Om forenklet dataindtastning i Numbers til iOS

Numbers til iOS formaterer automatisk data, baseret på det du skriver. Her kan du læse om, hvordan du ændrer format og bruger tastaturet til at indtaste data.

Numbers indeholder flere forskellige tastaturer, der gør det nemt at tilføje data til dit regneark. Du kan også vende din iPhone, iPad eller iPod touch vandret og redigere i landskabsformat.

Når du begynder at indtaste data, genkender Numbers automatisk det, du indtaster i en celle og formaterer det korrekt. Hvis du f.eks. indtaster "$100" formaterer Numbers automatisk cellen som valutacelle og bruger det numeriske tastatur, når det redigerer cellen. 

Hvis du vil ændre en celles format, skal du trykke på cellen, som du vil redigere, og dernæst trykke på symbolet Malerpensel og Format. Tryk på et format for at bruge det i cellen, eller tryk på symbolet Flere oplysninger for at få flere oplysninger om et format.

Teksttastatur

Numbers-skærm med teksttastaturet

Dette er standardtastaturet, som du kan bruge til at indtaste ord, tal, datoer og meget mere. Hvis du bruger iPad*, kan du også bruge bevægelsestaster til at indtaste tal og andre tegn. Hvis du hurtigt vil indtaste et tal eller symbol, skal du trække nedad på tasten og derefter løfte din finger.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle iPad-modeller.

Numerisk tastatur

Numbers-skærm med numerisk tastatur

Tryk på symbolet Numerisk tastatur for at indtaste tal, valutaværdier og brøker. Du kan også bruge dette tastatur til at tilføje en stjernevurdering eller et afkrydsningsfelt eller til at indtaste tal i videnskabelig E-notationsformat.

Dato-, tids- og varighedstastaturer

Numbers-skærm med varighedstastatur

Tryk på symbolet Dato-, tids- og varighedstastatur, og tryk derefter på knappen Dato og tid eller knappen Varighed for hurtigt at indtaste datoer og tidspunkter. Du kan tilpasse en eksisterende tidsværdi med knapperne - og + over tastaturet.

Formeltastatur

Numbers-skærm med formeltastaturet

Du kan bruge formeltastaturet til at tilføje funktioner, tal og symboler til formularer. Hvis et tastatur ikke allerede er synligt, skal du trykke på symbolet Formeltastatur og derefter trykke på symbolet Formelredigering for at redigere en formel. Du kan hurtigt indtaste et tal eller et symbol på en iPad* ved at trække ned på tasten og derefter løfte din finger. På iPhone kan du skifte til det numeriske tastatur. Du kan også indtaste et symbol ved at trykke på symbolet over tastaturet.

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle iPad-modeller.

Udgivelsesdato: