Justering af indstillingerne for dine AirPods

Læs mere om, hvordan du ændrer navnet på dine AirPods, og hvordan du ændrer, hvad der sker, når du dobbelttrykker på en AirPod eller trykker og holder nede på AirPods Pro.

Åbn AirPods-etuiet, og gå til Indstillinger > Bluetooth på din iOS- eller iPadOS-enhed. Tryk på infoknappen  ud for dine AirPods på listen over enheder. Du kan gøre følgende:


Sådan navngiver du dine AirPods

Tryk på det nuværende navn. Indtast derefter et nyt navn til dine AirPods, og tryk på OK.

Sådan ændrer du de tilstande, der skiftes mellem, når du trykker og holder nede på AirPods Pro

AirPods Pro har tre støjkontrolfunktioner: Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra. Når du trykker og holder fingeren nede på stavens tryksensor på den venstre eller højre AirPod, skifter dine AirPods Pro mellem Aktiv støjreduktion og Transparent lyd.* Du kan ændre, hvilke støjkontrolfunktioner der skiftes mellem, når du trykker og holder nede med fingeren:

  1. Gå til indstillingsskærmen for dine AirPods Pro.
  2. Under Tryk og hold på AirPods skal du trykke på Venstre eller Højre og derefter tjekke, at Støjkontrol er markeret.
  3. Vælg de to eller tre støjkontrolfunktioner, du vil styre ved at trykke og holde nede med fingeren. Hvis begge AirPods er indstillet til at skifte støjkontrolfunktion, vil en ændring af indstillingen af, hvad der sker, når du trykker og holder fingeren nede, for en af dine AirPods gælde for begge.

Du kan også ændre indstillingerne af, hvad der sker, når du trykker og holder nede, til at du kan bruge Siri. Tryk på Venstre eller Højre på indstillingsskærmen for dine AirPods Pro, og vælg Siri. Du kan indstille den ene AirPod til Siri og den anden til at ændre støjkontrolfunktioner.

* Du kan skifte mellem alle tre støjkontrolfunktioner i Kontrolcenter eller Indstillinger.

Sådan ændrer du indstillingen af dobbelttryk på AirPods

Hvis du har AirPods (1. eller 2. generation), skal du vælge indstillingsskærmen for den venstre eller højre AirPod og derefter vælge, hvad du vil have skal ske, når du dobbelttrykker på denne AirPod:

  • Brug Siri til at styre dit lydindhold, ændre lydstyrken eller en af de mange andre ting, Siri kan
  • Afspil, stop eller sæt dit lydindhold på pause
  • Gå til næste nummer
  • Gå tilbage til forrige nummer

Slå Automatisk registrering af øre til eller fra

AirPods registrerer som standard selv, når de er i dit øre, og modtager derefter lyden fra din enhed. AirPods sætter også afspilningen på pause, når du fjerner en af dine AirPods, og genoptager afspilningen, når du sætter den tilbage. Hvis begge AirPods fjernes, stoppes afspilningen og genoptages ikke. Når Automatisk registrering af øre er slået til, og du ikke har dine AirPods i ørerne, afspilles lyden gennem højttalerne på din enhed.

Når du slår Automatisk registrering af øre fra, er disse funktioner slået fra, og al lyd afspilles i dine AirPods, uanset om du har dem i ørerne eller ej.

Indstil mikrofonen til venstre, højre eller automatisk

Der er en mikrofon i hver AirPod, så du kan foretage opkald og bruge Siri. Mikrofonen er som standard indstillet til Automatisk, så begge dine AirPods kan fungere som mikrofon. Hvis du kun bruger én AirPod, vil denne AirPod være mikrofonen.

Du kan også indstille mikrofonen til Altid venstre eller Altid højre. Disse indstillinger betyder, at mikrofonen i enten venstre eller højre AirPod bruges. Denne AirPod bruges som mikrofon – også hvis du tager den ud af øret eller lægger den i etuiet.

Udgivelsesdato: