Skift indstillinger for dine AirPods og AirPods Pro

Læs om, hvordan du ændrer navnet på dine AirPods, og hvordan du indstiller, hvad der sker, når du dobbelttrykker på dine AirPods (1. og 2. generation), eller når du trykker og holder nede på dine AirPods Pro (1. og 2. generation).

Sådan navngiver du dine AirPods

 1. Åbn dit opladningsetui.
 2. Med dine AirPods i ørerne og forbundet til din iPhone, iPad eller iPod touch skal du gå til Indstillinger > Bluetooth. Alternativt kan du gå til Indstillinger > AirPods.
 3. Tryk på knappen Mere info  ud for dine AirPods. 
 4. Tryk på det nuværende navn.
 5. Indtast et navn på dine AirPods.
 6. Tryk på OK.

Indstil, hvad der sker, når du trykker og holder nede på dine AirPods Pro

AirPods Pro har tre støjkontrolfunktioner: Aktiv støjreduktion, Transparent lyd og Fra. Du kan skifte mellem alle tre støjkontrolfunktioner i Kontrolcenter eller Indstillinger.

Som standard skifter dine AirPods Pro mellem Aktiv støjreduktion og Transparent lyd, når du trykker og holder fingeren nede på stavens tryksensor på den venstre eller højre AirPod. Du kan ændre, hvilke støjkontrolfunktioner der skiftes mellem, når du trykker og holder nede:

Indstillinger for AirPods på iPhone  

 1. Med dine AirPods i ørerne og forbundet til din iPhone, iPad eller iPod touch skal du gå til Indstillinger > Bluetooth. Alternativt kan du gå til Indstillinger > AirPods.
 2. Tryk på knappen Mere info  ud for dine AirPods på listen over enheder.
 3. Under Tryk og hold på AirPods skal du trykke på Venstre eller Højre og derefter tjekke, at Støjkontrol er markeret.
 4. Vælg de to eller tre støjkontrolfunktioner, du vil skifte mellem, når du trykker og holder nede. Hvis begge AirPods er indstillet til at skifte støjkontrolfunktion, vil en ændring af denne indstilling for en af dine AirPods gælde for dem begge.

Du kan også indstille brug af Siri som den funktion, der aktiveres, når du trykker og holder nede. Tryk på Venstre eller Højre på indstillingsskærmen for dine AirPods Pro, og vælg Siri. Du kan indstille den ene AirPod til Siri og den anden til at ændre støjkontrolfunktioner.

Indstil, hvad der sker, når du dobbelttrykker på dine AirPods (1. og 2. generation)

Du kan vælge, hvad du vil have, der skal ske, når du dobbelttrykker på en af dine AirPods (1. og 2. generation):

 1. Åbn dit opladningsetui.
 2. Med dine AirPods i ørerne og forbundet til din iPhone, iPad eller iPod touch skal du gå til Indstillinger > Bluetooth. Alternativt kan du gå til Indstillinger > AirPods.
 3. Tryk på knappen Mere info  ud for dine AirPods.
 4. Vælg venstre eller højre AirPod for at vælge, hvilken AirPod du vil dobbelttrykke på for at vælge Siri, afspille eller sætte lydindhold på pause eller springe numre over.

 

Slå Automatisk registrering af øre til eller fra

AirPods registrerer som standard selv, når de er i dit øre, og modtager derefter lyden fra din enhed. AirPods sætter også afspilningen på pause, når du fjerner en af dine AirPods, og genoptager afspilningen, når du sætter den tilbage. Hvis begge AirPods fjernes, stoppes afspilningen og genoptages ikke. Når Automatisk registrering af øre er slået til, og du ikke har dine AirPods i ørerne, afspilles lyden gennem højttalerne på din enhed.

Når du slår Automatisk registrering af øre fra, er disse funktioner slået fra, og al lyd afspilles i dine AirPods, uanset om du har dem i ørerne eller ej.

 

Indstil mikrofonen til venstre, højre eller automatisk

Der er en mikrofon i hver AirPod, så du kan foretage opkald og bruge Siri. Mikrofonen er som standard indstillet til Automatisk, så begge dine AirPods kan fungere som mikrofon. Hvis du kun bruger én AirPod, vil denne AirPod være mikrofonen.

Du kan også indstille mikrofonen til Altid venstre eller Altid højre. Du kan også indstille mikrofonen til Altid venstre eller Altid højre, så enten højre eller venstre AirPod altid bruger mikrofonen, selvom du tager den ud af øret eller placerer den i etuiet.

Udgivelsesdato: