Brug af Nødopkald SOS på dit Apple Watch

Med Nødopkald SOS kan du hurtigt og nemt ringe efter hjælp og informere dine nødkontakter.

Sådan fungerer det

Når du foretager et opkald med SOS, ringer dit Apple Watch automatisk til den lokale alarmcentral. I nogle lande og områder skal du muligvis vælge den tjeneste, du skal bruge. På det kinesiske fastland kan du f.eks. vælge politi, brand eller ambulance. 

Forbindelse til skærmen Alarmcentral på Apple Watch

Du kan også tilføje nødkontakter. Efter et opkald til alarmcentralen advarer Apple Watch dine nødkontakter med en sms, medmindre du vælger at annullere. Dit Apple Watch sender dem din nuværende lokalitet, og i et tidsrum, efter du vælger SOS-tilstand, sender det opdateringer til dine nødkontakter, når din lokalitet ændres. 

Sådan ringer du til alarmcentralen

Din iPhone skal være i nærheden, hvis du skal bruge SOS. Hvis din iPhone ikke er i nærheden, skal dit Apple Watch have forbindelse til et kendt Wi-Fi-netværk, og du skal indstille Wi-Fi-opkald. På Cellular-modeller af Apple Watch skal du også bruge en mobildataforbindelse.

Sådan foretager du et opkald: 

 1. Tryk på sideknappen på dit ur, og hold fingeren nede, indtil Nødopkald SOS-mærket vises.
  Mærket Nødopkald SOS på Apple Watch.
 2. Hold fortsat sideknappen inde. Vent, til en nedtælling begynder, og der lyder en alarm. Du kan også trække i Nødopkald SOS-mærket.
 3. Når nedtællingen slutter, ringer dit ur automatisk til alarmcentralen.

Efter et opkald sender dit Apple Watch en sms til dine nødkontakter med din nuværende lokalitet, medmindre du annullerer. Hvis Lokalitetstjenester er slået fra, bliver det midlertidigt slået til. Hvis din lokalitet ændres, får dine kontakter en opdatering, og du får en meddelelse ca. ti minutter senere. 

Stop delingen af din lokalitet

Når din lokalitet er blevet delt, får du hver 4. time i 24 timer en påmindelse om at stoppe delingen. Hvis du vil stoppe opdateringerne, skal du vælge Stop deling i meddelelsen. 

Afslut et opkald

Hvis du starter nedtællingen ved en fejl, skal du slippe sideknappen.

Hvis du har påbegyndt et nødopkald ved en fejl, skal du trykke hårdt på skærmen og derefter trykke på Afslut opkald.

Indstillingen Afslut opkald på Apple Watch.

Skærmen Nødinfo på iPhone, der viser allergier, medicin, blodtype m.m.

Tilføj eller fjern kontakter

Du kan tilføje nødkontakter fra appen Sundhed på din iPhone:

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på fanen Nødinfo. 
 2. Tryk på Rediger, og rul til Nødkontakter.
 3. Tryk på plussymbolet for at tilføje en nødkontakt.
 4. Klik på en kontakt, og tilføj vedkommendes relation. 
 5. Klik på Udfør for at arkivere dine ændringer. 

Sådan fjerner du nødkontakter: 

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på fanen Nødinfo. 
 2. Tryk på Rediger, og rul til Nødkontakter. 
 3. Tryk på minussymbolet ud for en kontakt, og tryk derefter på Slet.
 4. Klik på Udfør for at arkivere dine ændringer. 

Du kan ikke indstille alarmcentralen som en nødkontakt. 

Sådan slår du automatisk opkald fra

Du kan ændre dine indstillinger, så der ikke automatisk ringes til alarmcentralen, når du holder sideknappen inde: 

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Nødopkald SOS.
 3. Slå Hold sideknappen inde fra. 
  Skærmen Nødopkald SOS på iPhone, der viser Emily Parker som en nødkontakt.

Slår du denne indstilling fra, vil du stadig kunne bruge Nødopkald SOS-mærket til at foretage et opkald.

Sådan indstiller du andre nødfunktioner

Udgivelsesdato: