Skift eller fjern de betalingskort, du bruger med Apple Pay

Du kan ændre dit standardkort, fjerne et kort fra Apple Wallet eller opdatere de fakturerings- og kontaktoplysninger, som Apple Pay bruger til køb i appen og online.

Skift standardkort

Det første betalingskort, du føjer til Apple Wallet på en enhed, bliver dit standardkort for den pågældende enhed. Når du tilføjer flere kort, kan du vælge et andet standardkort.

Sådan ændrer du standardkortet for Apple Pay på din iPhone

 1. Åbn appen Wallet.
 2. Tryk og hold nede på det betalingskort, du vil indstille som dit standardkort.
 3. Træk kortet foran dine andre kort.

Sådan ændrer du standardkortet for Apple Pay på dit Apple Watch

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone.
 2. Tryk på Wallet og Apple Pay på fanen Mit ur.
 3. Tryk på Standardkort under Transaktionsstandarder.
 4. Tryk på et kort for at indstille det som dit standardkort.

Sådan ændrer du standardkortet for Apple Pay på din Mac eller iPad

 1. Åbn indstillingerne i Apple Wallet på din enhed.
  • På en Mac med Touch ID: Gå til Systemindstillinger > Wallet & Apple Pay.
  • Gå til Indstillinger > Wallet & Apple Pay på din iPad.
 2. Vælg et nyt standardkort.
  • På din Mac med Touch ID skal du vælge et kort i menuen.
  • På din iPad skal du rulle ned til Transaktionsstandarder > trykke på Standardkort og vælge et kort.

Fjern et kort fra Apple Wallet

Du kan fjerne et debet- eller kreditkort fra din enhed.

Sådan fjerner du et betalingskort på din iPhone eller iPad

 1. I appen Wallet skal du trykke på det kort, du vil fjerne.
 2. Tryk på knappen Mere knappen Mere, og tryk derefter på Kortoplysninger symbolet for kortoplysninger.*
 3. Rul ned, og tryk på Fjern dette kort.

* I iOS 15 og iPadOS 15 og tidligere versioner kan du ikke se muligheden for at trykke på Kortoplysninger.

Sådan fjerner du et betalingskort på dit Apple Watch

 1. Tryk på appen Wallet på dit Apple Watch.
 2. Tryk på det kort, du vil fjerne.
 3. Rul ned, og tryk på Fjern.

Sådan fjerner du et betalingskort på din Mac med Touch ID

 1. Gå til Systemindstillinger > Wallet & Apple Pay.
 2. Klik på det kort, du vil fjerne.
 3. Klik på knappen Fjern .

Opdater dine Apple Pay-oplysninger

Når du indtaster fakturerings- og kontaktoplysninger for et betalingskort i Apple Wallet, gemmer Apple Pay oplysningerne og bruger dem, når du foretager køb online og i apps.

Sådan opdaterer du dine faktureringsoplysninger for Apple Pay

 • iPhone: Tryk på et kort i appen Wallet > knappen Mere knappen Mere > Kortoplysninger symboler for kortoplysninger > Faktureringsadresse.*
 • Apple Watch: I appen Apple Watch på din iPhone skal du trykke på Wallet & Apple Pay > et kort > Faktureringsadresse.
 • iPad: I Indstillinger skal du trykke på Wallet & Apple Pay > et kort > Faktureringsadresse.
 • Mac med Touch ID: Gå til Systemindstillinger, og klik på Wallet & Apple Pay > et kort > menuen Faktureringsadresse.

* I iOS 15 og iPadOS 15 og tidligere versioner kan du ikke se muligheden for at trykke på Kortoplysninger.

Sådan opdaterer du dine kontaktoplysninger for Apple Pay

 • iPhone: Gå til Indstillinger > Wallet & Apple Pay > rul ned til Transaktionsstandarder, og opdater leveringsadressen, e-mailadressen og telefonnummeret.
 • Apple Watch: I appen Apple Watch på din iPhone skal du trykke på Wallet & Apple Pay > rulle ned til Transaktionsstandarder og opdatere leveringsadressen, e-mailadressen og telefonnummeret.
 • iPad: Gå til Indstillinger > Wallet & Apple Pay > rul ned til Transaktionsstandarder, og opdater leveringsadressen, e-mailadressen og telefonnummeret.
 • Mac med Touch ID: Gå til Systemindstillinger, gå til Wallet & Apple Pay > klik på Kontakt og levering, og opdater leveringsadressen, e-mailadressen og telefonnummeret. 

Opdater kortnummer og udløbsdato i Apple Pay

Med Apple Pay har dit betalingskort et unikt enhedskontonummer, der bruges til at behandle betalinger, og det har en udløbsdato, der er knyttet til det pågældende enhedskontonummer.

Hvis dit kort udløber, eller hvis du af en anden årsag får et nyt kort:

 • Det kortnummer og den udløbsdato, der er knyttet til enhedskontonummeret, bør blive opdateret automatisk. 
 • Hvis din kortudsteder ikke understøtter disse opdateringer, skal du måske fjerne kortet og derefter tilføje det igen.

Hvis enheden mistes eller bliver stjålet

Hvis du mister eller får stjålet din enhed, indeholder Apple Pay sikkerhedsfunktioner, som sikrer, at andre mennesker ikke kan bruge Apple Pay på din enhed.

 • Med Apple Pay skal du godkende hvert køb med Face ID, Touch ID eller din adgangskode.
 • På dit Apple Watch skal du indtaste din kode, hver gang du tager dit Apple Watch på, hvis Registrering af håndled er slået til.
 • Du kan markere din enhed som mistet, hvilket automatisk slår Apple Pay fra på din enhed.
 • Du kan også bede kortudstederen om at suspendere eller fjerne dine kort fra Apple Pay.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: