Sådan konverterer du Numbers-regneark til PDF, Microsoft Excel m.m.

Du kan også åbne Microsoft Excel-regneark og andre arkivtyper i Numbers på en iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

Numbers til iOS

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Numbers på din iPhone, iPad eller iPod touch. Se, hvilke formater der er kompatible med Numbers til iOS.

Sådan konverterer du et Numbers-regneark i Numbers til iOS

 1. Åbn regnearket, og tryk derefter på symbolet Mere.
 2. Tryk på Eksporter.
 3. Vælg et format til dit regneark.
 4. Vælg, hvordan du vil sende regnearket, f.eks. med Mail eller Beskeder.

Sådan åbner du et arkiv i Numbers til iOS

Du åbner et regneark, f.eks. et Microsoft Excel-regneark, i Numbers til iOS ved at trykke på arkivet i oversigten over regneark. Hvis du ikke kan se oversigten over regneark, skal du trykke på Regneark (på en iPad) eller på knappen Dokumenter (på en iPhone eller iPod touch) og derefter trykke på det arkiv, du vil åbne. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Du kan også åbne et arkiv i Numbers fra en anden app som appen Arkiver eller fra en e-mail:

 1. Åbn den anden app, og vælg regnearket eller bilaget.
 2. Tryk på knappen Del.
 3. Tryk på Kopier til Numbers. Originalarkivet ændres ikke.

Når arkivet åbnes, får du muligvis vist en besked om, at arkivet sidst blev redigeret i en anden app end den nyeste version af Numbers til iOS. Tryk på OK for at åbne arkivet i Numbers. 


Sådan konverterer og åbner du regneark i Numbers til Mac

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Numbers til Mac. Se, hvilke formater der er kompatible med Numbers til Mac.

Sådan konverterer du et Numbers-regneark i Numbers til Mac

 1. Åbn det Numbers-regneark, du vil konvertere.
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til, og vælg derefter formatet.
 3. I det vindue, der vises, kan du vælge et andet format eller indstille flere muligheder. Du kan f.eks. vælge, at der skal bruges en adgangskode til at åbne et eksporteret PDF-arkiv eller vælge formatet til et eksporteret Excel-regneark.
 4. Klik på Næste. 
 5. Navngiv arkivet, og vælg den mappe, du vil arkivere arkivet i.
 6. Klik på Eksporter.

Du kan sende et arkiv i et bestemt format via Mail, Beskeder, AirDrop eller Noter ved at vælge Del > Send en kopi, vælge, hvordan du vil sende regnearket, og derefter vælge et format.

Sådan åbner du et arkiv i Numbers til Mac

Ctrl-klik på arkivet i Finder, og vælg Åbn med > Numbers. Hvis Numbers er det eneste regnearksprogram på din Mac, kan du bare dobbeltklikke på arkivet.

Vælg Arkiv > Åbn i programmet Numbers til Mac, vælg arkivet, og klik derefter på Åbn. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Når arkivet åbnes, vises der måske en besked om, at regnearket vil se anderledes ud. Numbers giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Du ser måske også advarsler, når du åbner regneark, der er oprettet i ældre versioner af Numbers.


Numbers til iCloud

Med Numbers til iCloud kan du åbne, redigere og dele dine arkiver fra en understøttet browser på en Mac eller pc. Se, hvilke formater der er kompatible med Numbers til iCloud.

Sådan konverterer du et Numbers-regneark i Numbers til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Numbers.
 3. Klik på knappen Mere ved det arkiv i oversigten over regneark, du vil konvertere, og vælg Hent en kopi. Hvis regnearket er åbent, skal du klikke på knappen Værktøjer på værktøjslinjen og vælge Hent en kopi.
 4. Vælg et format til regnearket. Arkivet hentes og lægges på den placering, hvor browseren anbringer overførsler.

Sådan åbner du et arkiv i Numbers til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Numbers.
 3. Træk det arkiv, du vil overføre, til oversigten over regneark i browseren. Eller klik på , vælg arkivet, og klik derefter på Vælg.
 4. Dobbeltklik på arkivet i regnearksadministrationen.


Se kompatible arkivformater

Formater, du kan åbne i Numbers

Du kan åbne disse arkivformater i Numbers til iOS, Numbers til Mac og Numbers til iCloud:

 • Alle versioner af Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) og Office 97 og nyere versioner (.xls)
 • Kommaseparerede værdier (.csv)
 • Tabulatoradskilte tekstarkiver

Formater, du kan konvertere Numbers-regneark til

Numbers til iOS:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerede værdier (.csv)

Numbers til Mac:

 • Numbers '09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) og Office 97 og nyere versioner (.xls)
 • PDF
 • Kommaseparerede værdier (.csv)

Numbers til iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerede værdier (.csv)


Læs mere

 • Numbers til iOS, Numbers til Mac og Numbers til iCloud bruger samme arkivformat. Hvis du opretter eller redigerer et regneark i Numbers på en platform, kan du åbne det i Numbers på de andre platforme.
 • Du kan opdatere til aktuelle versioner af Numbers på din iPhone, iPad eller iPod touch i App Store. Brug programmet App Store på din Mac til at opdatere Numbers til Mac.
 • Hvis du konverterer et Numbers-regneark til et regneark, der er kompatibelt med Numbers ’09, kan du læse mere om ændringerne, når du eksporterer til iWork ’09.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: