Brug af Påmindelser på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruge appen Påmindelser i iOS 13 eller nyere og iPadOS til at oprette påmindelser med underopgaver og bilag og til at indstille advarsler baseret på tid og lokalitet. Du kan endda tildele en påmindelse til nogen på en delt liste.

Før du begynder

 • Indstil iCloud for at holde dine påmindelser opdaterede på tværs af alle dine enheder. Åbn appen Indstillinger, og tryk derefter på [dit navn] > iCloud, og slå Påmindelser til. I appen Påmindelser får du vist alle dine påmindelser på alle dine Apple-enheder, der er logget ind med det samme Apple-id.
 • Læs mere om, hvordan du opgraderer dine iCloud-påmindelser, når du har opdateret til iOS 13 eller nyere og iPadOS.Kom godt i gang med Påmindelser

Opret en påmindelse, tilføj nyttige oplysninger, og marker den som fuldført, når du er færdig.

Sådan opretter du en påmindelse

 1. Åbn appen Påmindelser.
 2. Tryk på + Ny påmindelse, og skriv din påmindelse.
 3. Tryk på OK.

Du kan også tilføje påmindelser til dine vigtigste opgavelister fra widgetten Påmindelser på din hjemmeskærm.

Brug af den hurtige værktøjslinje til at tilføje notifikationer og meget mere

Når du skriver en ny påmindelse, vises en hurtig værktøjslinje, som giver dig hurtige og enkle tilpasningsmuligheder:

Angiv en forfaldsdato

Tryk på knappen Dato og tid  for at indstille en forfaldsdato for påmindelsen. Vælg mellem I dag, I morgen, Denne weekend, eller tryk på Dato og tid for at angive en dato og et tidspunkt efter eget valg.

Hvis du angiver en forfaldsdato for en påmindelse uden at angive et tidspunkt, vil notifikationen som standard blive vist kl. 9. Hvis du vil ændre, hvornår notitikationer for heldagspåmindelser vises, skal du åbne appen Indstillinger og derefter trykke på Påmindelser. Tryk på klokkeslættet under Heldagspåmindelser, og vælg et andet tidspunkt.

Tilføj en lokalitet

Tryk på lokalitetsknappen  for at tildele en notifikation baseret på din lokalitet. Vælg en af de angivne muligheder, eller tryk på Speciel for at tilføje din egen lokalitet, vælge, om du vil have besked, når du ankommer eller forlader lokaliteten, og indstille omkredsen af påmindelsesområdet. 

Kontroller, at Lokalitetstjenester er slået til, hvis du vil have påmindelser baseret på din lokalitet. Åbn appen Indstillinger, og tryk derefter på Anonymitet > Lokalitetstjenester, og slå Lokalitetstjenester til.

Marker en påmindelse med flag

Tryk på knappen for markering med flag  for at markere en påmindelse som ekstra vigtig og tilføje den på den smarte liste Med flag på hovedskærmen i appen Påmindelser.

Tilføj et bilag

Tryk på knappen for fotos  for at føje et bilag til påmindelsen. Du kan tage et nyt foto, vælge et foto fra dit fotobibliotek eller scanne et dokument.

Tildel en påmindelse

Tryk på tildelingsknappen  for at tildele en påmindelse til nogen, du deler listen med. De påmindelser, der er tildelt dig, vises på den smarte liste Tildelt mig på hovedskærmen i appen Påmindelser.

Brug smarte forslag

Påmindelser foreslår automatisk dato, tidspunkt og lokalitet for en påmindelse baseret på lignende påmindelser, du tidligere har oprettet.

Sådan redigerer du en påmindelse, får en notifikation, når du sender beskeder, og tilføjer flere oplysninger

Tryk på knappen Rediger oplysninger  for at føje flere oplysninger og tilpasninger til din påmindelse, f.eks. noter, en URL og en prioritet. Du kan også ændre påmindelsens notifikationsindstillinger og den liste, den tilhører.

Få en påmindelse, når du sender en besked til nogen

Slå Når der sendes beskeder til, hvis du vil modtage en notifikation, når du chatter med en bestemt person i Beskeder.

Slå Når der sendes beskeder til, tryk på Vælg person, og tryk derefter på et navn i dine kontakter.

Næste gang du chatter med denne person, vil du få vist en påmindelsesnotifikation.

Tilføj noter og en URL-adresse

Brug feltet Noter til at føje nyttige oplysninger til din påmindelse. Hvis du har en webadresse, der relaterer til påmindelsen, kan du føje den til feltet URL-adresse. Noterne og URL-adressen vises sammen med påmindelsen på alle de lister, den tilhører.

Sådan opretter du underopgaver

De påmindelser, du opretter, kan have underopgaver. Påmindelse om at pakke til en rejse kan f.eks. indeholde en liste over ting, du ikke må glemme. 

Du kan oprette underopgaver på flere forskellige måder:

 • Tryk på og hold en påmindelse nede, og træk den derefter over på en anden påmindelse. Den påmindelse, du har trukket over, bliver en underopgave under den anden.
 • Skub til højre på en påmindelse, og tryk på Indrykning. Påmindelsen bliver en underopgave under påmindelsen over den. Du kan fortryde denne handling ved at skubbe til højre på underopgaven igen og trykke på Udrykning.
 • Tryk på en påmindelse, og tryk på knappen Rediger oplysninger . Tryk på Underopgaver > Tilføj påmindelse, og skriv din underopgave. Gentag for alle de underopgaver, du vil oprette.

Udførelse af en påmindelse

Hvis du vil markere en påmindelse som færdig, skal du trykke på den tomme cirkel ud for den. Hvis du vil se dine udførte påmindelser, skal du trykke på knappen Mere  og derefter trykke på Vis færdige.

Hvis du vil slette en påmindelse uden at markere den som færdig, skal du skubbe til venstre på den og trykke på Slet.

Hvis du får en påmindelsesnotifikation på en låst skærm, skal du skubbe til venstre over påmindelsen. Tryk på Vis, og tryk derefter på Marker som færdig.


Organisation af påmindelser med lister

Vil du opdele dine påmindelser i kategorier som arbejde, privat eller skole? Opret en liste over påmindelser for at holde styr på tingene. Du kan tilpasse dine lister med farver og symboler og dele en liste med andre personer. Og de indbyggede smarte lister i appen Påmindelser kan give dig et hurtigt overblik over alle dine påmindelser på tværs af dine tilpassede lister.

Sådan opretter du en ny liste over påmindelser

 1. Tryk på Tilføj liste på hovedskærmen i appen Påmindelser.
 2. Skriv et navn til listen.
 3. Vælg en farve og et symbol eller en emoji for at tilpasse listen og gøre den lettere at genkende med et hurtigt blik. Symboler er kun tilgængelige for lister, som du har oprettet med din iCloud-konto.
 4. Tryk på OK.

Når du har oprettet en liste, kan du redigere den:

 1. Tryk på den liste, du vil redigere, og tryk på knappen Mere .
 2. Tryk på Navn og udseende.
 3. Skift listens navn, farve eller symbol.
 4. Tryk på OK.

Lister kan også inddeles i grupper. Du kan f.eks. oprette en gruppe ved navn Arbejde, som indeholder alle dine arbejdsrelaterede lister:

 1. Tryk på og hold en liste nede.
 2. Træk listen over på en anden liste.
 3. Giv den nye gruppe et navn.
 4. Tryk på Opret.

Tryk på en gruppes navn på hovedskærmen i Påmindelser for at vise eller skjule de lister, den indeholder.

Sådan flytter du en påmindelse til en anden liste

 1. Tryk på en liste i Påmindelser, og tryk på den påmindelse, du vil flytte.
 2. Tryk på knappen Rediger oplysninger .
 3. Tryk på Liste, og vælg den liste, som du vil flytte påmindelsen til.
 4. Tryk på OK. 

Du kan også trække en påmindelse over til en anden liste:

 1. Tryk på påmindelsen med én finger, og hold den nede.
 2. Mens du holder påmindelsen nede, skal du trykke på knappen Lister for at gå tilbage til dine lister.*
 3. Træk påmindelsen over til den liste, du vil flytte den til.

Hvis du vil flytte flere påmindelser, skal du trykke på en og holde den nede og derefter bruge en anden finger til at trykke på de andre, som du også vil flytte.

* Hvis du bruger en iPad, vil dine lister stadig være synlige, så du kan bare trække påmindelser rundt mellem lister.

Sådan ændrer du rækkefølgen på påmindelser

Tryk på en påmindelse, hold den nede, og træk den derefter over på den plads, hvor den skal vises på listen. Sørg for, at du placerer den mellem påmindelser. Hvis du trækker den over på en påmindelse, bliver den til en underopgave.

Sådan får du vist dine påmindelser på smarte lister

Hovedskærmen i appen Påmindelser viser indbyggede smarte lister, som automatisk inddeler dine påmindelser i hurtige overblik:

 • I dag viser dig alle de påmindelser, som har forfaldsdato denne dag. Det viser dig også påmindelser, der er forfaldne.
 • Planlagt viser dig alle de påmindelser, som har en forfaldsdato på et tidligere tidspunkt, i dag og i fremtiden.
 • Med flag viser dig alle de påmindelser, som du har givet et flag.
 • Alle viser alle påmindelser inddelt i lister.

Smarte lister omfatter påmindelser fra alle dine tilpassede lister i Påmindelser. På smarte lister under Planlagt, Alle og Med flag kan du trykke på knappen Mere  og vælge Vis færdige for at inkludere dine færdige påmindelser.

Du kan muligvis også se de smarte lister Tildelt mig og Siri-forslag. Tildelt mig viser alle dine påmindelser på delte lister, der er tildelt dig. Siri-forslag viser foreslåede påmindelser, som du kan oprette baseret på dine e-mails og beskeder.

Sådan søger du efter påmindelser

Brug søgelinjen over smarte lister til at søge i dine påmindelser. Du kan søge efter teksten i en påmindelse, personer, lokaliteter og endda detaljerede noter, du har tilføjet. Når du skriver, vil påmindelser, der stemmer overens med dit søgeord, vises inddelt i lister.

Tryk på knappen Dikter  for at søge ved hjælp af Diktering.


Endnu flere muligheder med Påmindelser

Tilføj nemt og enkelt en påmindelse med Siri, opret en påmindelse fra en anden app, og del dine lister med andre.

Sådan deler du en liste over påmindelser

 1. Tryk på den liste, du vil dele, og tryk på knappen Mere .
 2. Tryk på Tilføj personer.
 3. Vælg, hvordan du vil invitere folk til din liste over påmindelser. Du kan bruge en indbygget iOS-app eller en tredjepartsapp.
 4. Tilføj de personer, du vil dele listen med, og send invitationen. Fremgangsmåden for at tilføje personer og afsendelse varierer alt efter, hvilken app du bruger.

Når nogen har accepteret din invitation, kan vedkommende tilføje og slette emner og markere dem som færdige. Hvis du vil have vist delte lister over påmindelser, som du har oprettet i iOS 13 eller nyere, skal de personer, du har inviteret, også have iOS 13 eller nyere på deres enhed. Notifikationer, som du indstiller for dine påmindelser, deles ikke med andre.

Tildel en påmindelse på en delt liste

Tildel påmindelser til de personer, som du deler lister med, for at sende en påmindelse til dem. Det er praktisk, hvis opgaver skal deles mellem flere, så alle kan se, hvem der er ansvarlig for hvad, så ingen glemmer noget.

Sådan tildeler du en påmindelse til nogen:

 1. Tryk på tildelingsknappen .
 2. Vælg den person, du vil tildele påmindelsen til.
 3. Tryk på OK.

Har du brug for at tildele en påmindelse til en anden eller fjerne en tildeling? Tryk på modtageren ud for påmindelsen, og tryk derefter på Tildel til anden eller Fjern tildeling.

Sådan tilføjer du en påmindelse med Siri

Du kan bede Siri om at planlægge en påmindelse for dig på din iOS-enhed eller dit Apple Watch.* Her er et par eksempler:

 • "Mind mig om at fodre hunden hver dag kl. 07.30”
 • "Mind mig om at tjekke mail, når jeg kommer hjem."
 • "Mind mig om at handle, når jeg går herfra."
 • "Mind mig om at ringe til Tara i morgen kl. 15."

Føj din hjemme- og arbejdsadresse til dit kort i Kontakter for at give Siri lov til at hjælpe dig med lokalitetsbaserede påmindelser. Åbn appen Kontakter, og tryk på Mit kort. Tryk på Rediger, tilføj din hjemme- eller arbejdsadresse, og tryk på OK.

* Siri bruger Lokalitetstjenester, når din påmindelse skal kende din lokalitet. Tilgængeligheden af Siri samt funktioner og kommandoer varierer efter sprog, land og område. Læs mere om, hvilke Siri-funktioner der understøttes i de enkelte lande og områder.

Tilføj en påmindelse fra en anden app

Det har aldrig været nemmere at minde dig selv om noget i en app, for eksempel den nyhedsartikel, du vil læse, når du kommer hjem. Opret en genvej til et sted i en anden app ved at indstille en påmindelse inde fra appen. Mind dig selv om at gå tilbage til en app, hvis du f.eks. vil besøge et websted eller en lokalitet på et kort, inde fra appen, uden at du behøver at angive et link til stedet i påmindelsen.

Med appen åben skal du sige til Siri: "Mind mig om dette senere". Du kan også trykke på knappen Del  i appen og derefter trykke på Påmindelser.

I din påmindelse er der et link direkte til et sted i en anden app, som du vil gå tilbage til.

Når du får den planlagte notifikation, eller når du åbner Påmindelser, skal du trykke på linket under påmindelsen for at gå direkte til appen.Du kan også indstille en påmindelse, når du modtager et telefonopkald, du ikke kan besvare med det samme. Tryk på Påmind mig på skærmen til opkald, og vælg, hvornår du vil mindes om at ringe tilbage.


Sådan opretter og ser du påmindelser på dit Apple Watch

Appen Påmindelser på Apple Watch viser dig iCloud-påmindelser, der er inddelt i de samme smarte lister og tilpassede lister, som vises på din iPhone. Tryk på en liste for at se dens påmindelser, og tryk på en påmindelse for at markere den som færdig.

Du kan hurtigt tilføje nye påmindelser ved hjælp af Siri på dit Apple Watch eller ved at trykke på Tilføj påmindelse eller Ny påmindelse i appen. Påmindelser, som du opretter på dit ur, vises på din iPhone og andre enheder, der er logget på med det samme Apple-id.


Udgivelsesdato: