Hvis du ikke kan logge ind og dele videoarkivet på YouTube fra Final Cut Pro X, Motion, Compressor eller iMovie

Gem din film som videoarkiv på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed, og overfør derefter videoarkivet til YouTube.

På grund af en opdatering af måden, som YouTube håndterer delinger på, kan du muligvis ikke dele videoarkiver direkte til YouTube i iMovie til macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.5, Motion 5.4.2 og Compressor 4.4.3 eller tidligere. Følg trinnene nedenfor for at dele direkte på YouTube fra din app.

For at finde versionsnummeret på din app skal du vælge [appens navn] > Om [appens navn]. Vælg f.eks. iMovie > Om iMovie.

Du kan dele direkte til YouTube i iMovie til macOS 10.1.11, Final Cut Pro 10.4.6, Motion 5.4.3 og Compressor 4.4.4. Hvis du vil opdatere dine apps, skal du vælge Apple-menuen () > App Store og derefter klikke på Opdateringer i indholdsoversigten. Hvis der er en tilgængelig opdatering, skal du klikke på knappen Opdater for at downloade og installere den. Sikkerhedskopier dine arkiver, og færdiggør alle aktive projekter, inden du opdaterer.

Sådan deler du iMovie til macOS-projekter

Hvis du bruger iMovie til macOS 10.1.10 eller en tidligere version, skal du følge disse trin for at dele et projekt på YouTube.

 1. Klik på Projekter på værktøjslinjen, og vælg derefter et projekt.
 2. Klik på knappen Del  på værktøjslinjen, og vælg derefter Arkiv.
 3. Vælg lokalmenuen Kvalitet i vinduet del, og vælg derefter Lav, Mellem eller Høj.
 4. Vælg eventuelt andre indstillinger, og arkivér derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 5. Log på din YouTube-konto i Safari eller en anden webbrowser, og overfør derefter videoarkivet.

Læs mere om, hvordan du eksporterer et QuickTime-arkiv i iMovie.

Sådan deler du et Final Cut Pro-projekt

Hvis du bruger Final Cut Pro 10.4.5 eller en tidligere version, skal du følge disse trin for at dele et projekt på YouTube.

 1. Vælg dit projekt i Final Cut Pro-browseren, klik på knappen Share (Del),  og vælg derefter Master File (Masterarkiv). 
 2. Klik på Settings (Indstillinger) i vinduet Share (Del).
 3. Klik på lokalmenuen Format (Format), og vælg derefter Web Hosting (Webvært).
 4. Klik på lokalmenuen When done (Når udført), og vælg derefter Do Nothing (Gør ingenting).
 5. Vælg eventuelt andre indstillinger, og arkivér derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 6. Log på din YouTube-konto i Safari eller en anden webbrowser, og overfør derefter videoarkivet.

Læs mere om, hvordan du eksporterer et masterarkiv i Final Cut Pro.

Sådan deler du et Motion-projekt

Hvis du bruger Motion 5.4.2 eller en tidligere version, skal du følge disse trin for at dele et projekt på YouTube.

 1. Når dit Motion-projekt er åbent, skal du klikke på knappen Share (Del) , og derefter vælge Export Movie (Eksporter film).
 2. Klik på lokalmenuen Export (Eksporter), og vælg derefter H.264.
 3. Indstil en anden mulighed, klik på Næste, og arkiver derefter arkivet på din Mac eller en anden lokal lagringsenhed.
 4. Log på din YouTube-konto i Safari eller en anden webbrowser, og overfør derefter videoarkivet.

Læs mere om, hvordan du eksporterer en QuickTime-film i Motion.

Sådan deler du et projekt fra Compressor

Hvis du bruger Compressor 4.4.3 eller en tidligere version, skal du følge disse trin for at dele et projekt på YouTube.

 1. I Compressor skal du klikke på Add File (Tilføj arkiv), vælge det kildearkiv, du vil dele, og derefter klikke på Add (Tilføj).
 2. Klik på infotrekanten ved siden af Built-In (Indbygget) om nødvendigt, og vælg derefter "Publish to YouTube" ("Publicer på YouTube"). 
 3. Vælg en lokalitet til det omkodede arkiv fra lokalmenuen Location (Lokalitet), og klik derefter på OK (OK).
 4. Vælg kildearkivet i batchområdet.
 5. Vælg Window (Vindue) > Show Inspector (Vis oplysninger).
 6. I Handlingsområdet af oplysningerne skal du vælge Do Nothing (Gør ingenting) fra lokalmenuen "When done" ("Når udført").
 7. Klik på Start Batch (Start batch).
 8. Log på din YouTube-konto i Safari eller en anden webbrowser, og overfør derefter videoarkivet.

Læs mere om, hvordan du omkoder et arkiv i Compressor.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: