Brug af appen Arkiver på iPhone, iPad eller iPod touch

Se og administrer dine arkiver fra enhver iPhone, iPad eller iPod touch. Appen Arkiver gør det nemt at finde det, du leder efter, uanset hvor du har arkiveret det, eller hvilken enhed du bruger.

 

Symbol for appen Arkiver

Appen Arkiver samler alle dine arkiver. Du kan nemt gennemse, søge i og organisere alle dine arkiver ét sted. Dette gælder ikke blot arkiverne på den aktuelle enhed, men også arkiverne i andre apps, i iCloud Drive og i andre netskytjenester.

Før du begynder

Hvis du ikke vil have adgang til dine iCloud Drive-arkiver i appen Arkiver, kan du vælge kun at downloade og tilføje netskytjenester fra tredjepart.

Sådan finder du dine arkiver

Hvis du vil tilgå dine arkiver, skal du blot åbne appen Arkiver og finde det sted, hvor arkivet, som du leder efter, ligger. 

Sådan arkiverer du en kopi af dit arkiv lokalt

Du kan finde lokalt arkiverede arkiver i På min [enhed] under Placeringer. På en iPad: Træk blot arkivet til mappen På min iPad for at arkivere dem direkte på enheden. Følg trinnene nedenfor, hvis du vil arkivere et arkiv lokalt på din iPhone eller iPod touch.

 1. Gå til det arkiv, der skal arkiveres på din enhed.
 2. Tryk på Vælg > filnavnet > Organiser .
 3. Gå til På min [enhed], vælg en mappe, eller tryk på Ny mappe  for at oprette en ny.
 4. Tryk på Kopier.

Du kan også lave et langt tryk på et arkiv, vælge Flyt og derefter vælge den mappe, som arkivet skal kopieres til. 

På iOS 12 eller nyere: Tryk på arkivet, og vælg Flyt. Gå til På min [enhed], vælg Numbers, Keynote eller Pages, og tryk på Kopier.

Sådan flytter du iCloud Drive-arkiver

 1. Gå til det arkiv, som du vil flytte.
 2. Tryk på Vælg, og vælg arkivet.
 3. Tryk på Organiser .
 4. Gå til På min [enhed], vælg en mappe, eller tryk på Ny mappe  for at oprette en ny.
 5. Tryk på Flyt.

Du kan også lave et langt tryk på et arkiv, vælge Flyt og derefter vælge den mappe, som arkivet skal kopieres til. 

Sådan søger du efter arkiver på andre enheder

Følg trinnene for din enhed.

 • På Mac: Gå til Finder > iCloud Drive.
 • På iCloud.com: Gå til appen iCloud Drive.
 • På pc med iCloud til Windows: Gå til Stifinder > iCloud Drive.

Organiser dine arkiver

Du kan nemt organisere alle de arkiver, der opbevares i iCloud Drive, herunder dokumenter fra Pages, Numbers og Keynote. Når du foretager ændringer på én enhed, afspejles ændringerne automatisk på alle de enheder, der bruger iCloud Drive.

Du kan også oprette dine egne mapper. Eller omdøbe allerede oprettede arkiver og mapper, når du trykker hårdt på dem.

Sådan opretter du nye mapper

 1. Gå til Placeringer.
 2. Tryk på iCloud Drive, På min [enhed] eller navnet på en tredjeparts netskytjeneste, hvor den nye mappe skal placeres.
 3. Skub ned på skærmen.
 4. Tryk på Mere .
 5. Vælg Ny mappe.
 6. Skriv navnet på din nye mappe. Tryk derefter på OK.

På iOS 12 eller tidligere: Tryk på Ny mappe . Hvis du ikke får vist Ny mappe , eller hvis den er grå, så understøttes oprettelsen af nye mapper ikke af tredjepartens netskytjeneste.

Du kan få vist dine arkiver efter navn, dato, størrelse eller de mærker, som du tilføjer. Du kan vælge at knytte mærker til dine arkiver ved at bruge farver og specielle etiketter. På den måde kan du hurtigt finde præcis det projekt eller dokument, som du har brug for. 

Sådan tilføjer du et mærke

 1. Tryk på Vælg.
 2. Tryk på det arkiv, som du vil mærke.
 3. Tryk på Del  > Tilføj mærker 
 4. Vælg det mærke, som du vil tilføje.

Sådan omdøber du et mærke

 1. Gå til Placeringer.
 2. Tryk på Mere  > Rediger.
 3. Tryk på navnet på et eksisterende mærke.
 4. Skriv navnet på det nye mærke.
 5. Tryk på OK.

Slet arkiver

Vælg de uønskede arkiver, og tryk på Slet . Hvis du sletter arkiver i mappen iCloud Drive på én enhed, slettes de også på dine andre enheder. iCloud Drive fjerner arkiverne fra alle de enheder, hvor du er logget ind med samme Apple-id.

Når du sletter et arkiv fra iCloud Drive eller På min [enhed], flyttes det til mappen Slettet for nylig. Hvis du skifter mening eller har slettet et arkiv ved en fejl, har du 30 dage til at gendanne det. Gå til Placeringer > Slettet for nylig. Vælg det arkiv, som du vil beholde, og tryk på Gendan. Dine arkiver fjernes fra Slettet for nylig efter 30 dage.

Du kan også logge på iCloud.com på din Mac eller pc og derefter gå til iCloud Drive og kontrollere Slettet for nylig.

Sådan deler du og arbejder du sammen på arkiver med dine venner

Vil du dele et dokument med en ven eller kollega? Så kan du sende vedkommende et link til et arkiv, der er arkiveret i iCloud Drive, direkte fra appen Arkiver. Vælg arkivet, tryk på Del  , og vælg derefter Tilføj personer. Send derefter arkivet via AirDrop, Beskeder, Mail, en delt note eller andet.

Eller I kan samarbejde om et projekt i realtid. I appen Arkiver kan du også gøre dette med Pages-, Numbers- og Keynote-dokumenter. Vælg arkivet, og tryk på Del eller  > Tilføj personer . Du kan invitere personer til at samarbejde via Beskeder eller Mail, eller du kan kopiere og indsætte et link. Deltagerne vises med hver sin farve. Du kan se, om de er online og arbejder aktivt i dit delte dokument.

Brug tredjepartsapps i Arkiver

I appen Arkiver kan du tilføje netskytjenester fra tredjepart, f.eks. Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud og Google Drive, så du har adgang til alle dine arkiver på alle dine enheder. De arkiver, som du opbevarer i iCloud Drive, vises automatisk i appen Arkiver, men andre netskytjenester skal indstilles, før de vises i appen Arkiver.

Sådan tilføjer du apps fra tredjeparter

 1. Download og indstil appen med netskyen fra tredjepart.
 2. Åbn appen Arkiver.
 3. Tryk på fanen Gennemse.
 4. Tryk på Mere  > Rediger.
 5. Slå den tredjepartsapp til, der skal bruges i appen Arkiver. 
 6. Tryk på OK.

I iOS 12 eller nyere: Åbn appen Arkiver, og tryk derefter på Placeringer > Rediger for at tilføje tredjepartsapps.

Kontakt udbyderen af netskytjenesten fra tredjepart, hvis du ikke får vist tjenesten i appen Arkiver.

Sådan flytter du arkiver fra en tredjeparts netsky

 1. Åbn det arkiv, som du vil flytte.
 2. Tryk på Del  > Kopier.
 3. Åbn den mappe, som arkivet skal flyttes til.
 4. Tryk hårdt på skærmen.
 5. Tryk på Sæt ind.

Gør mere med Arkiver på iPadOS

Hvis du bruger iPadOS, kan du få adgang til arkiverne på et USB-drev, SD-kort eller på en harddisk via appen Arkiver på iPadOS. Drevet skal blot tilsluttes, og derefter kan du vælge det under Placeringer. Du kan også oprette forbindelse til en arkivserver i formaterne Apple File System (APFS), Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) og ExFAT. Du kan også få vist dine arkiver i Kolonneoversigt, hvilket er nyttigt, hvis du har gemt arkiver i flere mapper. Kolonneoversigt viser en eksempelvisning af arkiverne og giver adgang til værktøjer som markering og roter, uden at du behøver åbne arkivet. 

Sådan opretter du forbindelse til en arkivserver

 1. Åbn fanen Gennemse.
 2. Tryk på Mere .
 3. Vælg Opret forbindelse til server.
 4. Indtast SMB-adressen.
 5. Tryk på Tilslut.
 6. Servernavnet vises under Delt i menuen Gennemse. 

Sådan skifter du til Kolonneoversigt

 1. Skift til liggende position, og åbn fanen Gennemse.
 2. Vælg en mappe.
 3. Swipe ned på højre side af skærmen.
 4. Vælg Kolonneoversigt  øverst til højre.
 5. Tryk på en mappe for at udvide dens indhold.
 6. Tryk på et arkiv for at få vist en eksempelvisning. 

Luk Kolonneoversigt ved at trykke på Netoversigt  eller Listeoversigt  , eller vend din iPad til stående position.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: