Sådan konverterer du Numbers-regneark til PDF, Microsoft Excel og meget mere.

Hvis du vil åbne et Numbers-regneark i en anden app, skal du først åbne det i Numbers. Du kan også åbne Microsoft Excel-regneark og andre arkivtyper i Numbers.

Du kan konvertere og åbne regneark i Numbers på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

Sådan konverterer og åbner du regneark i Numbers på iPhone eller iPad

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Numbers på din iPhone eller iPad. Se, hvilke formater der er kompatible med Numbers på iPhone og iPad.

Sådan konverterer du et Numbers-regneark på iPhone eller iPad

Hvis du vil åbne et Numbers-regneark i en anden app såsom Microsoft Excel, skal du bruge Numbers til at konvertere regnearket til et passende format.

 1. I Numbers: Åbn det regneark, som du vil konvertere, og tryk på knappen Mere .
 2. Tryk på Eksporter.
 3. Vælg et format til dit regneark. Hvis du f.eks. gerne vil åbne dit Numbers-regneark i Microsoft Excel, skal du vælge Excel.
 4. Vælg, hvordan du vil sende regnearket, f.eks. med Mail eller Beskeder.

Åbn et arkiv i Numbers på din iPhone eller iPad

Du åbner et regneark, f.eks. et Microsoft Excel-regneark, på din iPhone eller iPad ved at trykke på arkivet i regnearksadministration. Hvis du ikke kan se regnearksadministration, skal du trykke på knappen Tilbageknappen Dokumenter (på iPhone eller iPod touch) eller Regneark (på en iPad) og derefter trykke på det arkiv, du vil åbne. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Du kan også åbne et arkiv i Numbers fra en anden app som appen Arkiver eller fra en e-mail:

 1. Åbn den anden app, og vælg regnearket eller bilaget.
 2. Tryk på knappen Del .
 3. Tryk på Kopier til Numbers. Originalarkivet ændres ikke.

Når arkivet åbnes, får du muligvis vist en besked om, at arkivet sidst blev redigeret i en anden app end den nyeste version af Numbers. Tryk på OK for at åbne arkivet i Numbers. 


Sådan konverterer og åbner du regneark i Numbers til Mac

Du kan arbejde med forskellige arkivformater i Numbers til Mac. Se, hvilke formater der er kompatible med Numbers til Mac.

Sådan konverterer du et Numbers-regneark i Numbers til Mac

Hvis du vil åbne et Numbers-regneark i en anden app såsom Microsoft Excel, skal du bruge Numbers til at konvertere regnearket til et passende format.

 1. I Numbers: Åbn det Numbers-regneark, du vil konvertere.
 2. Vælg Arkiv > Eksporter til, og vælg derefter formatet. 
 3. I det vindue, der vises, kan du vælge et andet format eller indstille flere muligheder. Du kan f.eks. vælge, at der skal bruges en adgangskode til at åbne et eksporteret PDF-arkiv eller vælge formatet til et eksporteret Excel-regneark.
 4. Klik på Næste. 
 5. Navngiv arkivet, og vælg den mappe, du vil arkivere arkivet i.
 6. Klik på Eksporter.

Du kan sende et arkiv i et bestemt format via Mail, Beskeder, AirDrop eller Noter ved at vælge Del > Send en kopi, vælge, hvordan du vil sende regnearket, og derefter vælge et format.

Sådan åbner du et arkiv i Numbers til Mac

Du kan åbne et arkiv fra Finder eller fra appen Numbers:

 • Ctrl-klik på arkivet i Finder, og vælg Åbn med > Numbers. Hvis Numbers er det eneste regnearksprogram på din Mac, kan du bare dobbeltklikke på arkivet.
 • Vælg Arkiv > Åbn i programmet Numbers til Mac, vælg arkivet, og klik derefter på Åbn. Hvis et arkiv er udtonet, har det ikke et kompatibelt format.

Når arkivet åbnes, vises der måske en besked om, at regnearket vil se anderledes ud. Numbers giver dig f.eks. besked, hvis der mangler skrifter. Du ser måske også advarsler, når du åbner regneark, der er oprettet i ældre versioner af Numbers.


Sådan konverterer og åbner du regneark i Numbers til iCloud

Med Numbers til iCloud kan du åbne, redigere og dele dine arkiver fra en understøttet browser på en Mac eller pc. Se, hvilke formater der er kompatible med Numbers til iCloud.

Sådan konverterer du et Numbers-regneark i Numbers til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Numbers.
 3. Klik på knappen Mere  ved det arkiv i regnearksadministrationen, du vil konvertere, og vælg Hent en kopi. Hvis regnearket er åbent, skal du klikke på knappen Værktøjer  på værktøjslinjen og vælge Hent en kopi.
 4. Vælg et format til regnearket. Arkivet hentes og lægges på den placering, hvor browseren anbringer overførsler.

Sådan åbner du et arkiv i Numbers til iCloud

 1. Log ind på iCloud.com med dit Apple-id.
 2. Klik på Numbers.
 3. Træk det arkiv, du vil overføre, til oversigten over regneark i browseren. Du kan også klikke på knappen Overfør , vælge arkivet og derefter klikke på Vælg.
 4. Dobbeltklik på arkivet i regnearksadministrationen.


Se kompatible arkivformater

Formater, du kan åbne i Numbers

Du kan åbne disse arkivformater i Numbers på iPhone, iPad, Mac og online på iCloud.com:

 • Alle versioner af Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) og Office 97 og nyere versioner (.xls)
 • Kommaseparerede værdier (.csv)
 • Tabulatoradskilte tekstarkiver eller tekstarkiver med fast bredde

Formater, du kan konvertere Numbers-regneark til

Numbers på iPhone eller iPad:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerede værdier (.csv)
 • Tabulatorseparerede værdier (.tsv)

Numbers til Mac:

 • Numbers '09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) og Office 97 og nyere versioner (.xls)
 • PDF
 • Kommaseparerede værdier (.csv)
 • Tabulatorseparerede værdier (.tsv)

Numbers til iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Kommaseparerede værdier (.csv)


Læs mere

 • Numbers på iPhone, iPad, Mac og online på iCloud.com bruger det samme arkivformat. Hvis du opretter eller redigerer et regneark i Numbers på en platform, kan du åbne det i Numbers på de andre platforme.
 • Du kan opdatere til aktuelle versioner af Numbers på din iPhone, iPad eller iPod touch i App Store. Brug programmet App Store på din Mac til at opdatere Numbers til Mac.
 • Hvis du konverterer et Numbers-regneark til et regneark, der er kompatibelt med Numbers ’09, kan du læse mere om ændringerne, når du eksporterer til iWork ’09.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: