Brug af Nødopkald SOS på dit Apple Watch

Med Nødopkald SOS kan du hurtigt og nemt ringe efter hjælp og informere dine nødkontakter.

Sådan fungerer det

Når du foretager et opkald med Nødopkald SOS, foretager dit Apple Watch automatisk et opkald til den lokale alarmcentral og deler din lokalitet med denne. I nogle lande og områder skal du muligvis vælge den tjeneste, du skal bruge. På det kinesiske fastland kan du f.eks. vælge politi, brand eller ambulance. Hvis du har Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular), kan dit ur også foretage opkald til den lokale alarmcentral, når du rejser i andre lande eller områder.

Efter et opkald til alarmcentralen advarer Apple Watch dine nødkontakter med en sms, medmindre du vælger at annullere. Dit Apple Watch sender dem din nuværende lokalitet, og i et tidsrum, efter du vælger Nødopkald SOS-tilstand, sender det opdateringer til dine nødkontakter, når din lokalitet ændres.* Læs mere om, hvordan du tilføjer nødkontakter

* Dit ur sender ikke beskeder til dine nødkontakter eller deler din lokalitet, når du foretager roaming uden for dit hjemland eller område.

Sådan ringer du til alarmcentralen

Hvis du vil bruge Nødopkald SOS på et Apple Watch, der ikke har mobilnetværk, skal din iPhone være i nærheden. Hvis din iPhone ikke er i nærheden, skal dit Apple Watch have forbindelse til et kendt Wi-Fi-netværk, og du skal indstille Wi-Fi-opkald.

Sådan foretager du et opkald: 

 1. Tryk på sideknappen på dit ur, og hold fingeren nede, indtil Nødopkald SOS-mærket vises.
  Mærket Nødopkald SOS på Apple Watch.
 2. Hold fortsat sideknappen inde. Vent, til en nedtælling begynder, og der lyder en alarm. Du kan også trække i Nødopkald SOS-mærket.
 3. Når nedtællingen slutter, ringer dit ur automatisk til alarmcentralen.

Efter et opkald sender dit Apple Watch en sms til dine nødkontakter med din nuværende lokalitet, medmindre du annullerer. Hvis Lokalitetstjenester er slået fra, bliver det midlertidigt slået til. Hvis din lokalitet ændres, får dine kontakter en opdatering, og du får en meddelelse ca. ti minutter senere. 

Stop delingen af din lokalitet

Når din lokalitet deles, får du hver 4. time i 24 timer en påmindelse om at stoppe delingen. Hvis du vil stoppe opdateringerne, skal du trykke på Stop deling i meddelelsen. 

Afslut et opkald

Hvis du starter nedtællingen ved en fejl, skal du slippe sideknappen.

Hvis du har påbegyndt et nødopkald ved en fejl, skal du trykke hårdt på skærmen og derefter trykke på Afslut opkald.

Indstillingen Afslut opkald på Apple Watch.

Tilføj nødkontakter

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på profilsymbolet .
 2. Tryk på Nødinfo under Medicinske oplysninger.
 3. Tryk på Rediger, og rul til afsnittet Nødkontakter.
 4. Tryk på knappen Tilføj nødkontakt .
 5. Klik på en kontakt, og tilføj vedkommendes relation. 
 6. Klik på OK for at arkivere dine ændringer. 

Du kan ikke indstille alarmcentralen som en nødkontakt. 

Fjern nødkontakter

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på profilsymbolet .
 2. Tryk på Nødinfo under Medicinske oplysninger.
 3. Tryk på Rediger, og rul til afsnittet Nødkontakter.
 4. Tryk på knappen Slet nødkontakt the minus icon ud for en kontakt, og tryk derefter på Slet.
 5. Klik på OK for at arkivere dine ændringer. 

Sådan slår du automatisk opkald fra

Du kan ændre dine indstillinger, så der ikke automatisk ringes til alarmcentralen, når du holder sideknappen inde: 

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Nødopkald SOS.
 3. Slå Hold sideknappen inde fra. 

Slår du denne indstilling fra, vil du stadig kunne bruge Nødopkald SOS-mærket til at foretage et opkald.

Internationale nødopkald

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) kan foretage opkald til den lokale alarmcentral, når du befinder dig i et andet land eller område. Når du starter et opkald via Nødopkald SOS, når du er i udlandet, opretter dit ur forbindelse til den lokale alarmcentral, men det sender ikke din lokalitet eller en sms-besked til dine nødkontakter. I nogle lande og områder fungerer internationale nødopkald også, hvis du ikke har indstillet en mobiltjeneste på uret. Læs mere om, hvilke lande og områder der understøttes.

Ligesom når du bruger Nødopkald SOS i dit hjemland eller område, skal din iPhone være i nærheden, hvis dit Apple Watch Series 5 ikke har mobilnetværk.

Sådan indstiller du andre nødfunktioner

Udgivelsesdato: