Sådan styrer du tv'et eller modtageren med Siri Remote eller Apple TV Remote

Her kan du se, hvordan du tænder og slukker enheder, justerer lydstyrken og meget mere med Siri Remote, Apple TV Remote eller fjernbetjeningen til din hjemmebiograf.

Brug din Siri Remote eller Apple TV Remote

Dit Apple TV 4K eller Apple TV HD registrerer automatisk tv'et eller modtageren, som du tilslutter, og programmerer Siri Remote eller Apple TV Remote1 til at tænde og slukke for enheder og vælge HDMI-indgang.

Før du bruger din Siri Remote eller Apple TV Remote til at styre dit tv eller din modtager, skal du sørge for, at der ikke står noget mellem fjernbetjeningen og forsiden af tv'et eller modtageren. Lydstyrken justeres normalt ved hjælp af IR-sensorenpå forsiden af dit udstyr.

Hvis lydstyrke, afbryderknappen eller valg af HDMI ikke automatisk virker, skal du muligvis programmere fjernbetjeningen til at styre lydstyrken eller slå HDMI-CEC til på tv'et eller modtageren.

Juster lydstyrken

Du kan skrue op eller ned for lydstyrken ved at trykke på Lydstyrke op på Siri Remote eller Lydstyrke ned på Siri Remote. Hvis lydstyrken ikke reagerer, skal du programmere din Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt for at justere lydstyrken

Med din Siri Remote eller Apple TV Remote kan du justere lydstyrken på enten dit tv eller din modtager, men du kan ikke styre begge dele samtidigt.

Tænd for tv'et eller modtageren, og skift til den korrekte HDMI-indgang

Afbryd vågeblus på dit Apple TV for at tænde tv'et eller modtageren og automatisk skifte til den korrekte HDMI-indgang. Hvis du vil afbryde vågeblus på dit Apple TV og tænde dit hjemmebiografudstyr, skal du trykke på Menu eller Apple TV App/Home  på din Siri Remote eller Apple TV Remote. Har du brug for hjælp?

Sluk tv'et eller modtageren

Hold Apple TV App/Home  nede for at åbne Kontrolcenter, og vælg derefter Vågeblus. Derved skifter Apple TV til vågeblus, og der slukkes automatisk for tv'et eller modtageren. Har du brug for hjælp?

Juster indstillinger for HDMI-CEC og lydstyrke på Apple TV

Gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder, og vælg følgende:

 • Betjen tv’er og modtagere: Vælg, om din Siri Remote eller Apple TV Remote automatisk skal tænde for dit tv eller din modtager.
 • Lydstyrkejustering: Vælg, om Siri Remote eller Apple TV Remote skal styre lydstyrken for tv'et eller modtageren. Du kan også vælge dette for at gemme, redigere eller slette gemte lydstyrkejusteringer.

Betjen dit Apple TV med en fjernbetjening til hjemmebiograf

Du kan bruge en fjernbetjening til hjemmebiograf, f.eks. en netværksbaseret fjernbetjening til hjemmebetjeningssystemer eller en infrarød fjernbetjening (også kaldet en universel fjernbetjening), til at betjene dit Apple TV.

Sådan indstiller du din fjernbetjening til hjemmebiograf til at betjene dit Apple TV:

 1. Tilføj dit Apple TV i appen Hjem, og sørg for, at du tildeler det til et værelse.
 2. Tilføj fjernbetjeningen i appen Hjem på en iOS-enhed, og sørg for, at du tildeler den til et værelse.

Når du har tilføjet fjernbetjeningen i appen Hjem, kan du bruge den til at betjene ethvert Apple TV, som du har i dit hjem.

Se, hvilke fjernbetjeninger til hjemmebiografer der understøttes.

Du kan lære, hvordan du kan bruge din fjernbetjening til at betjene dit Apple TV på forskellige måder, ved at gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder og vælge Programmer fjernbetjening.

Hvis du har problemer med din fjernbetjening eller ønsker at læse mere om, hvordan du kan bruge din fjernbetjening til at betjene dit Apple TV, kan du kontakte producenten eller besøge deres websted.

Få hjælp til din Siri Remote eller Apple TV Remote

Hvis du har brug for hjælp til lydstyrke eller andre funktioner i Siri Remote eller Apple TV Remote, skal du muligvis programmere din Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt eller kontrollere, at HDMI-CEC er aktiveret.

Programmer fjernbetjeningen til lydstyrke

Hvis lydstyrken ikke virker automatisk, kan du programmere Siri Remote eller Apple TV Remote manuelt:

 1. På Apple TV 4K eller Apple TV HD: Gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og enheder > Lydstyrkejustering.
 2. Vælg Programmer ny enhed.
 3. Følg vejledningen på skærmen for at programmere Siri Remote eller Apple TV Remote til at styre lydstyrken for tv'et eller modtageren.

Kontroller, om HDMI-CEC er slået til

Kontroller følgende, hvis nogle funktioner ikke virker:

 1. Sørg for, at tv'et eller modtageren understøtter HDMI-CEC. Spørg tv-producenten, eller kig i brugerhåndbogen for at få hjælp.
 2. Kontroller, om HDMI-CEC er slået til i menuen på tv'et eller modtageren. Brug den fjernbetjening, der medfulgte dit udstyr. Da producenter ofte bruger forskellige navne til HDMI-CEC, skal du kigge efter en indstilling, der ender med "Link" eller "Sync". Her er nogle eksempler:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med samme fjernbetjening overalt. I lande og områder, der understøtter Siri, kaldes fjernbetjeningen Siri Remote. Alle andre steder kaldes den Apple TV Remote. Siri kan bruges med begge fjernbetjeninger, så længe det sker i et land eller område, der understøtter Siri.
 2. Lydstyrken styres normalt ved hjælp af IR-sensoren på forsiden af tv'et eller modtageren, men nogle modtagere bruger HDMI-CEC i stedet. Når lydstyrken styres via HDMI-CEC, behøver området mellem fjernbetjeningen og forsiden af modtageren ikke at være frit.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: