Kontrollér tv'et eller receiveren med Siri Remote eller Apple TV Remote

Her kan du se, hvordan du tænder og slukker enheder, justerer lydstyrken og meget mere med Siri Remote, Apple TV Remote eller fjernbetjeningen til din hjemmebiograf.

Brug din Siri Remote eller Apple TV Remote

Dit Apple TV 4K eller Apple TV (4. generation) registrerer automatisk tv'et eller receiveren, som du tilslutter, og programmerer Siri Remote eller Apple TV Remote1 til at tænde og slukke for enheder og vælge HDMI-indgang.

Før du bruger din Siri Remote eller Apple TV Remote til at styre dit TV eller din receiver, skal du sørge for, at der ikke står noget i vejen mellem fjernbetjeningen og forsiden af TV'et eller receiveren. Lydstyrken justeres normalt ved hjælp af IR-sensorenpå forsiden af dit udstyr.

Hvis lydstyrke, tænd og sluk af enheder eller valg af HDMI ikke automatisk virker, skal du muligvis programmere fjernbetjeningen til at styre lydstyrken eller slå HDMI-CEC til på tv'et eller receiveren.

Juster lydstyrken

For at skrue op eller ned for lydstyrken skal du trykke på Volumen op på Siri Remote  eller  Volumen ned på Siri Remote. Hvis lydstyrken ikke reagerer, skal du manuelt programmere din Siri Remote eller Apple TV Remote til styring af lydstyrke

Din Siri Remote eller Apple TV Remote kan styre lydstyrken på enten dit tv eller din receiver, men den kan ikke styre begge dele samtidigt.

Tænd for tv'et eller receiveren, og skift til den korrekte HDMI-indgang

Afbryd vågeblus på Apple TV for at tænde tv'et eller receiveren og automatisk skifte til den korrekte HDMI-indgang. For at aktivere dit Apple TV og tænde dit hjemmebiografudstyr skal du trykke på en hvilken som helst knap på din Siri Remote eller Apple TV Remote. Har du brug for hjælp?

Sluk tv'et eller receiveren

Tryk på, og hold knappen Hjem på dit Apple TV (4. Generation) nede, og vælg derefter Gå på vågeblus. Dette sætter Apple TV på vågeblus og slukker automatisk for tv'et eller receiveren. Har du brug for hjælp?

Juster indstillinger for HDMI-CEC og lydstyrke på Apple TV

Gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder og vælg følgende:

 • Kontrollér TV’er og receivere: Vælg, om din Siri Remote eller Apple TV Remote automatisk skal tænde for dit tv eller din receiver.
 • Lydstyrke: Vælg, om Siri Remote eller Apple TV Remote skal styre lydstyrken for tv'et eller receiveren. Du kan også vælge dette for at gemme, redigere eller slette gemte lydkontroller.

Betjen dit Apple TV med en remote til hjemmebiograf

Du kan bruge en remote til hjemmebiograf, som en netværksbaseret remote til hjemmebetjeningssystemer eller en infrarød fjernbetjening (også kaldet en universel fjernbetjening) til at betjene dit Apple TV.

Sådan indstiller du din remote til hjemmebiograf til at betjene dit Apple TV:

 1. tilføj dit Apple TV til appen Home og sørg for, at du tildeler det til et værelse.
 2. Tilføj remoten til appen Home på en iOS enhed og sørg for, at du tildeler den til et værelse.

Når du har tilføjet remoten til appen Home kan du bruge den til at betjene ethvert Apple TV, som du har i dit hjem.

Se hvilke remoter til hjemmebiografer, der understøttes.

For at lære forskellige måder, hvorpå du kan bruge din remote til at betjene dit Apple TV skal du gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder og vælge Lær remote.

Hvis du har problemer med din remote eller ønsker at lære mere om, hvordan du bruger din remote til at betjene dit Apple TV, kan du kontakte fabrikanten eller besøge deres websted.

Få hjælp til din Siri Remote eller Apple TV Remote

Hvis du har brug for hjælp til lydstyrke eller andre funktioner i Siri Remote eller Apple TV Remote, skal du muligvis programmere din Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt eller kontrollere, at HDMI-CEC er aktiveret.

Programmer fjernbetjeningen til lydstyrke

Hvis lydstyrken ikke virker automatisk, kan du programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt:

 1. På Apple TV 4K eller Apple TV (4. generation): åbn Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder > Lydkontrol.
 2. Vælg Lær ny enhed.
 3. Følg vejledningen på skærmen for at programmere Siri Remote eller Apple TV Remote til at styre lydstyrken for tv'et eller receiveren.

Kontroller, om HDMI-CEC er slået til

Kontroller følgende, hvis nogle funktioner ikke virker:

 1. Sørg for, at tv'et eller receiveren understøtter HDMI-CEC. Spørg tv-producenten, eller kig i betjeningsvejledningen for at få hjælp.
 2. Kontroller, om HDMI-CEC er slået til i menuen på tv'et eller receiveren. Brug fjernbetjeningen, der medfulgte dit udstyr. Da producenter ofte bruger forskellige navne for HDMI-CEC, skal du kigge efter en indstilling, der ender med "Link" eller "Sync". Her er nogle eksempler:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K og Apple TV (4. generation) leveres med samme fjernbetjening overalt. I lande og områder, der understøtter Siri, kaldes fjernbetjeningen Siri Remote. Alle andre steder kaldes den Apple TV Remote. Siri kan bruges med begge fjernbetjeninger, så længe det sker i et land eller område, der understøtter Siri.
 2. Lydstyrken styres normalt ved hjælp af IR-sensoren på forsiden af tv'et eller receiveren, men nogle receivere bruger HDMI-CEC i stedet. Når lydstyrken styres via HDMI-CEC, behøver du ikke at holde området mellem fjernbetjeningen og forsiden af receiveren frit.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: