Brug af Markering på din iPhone, iPad eller iPod touch

Med iOS 12 får du endnu flere markeringsværktøjer, som du kan bruge. Du kan redigere skærmbilleder og billeder, vælge gennemsigtighed og skrifttykkelse, og tilmed føje en underskrift til et PDF-dokument.

Apps og funktioner, der bruger Markering

Her er nogle apps, du kan bruge med Markering og trin til at komme i gang:

Mail

 1. Åbn Mail, og tryk på  for at begynde på en ny e-mail. Eller for at besvare en eksisterende e-mail.
 2. Tryk på brødteksten i din e-mail, og tryk derefter på Indsæt billede eller video eller Tilføj bilag. Du skal muligvis trykke på  for at rulle gennem mulighederne.
 3. Find det billede eller det PDF-arkiv, du vil tilføje og bruge Markering til. Tryk derefter på Vælg.
 4. Tryk på bilaget, og tryk derefter på Markering . Tryk på symbol for plustegn for at tilføje en underskrift, tekst og meget mere.
 5. Tryk på OK, og send derefter din e-mail.

Beskeder

 1. Åbn Beskeder, og tryk på  for at starte en ny samtale. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Tryk på  og vælg et billede.
 3. Tryk på billedet i beskeden, og tryk derefter på Markering. Herfra kan du føje en skitse til billedet eller trykke på symbol for plustegn for at få vist flere Markeringsmuligheder.
 4. Tryk på Arkiver og derefter på OK.
 5. Tryk på  for at sende.

Fotos

 1. Gå til Fotos, og vælg det billede, du vil anvende.
 2. Tryk på Rediger, tryk på , og tryk derefter på Markering . Tryk på symbol for plustegn for at tilføje tekst, figurer og meget mere.
 3. Tryk på OK, og tryk derefter på OK igen.

Sådan tegner du med Markering

Når du har valgt et markeringsværktøj, f.eks. kuglepen, marker  eller blyant , skal du vælge en farve og begynde at tegne. Tryk på værktøjet igen for at ændre farve eller gennemsigtighed, eller tryk på et andet værktøj for at ændre tykkelse. Du kan også trykke på  for at ændre farvenuancer.

Sådan flytter du en tegning

Når du har tegnet noget, kan du flytte det rundt. Tryk på værktøjet Lasso , tegn en cirkel om den tegning, du vil flytte, og træk den til det ønskede sted.

Sådan sletter eller fortryder du en tegning

For at fortryde en tegning skal du trykke på  og gnide fingeren over det område, som du vil slette. Du kan også fortryde en markeringshandling med symbol for fortryd. Hvis du fortryder en markering ved en fejl, kan du ryste enheden og trykke på Annuller fortryd.

Sådan tilføjer du tekst, en underskrift eller figurer

Tryk på symbol for plustegn for at vælge mellem andre markeringsværktøjer:

 

Tryk på cirklen for at vælge en anden tekstfarve, og tryk på symbol for tekstjustering for at tilpasse tekstens skrift, størrelse og justering.

 

Tilføj eller opret hurtigt en underskrift til et dokument.

Træk luppen rundt, brug den blå prik til at justere størrelse, og den grønne prik til at øge eller mindske forstørrelsesniveauet.

Træk i en figur for at føje den til dit skærmbillede, dit billede eller PDF-arkivet. Træk figuren til det ønskede sted, og brug de blå prikker til at justere dens størrelse og form. Brug de grønne prikker til at justere pilens kurve og taleboblens udseende.

Flere muligheder med Markering

Udgivelsesdato: