Brug af Markering i Mail på din iPhone, iPad eller iPod touch

I Mail kan du bruge Markering til at tilføje tegninger, tekst, en signatur og meget mere til et billede eller et PDF-bilag.

Kom godt i gang

Tilføj markeringer i bilag

Med Markering kan du underskrive et PDF-arkiv og hurtigt sende det til en anden person. Eller du kan skrive en besked eller tegne på et foto og derefter sende det. Du kan bruge Markering, når du føjer et bilag til en ny e-mail eller besvarer en e-mail, du har modtaget med Markering.

Du kan kun bruge Markering på fotos og PDF-arkiver.

     

Vedlæg et billede eller et PDF-arkiv for at redigere med Markering

  1. Åbn Mail, og tryk på .
  2. Tryk to gange i e-mailens brødtekst, og tryk på Indsæt foto eller video, eller tryk på Tilføj bilag.
  3. Find det billede eller det PDF-arkiv, du vil tilføje og bruge Markering til. Tryk derefter på Vælg.
  4. Tryk på bilaget, og tryk derefter på Markering.
  5. Vælg et værktøj, tilføj markeringen i dit bilag, og tryk derefter på OK.
  6. Skriv din besked, og tryk på Send.

Rediger et billede eller et PDF-arkiv, du modtager, med Markering

Når du får et e-mailbilag, kan du tilføje ændringer og sende det tilbage – uden at forlade appen Mail. Sådan gør du:

  1. Tryk på bilaget, og tryk derefter på .
  2. Vælg et værktøj, tilføj markeringen i dit bilag, og tryk derefter på OK.
  3. Skriv din besked, og tryk på Send.

Markeringsværktøjer

Tegn, tilføj tekst, zoom ind, eller føj din signatur til fotos eller PDF-arkiver i appen Mail. Hvis du laver en fejl, kan du trykke på  for at fortryde. Du sletter en markering ved at trykke på og derefter trykke på den del af markeringen, du vil slette.

Skitse

Brug Penneværktøj til at tegne direkte på et billede eller et PDF-arkiv. Tryk på , tryk på en farve, og brug derefter din finger til at tegne på et bilag. Tryk på et andet penneværktøj for at skifte stregtykkelse.

Zoom ind

Tryk på , og tryk derefter på  for at zoome ind på en del af et billede eller et PDF-arkiv. Træk i den blå prik i kanten af cirklen for at øge det område, du vil forstørre. Træk i den grønne prik for at zoome ind eller ud.

Tilføj tekst

Tryk på , og tryk derefter på  for at tilføje tekst. Vælg en farve til din tekst. Tryk to gange i tekstfeltet for at få vist tastaturet. Tryk på  for at ændre tekstens skrift eller størrelse. Træk for at flytte tekstfeltet.

Underskriv et dokument

Tryk på , tryk på , og brug derefter fingeren til at skrive dit navn, og tryk på OK. Hvis du allerede har en signatur, skal du trykke på  og derefter trykke på din signatur. Træk i din signatur for at flytte den, eller træk i hjørnerne for at ændre størrelsen. Tryk på  for at tilføje eller slette signaturer, og tryk derefter på Tilføj eller fjern signatur.

Læs mere

Udgivelsesdato: