Kontrollér tv'et eller receiveren med Siri Remote eller Apple TV Remote

Her kan du se, hvordan du tænder og slukker enheder, justerer lydstyrken og meget mere med Siri Remote eller Apple TV Remote.

Før du begynder

 • Apple TV 4K eller Apple TV (4. generation) registrerer automatisk tv'et eller receiveren, som du tilslutter, og programmerer Siri Remote eller Apple TV Remote1 til at tænde og slukke for enheder og vælge HDMI-indgang.
 • Sørg for, at der ikke står noget i vejen mellem fjernbetjeningen og forsiden af tv'et eller receiveren. Lydstyrken justeres normalt ved hjælp af IR-sensorenpå forsiden af dit udstyr.

Hvis lydstyrke, tænd og sluk af enheder eller valg af HDMI ikke automatisk virker, skal du muligvis programmere fjernbetjeningen til at styre lydstyrken eller slå HDMI-CEC til på tv'et eller receiveren.

 


 

 

Juster lydstyrken

På Siri Remote eller Apple TV Remote: Tryk på  Lydstyrke op på Siri Remote  eller  Lydstyrke ned på Siri Remote  for at skrue op eller ned for lyden. Hvis lydstyrken ikke reagerer, skal du følge vejledningen for at programmere Siri Remote eller Apple TV Remote til styring af lydstyrke

Siri Remote eller Apple TV Remote kan styre lydstyrken på enten dit tv eller din receiver. Den kan ikke styre begge dele samtidigt.

Tænd for tv'et eller receiveren, og skift til den korrekte HDMI-indgang

For at tænde for dit TV eller din receiveren og automatisk skifte til den korrekte HDMI-indgang skal du blot aktivere dit Apple TV: Tryk på en hvilken som helst knap på din Siri Remote eller Apple TV Remote for at tænde dit Apple TV og slå dit hjemmebiografudstyr til. Muligheder for hjælp.

Sluk tv'et eller receiveren

Tryk på, og hold knappen Hjem på dit Apple TV (4. Generation) nede, og vælg derefter Gå på vågeblus. Dette sætter dit Apple TV på vågeblus og slukker automatisk for tv'et eller receiveren. Muligheder for hjælp.

Juster indstillinger for HDMI-CEC og lydstyrke på Apple TV

Du kan vælge følgende under Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder:

 • Kontrollér tv’er og receivere: Beslut om din Siri Remote eller Apple TV Remote automatisk skal tænde for dit tv eller din receiver.
 • Lydstyrke: Beslut, om Siri Remote eller Apple TV Remote skal styre lydstyrken for tv'et eller receiveren. Du kan også vælge dette for at gemme, redigere eller slette gemte lydkontroller.

Få hjælp

Hvis du har brug for hjælp til lydstyrke eller andre funktioner, skal du muligvis programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt eller kontrollere, at HDMI-CEC er slået til.

Programmer fjernbetjeningen til lydstyrke

Hvis lydstyrken ikke virker automatisk, kan du programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt:

 1. På Apple TV 4K eller Apple TV (4. generation): åbn Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder > Lydkontrol.
 2. Vælg Lær ny enhed.
 3. Følg vejledningen på skærmen for at programmere Siri Remote eller Apple TV Remote til at styre lydstyrken for tv'et eller receiveren.

Kontroller, om HDMI-CEC er slået til

Kontroller følgende, hvis nogle funktioner ikke virker:

 1. Sørg for, at tv'et eller receiveren understøtter HDMI-CEC. Spørg tv-producenten, eller kig i betjeningsvejledningen for at få hjælp.
 2. Kontroller, om HDMI-CEC er slået til i menuen på tv'et eller receiveren. Brug fjernbetjeningen, der medfulgte dit udstyr. Da producenter ofte bruger forskellige navne for HDMI-CEC, skal du kigge efter en indstilling, der ender med "Link" eller "Sync". Her er nogle eksempler:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K og Apple TV (4. generation) leveres med den samme fjernbetjening overalt. I lande og områder, der understøtter Siri, kaldes fjernbetjeningen Siri Remote. Alle andre steder kaldes den Apple TV Remote. Siri kan bruges med begge fjernbetjeninger, så længe det sker i et land eller område, der understøtter Siri.
 2. Lydstyrken styres normalt ved hjælp af IR-sensoren på forsiden af tv'et eller receiveren, men nogle receivere bruger HDMI-CEC i stedet. Når lydstyrken styres via HDMI-CEC, behøver du ikke at holde området mellem fjernbetjeningen og forsiden af receiveren frit.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: