Brug af Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard sammen med iPad Pro

Læs mere om, hvordan du tilslutter og bruger dit Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard. 

Du skal have en iPad Pro for at kunne bruge Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard.

Tilslut din iPad Pro

I modsætning til Bluetooth-tastaturer behøver du ikke at parre eller tænde dit Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard.

Hvis du har en iPad Pro (11") eller iPad Pro 12,9" (3. generation): Slut dit Smart Keyboard Folio til din iPad Pro med Smart Connector. Smart Connector er på bagsiden af din iPad Pro og har tre små magnetiske kontakter. Anbring derefter din iPad i indtastningspositionen.

Sådan gør du, hvis du har en iPad Pro 12,9" (1. eller 2. generation), en iPad Pro 10,5" eller en iPad Pro 9,7": Slut dit Smart Keyboard til din iPad Pro med Smart Connector, der har tre små magnetiske kontakter. Smart Connector sidder på den øverste kant af dit Smart Keyboard og på siden af din iPad Pro. Anbring derefter din iPad i indtastningspositionen.

Brug Smart Keyboard som holder til iPad Pro

Fold Smart Keyboard Folio til indtastningspositionen:

 

Fold dit Smart Keyboard til en trekant, så tastaturet ligger foran din iPad Pro.

Hvis du vil bruge tastaturet, skal din iPad Pro placeres i rillen over taltasterne og foldes til indtastningsposition.

Brug tastaturgenveje

Du kan bruge flere forskellige tastaturgenveje til at udføre kommandoer.

I de fleste tastaturgenveje skal du bruge kommandotasten ⌘ ligesom på en Mac-computer. Kommandotasten ⌘ fungerer på samme måde som Ctrl-tasten på et pc-tastatur.

Tastaturgenveje

Du kan få vist en liste over genveje, der kan bruges med en app, ved at trykke på kommandotasten ⌘ og holde den nede, mens du bruger appen eller er på hjemmeskærmen.

De mest almindelige tastaturgenveje er:

 • Knappen Hjem: Kommando-H 
 • Søg: Kommando-mellemrum
 • Skift app: Kommando-tabulator
 • Vælg alt: Kommando-A
 • Klip: Kommando-X

 

 • Kopier: Kommando-C
 • Sæt ind: Kommando-V
 • Fed skrift: Kommando-B
 • Kursiv skrift: Kommando-I

Skift til softwaretastatur

Du skal muligvis bruge softwaretastaturet i stedet for dit Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard, hvis du f.eks. vil indtaste bogstaver med accent eller bruge diktering. Hvis du vil have vist softwaretastaturet, skal du trykke på pil ned på dit Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard og derefter trykke og holde nede på , indtil softwaretastaturet vises. Tryk på  for at skjule tastaturet igen.

Læs mere om brug af iOS-tastaturer.

Få hjælp

Hvis din iPad Pro ikke registrerer dit Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard, eller hvis du får vist advarslen "Tilbehør understøttes ikke" på din iPad Pro, skal du kontrollere, at der ikke er snavs eller plastik på Smart Connector-stikkene på tastaturet eller på Smart Connector på din iPad Pro. Du kan også prøve følgende:

 1. Sørg for, at din iPad Pro og dit Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard er foldet til indtastningsposition, og at du har den nyeste version af iOS.
 2. Fjern Smart Keyboard Folio eller Smart Keyboard fra din iPad Pro.
 3. Genstart din iPad Pro.
 4. Tilslut dit Smart Keyboard Folio eller dit Smart Keyboard igen.
Udgivelsesdato: