Indstilling af nødinfo i appen Sundhed på din iPhone

Brug nødinfo til at arkivere vigtige sundhedsoplysninger. Hvis du skulle få brug for førstehjælp, giver Nødinfo adgang til dine vigtige helbredsoplysninger på låseskærmen uden at skulle bruge din adgangskode.

   

Din nødinfo indeholder helbredsoplysninger om dig, der kan være vigtige i en nødsituation, f.eks. om du lider af allergier eller andre medicinske forhold. De oplyser også om, hvem der skal kontaktes i tilfælde af en nødsituation. Du kan oprette din nødinfo i appen Sundhed, og det er ikke nødvendigt at låse din iPhone op for at få adgang til disse oplysninger.

     

 

Sådan indstiller du Nødinfo

Hvis du vil gøre vigtige helbredsoplysninger tilgængelige i tilfælde af en nødsituation, kan du indstille Nødinfo i appen sundhed på din iPhone.

Opret Nødinfo:

 1. Åbn Sundhed, og tryk på Nødinfo > Rediger. 
 2. Indtast, hvem der skal kontaktes i en nødsituation, og dine sundhedsoplysninger, f.eks. fødselsdato, højde og blodtype.
 3. Aktiver Vis, når enhed er låst, for at gøre det muligt at få adgang til Nødinfo fra låseskærmen. I en nødsituation giver det personer, der yder hjælp, vigtige oplysninger, f.eks. hvem du ønsker skal kontaktes i tilfælde af en nødsituation.
 4. Tryk på OK, når du er færdig.

 

     

 

Sådan foretager du et nødopkald og får adgang til Nødinfo

Hvis en iPhone har Nødinfo, kan du vise vigtige helbredsoplysninger på enheden og foretage et nødopkald. Åbn appen Sundhed, og tryk på Nødinfo for at se oplysningerne. Hvis din iPhone er låst, skal følgende trin foretages:

 1. Tryk på knappen Hjem.
 2. Tryk på Nødsituation.
 3. På skærmen for nødopkald kan du foretage et opkald eller trykke på Nødinfo for at se vigtige helbredsoplysninger, der er gemt på enheden.

 

     

 

Sådan tilmelder du dig som organdonor

I USA kan du registrere dig som organdonor i appen Sundhed under Nødinfo. Følg disse trin:

 1. Åbn Sundhed, og tryk på Nødinfo.
 2. Tryk på Sign Up with Donate Life under Organ Donation.
 3. Udfyld registreringsblanketten, og tryk på Continue nederst på skærmen.
 4. Bekræft din registrering, og tryk på Complete Registration with Donate Life.

Du kan til enhver tid redigere dine oplysninger til Donate Life. Åbn blot appen Sundhed, tryk på Nødinfo, og tryk på Redigering under Organ Donation Registry. Du kan annullere din registrering ved at rulle ned til bunden af skærmen Rediger og trykke på Remove Me.

Du kan få flere oplysninger om anonymitetspolitikken for Donate Life America ved at besøge deres websted.

Læs mere

Indstil og brug appen Sundhed på din iPhone, iPad eller iPod touch til at holde styr på din sundhed og dine træningsaktiviteter i dagligdagen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: