Brug af Minder i Fotos på din iPhone, iPad eller iPod touch

Appen Fotos genkender vigtige personer, steder og begivenheder i dit bibliotek, og de præsenteres i udvalgte samlinger kaldet Minder. Du kan også oprette dine egne minder og dele dem med venner og familie.

Før du begynder


Udforsk dine minder

 1. Åbn Fotos, og tryk på fanen Til dig.
  Skærmen Til dig i Fotos på iPhone med Minder vist
 2. Tryk på Se alle for at rulle gennem dine minder. Du kan også trykke på et minde for at begynde at afspille det. Tryk derefter på mindet igen for at se muligheder, f.eks. Minde-miks  eller Gennemse . Når du trykker på knappen Gennemse , vil musikken fortsætte med at afspille, mens du får vist alle billederne i mindet.
  Minde i Fotos på iPhone afspilles på skærmen med knapper og muligheder vist

Minder foreslås automatisk for dig og afspilles løbende, men du kan vælge et andet forslag, afspille igen, markere som favorit eller dele et minde, du lige har set. 


Skift mindemiks

Mindemiks er samlede kombinationer af udseender og tilhørende sange, som du kan anvende på et minde. For hvert minde kan du vælge mellem flere mindemiks eller vælge dine egne fotografier samt en sang fra Apple Music. Sådan gør du:

 1. Åbn Fotos, og tryk på fanen Til dig.
 2. Tryk på et minde for at afspille det.
 3. Tryk på skærmen, tryk på knappen Minde-miks , og stryg derefter til venstre for at rulle gennem de forskellige miks.
 4. Tryk på skærmen igen for at anvende mindemikset.
  Skærmen Minde-miks i Fotos på iPhone


Skift udseende på et minde

 1. Åbn Fotos, og tryk på fanen Til dig.
 2. Tryk på et minde for at afspille det. 
 3. Tryk på skærmen, tryk på knappen Minde-miks , og tryk derefter på knappen Filtre .
 4. Vælg et udseende på listen Udseende, og tryk derefter på OK.
  Skærmen Udseende i Fotos på iPhone


Skift mindemusik

Med iOS 15 og iPadOS 15 kan du ændre musikken til dine minder ved at vælge mellem lydspor eller foreslåede sange. Hvis du har et Apple Music-abonnement, har du også adgang til Apple Music-biblioteket og kan se foreslåede sange baseret på dine præferencer eller sange, der blev afspillet på det tidspunkt, hvor mindet blev oprettet. Sådan ændrer du musikken:

 1. Åbn Fotos, og tryk på fanen Til dig.
 2. Tryk på et minde for at afspille det. 
 3. Tryk på knappen Minde-miks , og tryk derefter på knappen Musik .
 4. Vælg en sang på listen, eller søg efter en bestemt sang, og tryk derefter på OK.


Opret dine egne minder

Sådan opretter du dine egne minder fra et album eller for en bestemt måned eller dag:

 1. Gå til fanen Album, og vælg albummet. Du kan også gå til fanen Bibliotek og trykke på Måneder eller Dage.
 2. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Afspil film med minder.
 3. Mens filmen afspilles, skal du trykke på skærmen og derefter trykke på knappen Mere .
 4. Tryk på Føj til favoritter, og tryk derefter på OK.
 5. Tryk på knappen Luk .

Sådan føjer du en person fra albummet Personer til dine minder:

 1. Gå til fanen Album, og tryk derefter på albummet Personer.
 2. Tryk på personens miniaturebillede, og tryk derefter på knappen Mere .
 3. Tryk på Opret fotominde.


Gem dine favoritminder

 1. Gå til fanen Til dig, og vælg derefter et minde.
 2. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Føj til favoritter.

Hvis du vil se dine favoritminder, skal du gå til fanen Til dig, trykke på Se alle ud for Minder og derefter trykke på Favoritter. Hvis du beslutter, at du ikke længere vil gemme et minde, skal du blot trykke på knappen Favorit  igen.


Del dine favoritminder

 1. Afspil en film med minder, og tryk derefter på skærmen for at se redigerings- og delingsmuligheder. 
 2. Tryk på knappen Del , og vælg derefter, hvordan du vil dele.

Når du deler et minde, deles musikken sammen med det. Hvis en bestemt sang ikke kan deles, bliver du bedt om at vælge en sang, der kan deles sammen med mindet.


Rediger dine minder

Du kan foretage nogle ændringer i dine minder for at tilpasse dem endnu mere. Du kan f.eks. ændre titlen, tilføje og fjerne fotografier fra et minde, og afhængigt af antallet af fotografier i dit minde kan du ændre længden af det.

Rediger titlen

 1. Gå til mindet, og tryk på knappen Mere .
 2. Tryk på Rediger titel, og tryk derefter på Gem.

Tilføj og fjern fotografier i et minde

 1. Afspil et minde, og tryk derefter på skærmen.
 2. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Administrer fotografier.
 3. Marker fotografier for at tilføje dem, eller fravælg de fotografier, du vil fjerne.
 4. Tryk på OK.

Sådan gør du et foto til nøglefotoet for et minde:

 1. Afspil mindet, og tryk derefter på knappen Pause .
 2. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Indstil som nøglefoto.

Sådan skjuler du et bestemt fotografi fra et minde:

 1. Afspil mindet, og tryk derefter på knappen Pause .
 2. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Skjul fra minde.

Skift længden på et minde

 1. Afspil et minde, og tryk derefter på skærmen.
 2. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Kort, Medium eller Lang.

Afhængigt af hvor mange fotografier du har i mindet, ser du muligvis kun mulighederne Kort og Medium.


Læs mere

Udgivelsesdato: