Brug af Markering på din iPhone, iPad eller iPod touch

Med Markering kan du redigere skærmbilleder og billeder, vælge gennemsigtighed og skrifttykkelse og endda føje en underskrift til et PDF-dokument.

Apps og funktioner, der bruger Markering

Her er nogle apps, du kan bruge med Markering, og trin til at komme i gang:

Mail

 1. Åbn Mail, og tryk på knappen Skriv  for at begynde på en ny e-mail. Eller besvar en eksisterende e-mail.
 2. Tryk på brødteksten i din e-mail, og tryk derefter på , eller tryk på Retur for at åbne formatlinjen. Du kan også trykke inde i e-mailen, trykke på markøren og vælge Indsæt foto eller video eller Tilføj bilag. Du skal muligvis trykke på knappen med pil  for at rulle gennem mulighederne.
 3. Tryk på kameraknappen  eller dokumentknappen , og find derefter det billede eller det PDF-dokument, du vil tilføje og bruge Markering til.
 4. Tryk på bilaget, og tryk derefter på . Tryk på Markering  for at tilføje din markering. Tryk på plusknappen  for at tilføje en underskrift, tekst og meget mere.
 5. Tryk på OK, og send derefter din e-mail.

Beskeder

 1. Åbn Beskeder, og tryk på knappen Skriv  for at starte en ny samtale. Eller gå til en eksisterende samtale.
 2. Tryk på knappen Fotos , og vælg et billede.
 3. Tryk på billedet i beskeden, og tryk derefter på Markering. Herfra kan du føje en skitse til billedet eller trykke på plusknappen  for at få vist flere markeringsmuligheder.
 4. Tryk på Arkiver og derefter på OK.
 5. Tryk på den blå pil  for at sende.

Fotos

 1. Gå til Fotos, og vælg det billede, du vil anvende.
 2. Tryk på Rediger, tryk på , og tryk derefter på Markering . Tryk på plusknappen  for at tilføje tekst, figurer og meget mere.
 3. Tryk på OK, og tryk derefter på OK igen.

Sådan tegner du med Markering

Når du har valgt et markeringsværktøj, f.eks. kuglepen , markering  eller blyant , skal du vælge en farve og begynde at tegne. Tryk på værktøjet igen for at ændre farve eller gennemsigtighed, eller tryk på et andet værktøj for at ændre tykkelse. Du kan også trykke på farveknappen  for at ændre farvenuancerne.

Sådan flytter du en tegning

Når du har tegnet noget, kan du flytte det rundt. Tryk på værktøjet Lasso , tegn en cirkel om den tegning, du vil flytte, og træk den til det ønskede sted.

Sådan sletter eller fortryder du en tegning

Hvis du vil fortryde en tegning, skal du trykke på sletteknappen  og gnide fingeren over det område, du vil slette. Du kan også fortryde en markeringshandling med knappen Fortryd symbol for fortryd. Hvis du fortryder en markering ved en fejl, kan du ryste enheden og trykke på Annuller fortryd.

Sådan tilføjer du tekst, en underskrift eller figurer

Tryk på plusknappen symbol for plustegn for at vælge mellem andre markeringsværktøjer:

 

Tryk på cirklen for at vælge en anden tekstfarve, og tryk på symbol for tekstjustering for at tilpasse tekstens skrifttype, størrelse og justering.

 

Tilføj eller opret hurtigt en underskrift til et dokument.

Træk luppen rundt, og brug den blå prik til at justere størrelse og den grønne prik til at øge eller mindske forstørrelsesniveauet.

Træk i en figur for at føje den til dit skærmbillede, dit billede eller PDF-arkivet. Træk figuren til det ønskede sted, og brug de blå prikker til at justere dens størrelse og form. Brug de grønne prikker til at justere pilens kurve og taleboblens udseende.

Flere muligheder med Markering

Udgivelsesdato: