Om forenklet dataindtastning i Numbers til iOS

Numbers til iOS formaterer automatisk data på baggrund af det, som du skriver. Læs mere om, hvordan du ændrer format og bruger tastaturet til at indtaste data.

Numbers indeholder flere forskellige tastaturer, der gør det nemt at føje data til dit regneark. Du kan også vende din iPhone, iPad eller iPod touch vandret og redigere i liggende format.

Når du begynder at indtaste data, genkender Numbers automatisk det, du indtaster i en celle, og formaterer det korrekt. Hvis du f.eks. indtaster "$100", formaterer Numbers automatisk cellen som valutacelle og bruger det numeriske tastatur, når du redigerer cellen. 

Hvis du vil ændre en celles format, skal du trykke på cellen, der skal redigeres, trykke på Malerpensel-symbolet og derefter trykke på Format. Tryk på et format for at anvende det på cellen, eller tryk på symbolet for Flere oplysninger for at få flere oplysninger om et format.

Teksttastatur

teksttastatur i Numbers til iPad

Dette er standardtastaturet, som du kan bruge til at indtaste ord, tal, datoer og meget mere. Hvis du bruger iPad*, kan du også bruge bevægelsestaster til at indtaste tal og andre tegn. Hvis du hurtigt vil indtaste et tal eller symbol, skal du trække nedad på tasten og derefter løfte din finger.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle iPad-modeller.


Numerisk tastatur

numerisk tastatur i Numbers til iPad

Tryk på symbolet for Numerisk tastatur for at indtaste tal, valutaværdier og brøker. Du kan også bruge dette tastatur til at tilføje en stjernevurdering eller et afkrydsningsfelt eller til at indtaste tal i videnskabelig E-notationsformat.


Dato-, tids- og varighedstastaturer

dato-, tids- og varighedstastaturer i Numbers til iPad

Tryk på symbolet for Dato-, tids- og varighedstastatur, og tryk derefter på knappen Dato og tid eller knappen Varighed for hurtigt at indtaste datoer og klokkeslæt. Du kan tilpasse en eksisterende tidsværdi med knapperne - og + over tastaturet.


Formeltastatur

formeltastatur i Numbers til iPad

Du kan bruge formeltastaturet til at føje funktioner, tal og symboler til formularer. Hvis et tastatur ikke allerede er synligt, skal du trykke på symbolet for Formeltastatur og derefter trykke på symbolet for Formelredigering for at redigere en formel. Du kan hurtigt indtaste et tal eller et symbol på en iPad* ved at trække ned på tasten og derefter løfte din finger – på en iPhone kan du skifte til det numeriske tastatur. Du kan også indtaste et symbol ved at trykke på symbolet over tastaturet.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle iPad-modeller.

Udgivelsesdato: