Brug af Nødopkald SOS på dit Apple Watch

Med Nødopkald SOS kan du hurtigt og nemt ringe efter hjælp og informere dine nødkontakter fra dit Apple Watch.

Sådan fungerer det

Hvis du vil bruge Nødopkald SOS på et Apple Watch, der ikke har mobilnetværk, skal din iPhone være i nærheden. Hvis din iPhone ikke er i nærheden, skal dit Apple Watch have forbindelse til et kendt Wi-Fi-netværk, og du skal indstille Wi-Fi-opkald.

Når du foretager et opkald med Nødopkald SOS, foretager dit Apple Watch automatisk et opkald til den lokale alarmcentral og deler desuden din lokalitet med alarmcentralen. I nogle lande og områder skal du muligvis vælge den nødtjeneste, du skal bruge. På det kinesiske fastland kan du f.eks. vælge politi, brand eller ambulance. Hvis du har et Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) eller en nyere version eller et Apple Watch SE (GPS + Cellular), kan dit ur også foretage opkald til den lokale alarmcentral, når du rejser i andre lande eller områder.

Dit Apple Watch sender dem din nuværende lokalitet, og i et tidsrum, efter du vælger Nødopkald SOS-tilstand, sender det opdateringer til dine nødkontakter, når din lokalitet ændres.* Læs mere om, hvordan du tilføjer nødkontakter

* Dit ur sender ikke beskeder til dine nødkontakter eller deler din lokalitet, når du foretager roaming uden for dit hjemland eller område.

Sådan ringer du til alarmcentralen på dit Apple Watch

 1. Tryk på urets sideknap (knappen under Digital Crown), og hold fingeren nede, indtil Nødopkald SOS-mærket vises.
  Mærket Nødopkald SOS på Apple Watch.
 2. Træk i Nødopkald SOS-mærket for at starte opkaldet med det samme. Alternativt kan du blive ved med at holde sideknappen nede. Efter en nedtælling ringer dit ur automatisk til alarmcentralen.

Efter opkaldet sender dit Apple Watch en sms til dine nødkontakter med din nuværende lokalitet, medmindre du annullerer. Hvis Lokalitetstjenester er slået fra, bliver de midlertidigt slået til. I et stykke tid efter at du skifter til Nødopkald SOS-tilstand, sender dit ur opdateringer til dine nødkontakter, når din lokalitet ændres.* Læs mere om, hvordan du tilføjer nødkontakter

* Dit ur sender ikke beskeder til dine nødkontakter eller deler din lokalitet, når du foretager roaming uden for dit hjemland eller område.

Stop delingen af din lokalitet

Efter dit nødopkald minder dit Apple Watch dig hver fjerde time om, at din lokalitet deles med dine nødkontakter. Tryk på Stop deling i notifikationen for at stoppe delingen af din lokalitet.

Afslut et opkald, som du startede ved et uheld

Hvis du ved et uheld starter Nødopkald SOS-nedtællingen, skal du bare slippe sideknappen.

Hvis du ved et uheld starter et nødopkald, skal du trykke på knappen Slut opkald det røde symbol for afslutning af opkald og derefter trykke på Ja, for at bekræfte at du vil stoppe opkaldet. Derefter spørger dit ur, om du stadig vil sende en sms til dine nødkontakter. Tryk på Nej, hvis du vil annullere sms'en.

Indstillingen Slut opkald på Apple Watch.

 

Tilføj nødkontakter

 1. Åbn appen Sundhed på din iPhone, og tryk derefter på profilsymbolet  (eller dit billede, hvis du har tilføjet et).
 2. Tryk på Nødinfo.
 3. Tryk på Rediger, og rul til afsnittet Nødkontakter.
 4. Tryk på knappen Tilføj nødkontakt .
 5. Tryk på et kontaktnavn. Hvis vedkommende har mere end ét telefonnummer, skal du trykke på det nummer, du vil bruge.
 6. Angiv personens forhold til dig. 
 7. Klik på OK for at arkivere dine ændringer. 

Du kan ikke indstille alarmcentralen som en nødkontakt. 

Fjern nødkontakter

 1. Åbn appen Sundhed på din iPhone, og tryk derefter på profilsymbolet  (eller dit billede, hvis du har tilføjet et).
 2. Tryk på Nødinfo.
 3. Tryk på Rediger, og rul til afsnittet Nødkontakter.
 4. Tryk på knappen Slet nødkontakt  ud for en kontakt, og tryk derefter på Slet.
 5. Klik på OK for at arkivere dine ændringer. 

Sådan slår du automatisk opkald fra

Du kan ændre dine indstillinger, så der ikke automatisk ringes til alarmcentralen, når du holder sideknappen inde: 

 1. Åbn appen Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Nødopkald SOS.
 3. Slå "Hold sideknappen inde for at ringe op" fra. 

Slår du denne indstilling fra, vil du stadig kunne bruge Nødopkald SOS-mærket til at foretage et opkald.

Internationale nødopkald

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) eller en nyere version og Apple Watch SE (GPS + Cellular) kan ringe til den lokale alarmcentral, når du er i et andet land eller område. Når du starter et opkald via Nødopkald SOS, når du er i udlandet, opretter dit ur forbindelse til den lokale alarmcentral, men det sender ikke din lokalitet eller en sms-besked til dine nødkontakter. I nogle lande og områder fungerer internationale nødopkald også, hvis du ikke har indstillet en mobiltjeneste på uret. Læs mere om, hvilke lande og områder der understøttes.

Ligesom når du bruger Nødopkald SOS i dit eget land eller område, skal din iPhone være i nærheden, hvis dit Apple Watch ikke har mobilnetværk.

Sådan indstiller du andre nødfunktioner

Udgivelsesdato: