Brug af Smart Keyboard sammen med iPad Pro

Her kan du læse om, hvordan du tilslutter og bruger dit Smart Keyboard. 

Du skal have en iPad Pro for at kunne bruge Smart Keyboard.Sådan tilslutter du din iPad Pro

Slut dit Smart Keyboard til din iPad Pro med Smart Connector, som har tre små magnetiske kontakter. Smart Connector sidder på den øverste kant af dit Smart Keyboard og på siden af din iPad Pro.

I modsætning til Bluetooth-tastaturer behøver du ikke at parre eller tænde dit Smart Keyboard. Du skal bare sørge for, at tastaturet er tilsluttet og foldet til indtastningsposition, før du kan bruge det.

Sådan bruger du Smart Keyboard som holder til iPad Pro

Du kan folde dit Smart Keyboard på to måder, så det kan bruges som holder for din iPad Pro: 

Type

Fold dit Smart Keyboard til en trekant, så tastaturet ligger foran din iPad Pro.
 

Visning

Fold dit Smart Keyboard til en trekant, så tastaturet ligger bagved din iPad Pro.
 

Hvis du vil bruge tastaturet, skal din iPad Pro placeres i rillen over taltasterne og foldes til indtastningsposition.

Sådan bruger du tastaturgenveje

Du kan bruge flere forskellige tastaturgenveje til at udføre kommandoer.

I de fleste tastaturgenveje skal du bruge kommandotasten ⌘ ligesom på en Mac-computer. Kommandotasten ⌘ fungerer på samme måde som Ctrl-tasten på et pc-tastatur.

Tastaturgenveje

Du kan få vist en liste over genveje, der kan bruges med en app, ved at trykke på kommandotasten ⌘ og holde den nede, mens du bruger appen eller er på hjemmeskærmen.

De mest almindelige tastaturgenveje er:

 • Knappen Hjem: Kommando-H 
 • Søg: Kommando-mellemrum
 • Skift app: Kommando-tabulator
 • Vælg alt: Kommando-A
 • Klip: Kommando-X
 • Kopier: Kommando-C
 • Sæt ind: Kommando-V
 • Fed skrift: Kommando-B
 • Kursiv skrift: Kommando-I

Sådan skifter du fra Smart Keyboard til softwaretastatur

Du skal muligvis bruge softwaretastaturet i stedet for dit Smart Keyboard, hvis du vil indtaste f.eks. bogstaver med accent eller bruge diktering. Hvis du vil have vist softwaretastaturet, skal du trykke på pil ned på Smart Keyboard og derefter trykke på  og holde det nede, indtil softwaretastaturet vises. Tryk på  for at skjule tastaturet igen.

Læs mere om brug af iOS-tastaturer.

Få hjælp

Hvis din iPad Pro ikke registrerer dit Smart Keyboard, eller hvis du får vist advarslen "Tilbehør understøttes ikke" på din iPad Pro, skal du kontrollere, at der ikke er snavs eller plastik på Smart Connector-stikkene på tastaturet eller på Smart Connector på din iPad Pro. Du kan også prøve følgende:

 1. Sørg for, at din iPad Pro og dit Smart Keyboard er foldet til indtastningsposition, og at du har den nyeste version af iOS.
 2. Fjern dit Smart Keyboard fra din iPad Pro.
 3. Genstart din iPad Pro.
 4. Tilslut dit Smart Keyboard igen.
Udgivelsesdato: