på fanen Automatisering og derefter trykke på .
 2. Tryk på Konkret tidspunkt på dagen, og vælg blandt følgende:
  • Vælg et tidspunkt og en dag for automatiseringen.
  • Tryk på Personer for at få automatiseringen udført på et bestemt tidspunkt afhængigt af, hvem der er hjemme.
 3. Vælg scener og tilbehør, der skal automatiseres. Tryk derefter på Næste.
 4. Tryk på OK for at afslutte.

Sådan deaktiveres eller slettes en automatisering

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en automatisering, skal du trykke på automatiseringen og derefter aktivere eller deaktivere Slå denne automatisering til.

Hvis du vil slette en automatisering, skal du trykke på automatiseringen, trykke på Slet automatisering eller skubbe til venstre over automatiseringen og trykke på Slet.

    
 

Sådan tillades fjernadgang og redigering af tilladelser for brugere

Hvis du opretter et samlingspunkt for hjemmet, kan du administrere fjernadgang og redigere tilladelser til personer, du inviterer til at betjene tilbehøret i dit hjem. Hvis du ikke har oprettet et samlingspunkt for hjemmet, kan de kun betjene dit tilbehør, når de befinder sig i dit hjem, er tilsluttet hjemmets Wi-Fi-netværk og er inden for rækkevidde af dit HomeKit-tilbehør.

Hvis du vil administrere fjernadgang og ændre tilladelser for en person, skal du invitere personen til at betjene tilbehøret i dit hjem. Følg derefter disse trin:

 1. Åbn Hjem, og tryk på .
 2. Tryk på den person, som du vil redigere tilladelser for.
 3. Angiv følgende adgangsindstillinger for brugeren:
  • Tillad ekstern adgang: Slå denne til for at lade brugere betjene dit tilbehør fra alle lokaliteter. Slå denne fra for kun at lade brugere betjene dit tilbehør, når de befinder sig i dit hjem.
  • Tillad redigering: Slå denne til for at lade dem tilføje og fjerne tilbehør, scener og andre brugere.

Hvis du vil fjerne en person, skal du trykke på , trykke på brugeren og derefter trykke på Fjern person.

Få hjælp til dit samlingspunkt for hjemmet

Hvis du har problemer med at oprette automatiseringer eller betjene dit HomeKit-tilbehør, når du ikke er hjemme, skal du følge disse trin:

 1. Sørg for, at din HomePod, dit Apple TV eller din iPad er:
 2. Kontroller, at du kan betjene dit tilbehør i appen Hjem på din iOS-enhed. Åbn appen Hjem, og tænd en lampe, eller skru op eller ned for varmen.
 3. Kontroller, om enheden er indstillet som samlingspunkt for hjemmet:
  • HomePod: Åbn appen Hjem på din iOS-enhed, tryk på , og kontroller derefter under Samlingspunkter, at HomePod har forbindelse.
  • På dit Apple TV: Gå til Indstillinger > Konti > iCloud, og sørg for, at dit Apple TV viser, at HomeKit er tilsluttet. Hvis du ikke kan se HomeKit, er dit Apple TV ikke tilsluttet som samlingspunkt for hjemmet.
  • På din iPad: Gå til Indstillinger > Hjem, og sørg for, at Brug denne iPad som samlingspunkt for hjemmet er slået til.
 4. Genstart dit Apple TV, din iPad og din iPhone.
 5. Vent et par minutter. Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du logge ud af iCloud på dit Apple TV og derefter logge ind igen. Gå til Indstillinger > Konti > iCloud.

Få hjælp til lokalitetsbaserede automatiseringer

Hvis du ikke kan oprette lokalitetsbaserede automatiseringer, skal du følge disse trin:

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå til Indstillinger > [dit navn] > iCloud. 
 2. Rul ned, og tryk på Del min lokalitet.
 3. Kontroller, om Del min lokalitet slået til. Tryk derefter på Fra, og kontroller, at din primære enhed er valgt.

På dit Apple TV:

 1. Gå til Indstillinger > Generelt > Anonymitet, og sørg for, at Lokalitetstjenester er slået til.
 2. Vælg Lokalitetstjenester.
 3. Sørg for, at HomeKit er indstillet til Altid.

Læs mere

Udgivelsesdato: