Læs mere om forenklet dataindtastning i Numbers til iPhone, iPad og iPod touch

Numbers til iOS og iPadOS formaterer automatisk data, baseret på det du skriver. Læs mere om, hvordan du ændrer format og bruger tastaturet til at indtaste data.

Numbers indeholder flere forskellige tastaturer, der gør det nemt at føje data til dit regneark. Du kan også vende din iPhone, iPad eller iPod touch vandret og redigere i liggende format.

Når du indtaster data, genkender Numbers automatisk det, du indtaster i en celle og formaterer det korrekt. Hvis du f.eks. indtaster "$100", formaterer Numbers automatisk cellen som valutacelle og bruger det numeriske tastatur, når du redigerer cellen. 

Hvis du vil ændre en celles format, skal du trykke på den celle, du vil redigere, trykke på knappen Format og derefter på Format. Tryk på et format for at bruge det i cellen, eller tryk på knappen Flere oplysninger  for at få flere oplysninger om et format.

Teksttastatur

Dette er standardtastaturet, som du kan bruge til at indtaste ord, tal, datoer og meget mere. På iPad* kan du også bruge bevægelsestasterne til at indtaste tal og andre tegn. Hvis du hurtigt vil indtaste et tal eller symbol, skal du trække nedad på en tast og derefter løfte din finger.


Numerisk tastatur

Tryk på knappen Numerisk tastatur  for at indtaste tal, valutaværdier og brøker. Du kan også bruge dette tastatur til at tilføje en stjernevurdering eller et afkrydsningsfelt eller til at indtaste tal i videnskabelig E-notationsformat.


Dato-, tids- og varighedstastaturer

Tryk på knappen Dato- og tidstastatur , og tryk derefter på knappen Dato og tid eller knappen Varighed for hurtigt at indtaste datoer og tidspunkter. Du kan tilpasse en eksisterende tidsværdi med knapperne - og + over tastaturet.


Formeltastatur

Du kan bruge formeltastaturet til at føje funktioner, tal og symboler til formularer. Hvis et tastatur ikke allerede er synligt, skal du trykke på knappen Vis tastatur  og derefter trykke på knappen Formeltastatur  for at redigere en formel. Hvis du hurtigt vil indtaste et tal eller et symbol på en iPad, skal du * trække nedad på en tast og derefter løfte fingeren eller skifte til det numeriske tastatur på iPhone. Du kan også indtaste et symbol ved at trykke på symbolet over tastaturet.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle iPad-modeller.

Udgivelsesdato: