Isættelse og udskiftning af hukommelse på Mac Pro (ultimo 2013)

Læs mere om, hvordan du isætter og udskifter hukommelse korrekt på Mac Pro (ultimo 2013).

På en Mac Pro (ultimo 2013) er der fire hukommelsespladser, der kan opgraderes. Der understøttes op til 64 GB hukommelse, hvis alle pladser er fyldt op med moduler af typen 1866 MHz DDR3 ECC RDIMM.

Før du opgraderer hukommelsen

Sørg for, at den hukommelse, du vil bruge, er kompatibel med computeren. Mac Pro understøtter både UDIMM-moduler uden buffer og RDIMM-moduler med registrering, men det er vigtigt, at du ikke blander disse to hukommelsestyper. DIMM-moduler, som ikke er monteret korrekt eller ikke opfylder systemkravene, kan påvirke systemets ydeevne negativt, eller genkendes muligvis ikke.

Apple anbefaler at bruge DIMM-moduler, der er godkendt af Apple. Det frarådes at bruge DIMM-moduler fra ældre Mac Pro-computere i en ny Mac Pro. Du kan købe hukommelse fra Apple i Apple Store-butikker eller hos en autoriseret Apple-forhandler.

Se Mac Pro (ultimo 2013): Hukommelsesspecifikationer for at få yderligere oplysninger.

Sådan fjerner og isætter du hukommelse

   

Trin 1: Fjern kabinettet

 1. Inden du åbner Mac Pro-computeren, skal du slukke den ved at vælge Luk ned i Apple-menuen ().
 2. Hvis computeren er varm at røre ved, skal du vente 5-10 minutter, indtil den er kølet ned.
 3. Rør ved metallet på Mac Pro-computerkabinettet for at aflade statisk elektricitet. 

  Vigtigt! Du skal altid aflade statisk elektricitet, før du rører ved noget eller monterer komponenter inde i Mac Pro-computeren. For at undgå at der opstår statisk elektricitet, skal du blive på samme sted i lokalet, indtil du er færdig med at montere hukommelsen og har sat kabinettet på igen.

 4. Fjern alle kabler og strømledningen fra Mac Pro. Hukommelsen må ikke monteres, når computeren er tilsluttet strøm.
 5. Drej kabinetlåsen til højre for at åbne kabinettet. 

 6. Tag kabinettet af computeren ved at løfte det lige op. Læg det forsigtigt til side. 

 7. DIMM-pladserne er nu synlige fra venstre til højre på I/O-panelet.

Trin 2: Fjern eksisterende DIMM-moduler

Mac Pro-computeren leveres med DIMM-moduler monteret på nogle eller alle DIMM-pladser. Inden du opgraderer hukommelsen, skal du muligvis fjerne nogle eller alle DIMM-moduler. Se tabellen nedenfor for at finde ud af, hvordan Mac Pro-computeren er konfigureret, samt hvilke DIMM-moduler du skal fjerne og udskifte for at få en anbefalet hukommelseskonfiguration. Se de nummererede trin under tabellen for at finde de enkelte DIMM-pladsers placering.

Vigtigt! Alle DIMM-moduler er af typen 1866 MHz DDR3 ECC. Undgå at blande UDIMM- og RDIMM-moduler.

Samlet hukommelse DIMM-plads 1 DIMM-plads 2 DIMM-plads 3 DIMM-plads 4
12 GB 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM  
16 GB 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM 4 GB ECC UDIMM
32 GB 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM 8 GB ECC UDIMM
64 GB 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM 16 GB ECC RDIMM

Fjern DIMM-modulerne ved hjælp af disse trin.

 1. Der er i alt fire DIMM-pladser – to til venstre og to til højre på Mac Pro-computerens I/O-panel.
 2. Åbn ind til DIMM-pladserne ved at trykke på udløserhåndtaget til RAM-holderen, som er markeret med en hvid trekant (A) over hver DIMM-plads. Skub og løft udløserhåndtaget op. Håndtaget skal skubbes tilbage og op, så DIMM-pladserne løsnes og svinges ud, og det er let at komme til dem. Pres ikke for kraftigt på udløserhåndtaget, da det kan beskadige låsen.
 3. Find det eller de DIMM-moduler, du vil fjerne. Pladserne er nummereret 1-4 (B). Brug tommel- og pegefinger på begge hænder til at tage forsigtigt fat i begge ender af DIMM-modulet, og fjern DIMM-modulet ved at trække DIMM-modulet lige ud af DIMM-pladsen. DIMM-modulet må ikke vrides eller tvinges ud af pladsen, da det ellers kan blive beskadiget. Fjern de yderste DIMM-moduler først, så de inderste DIMM-moduler bliver nemmere at fjerne. 

 4. Læg de fjernede DIMM-moduler i en antistatisk pose.

Trin 3: Monter DIMM-moduler

Hvert DIMM-modul (F) har et indhak (E), der skal passe til tappen (D) på indersiden af DIMM-pladsen (C). Bemærk: Tappen/indhakket sidder forskellige steder på hver side af computeren.

 1. Find den DIMM-plads, der er tættest på computerens inderside. Der må ikke være et DIMM-modul på denne plads.
 2. Brug evt. en dåse med trykluft til at blæse støv og andre urenheder væk fra DIMM-pladsen. Bemærk: Du skal holde spraydåsen lodret for at undgå at sprøjte væske ind i DIMM-pladsen.
 3. Hold forsigtigt fast i DIMM-modulets ender, og indsæt modulet på pladsen. DIMM-modulet skal placeres vandret, inden du trykker på det.
 4. Indsæt DIMM-modulet i den vinkel, der passer til den åbne DIMM-mekanisme.
 5. Indsæt forsigtigt DIMM-modulet, indtil den nederste kant berører guldkontakterne, og tryk lidt hårdere for at indsætte modulet helt. 
  • Du må IKKE tvinge DIMM-modulet på plads. Hvis DIMM-modulet ikke umiddelbart kan sættes på plads, skal du kontrollere, om tappen (D) og indhakket (E) er ud for hinanden.
  • DIMM-modulet må IKKE vrikkes på plads.
  • Du må IKKE indsætte DIMM-moduler, mens DIMM-mekanismen er i låst position.
  • DIMM-modulet må IKKE bøjes eller vrides, når det sættes på plads.
 6. Tryk RAM-holderen tilbage på plads, når alle DIMM-moduler er monteret.

Trin 4: Monter kabinettet igen

 1. Sænk forsigtigt kabinettet ned over Mac Pro, mens du passer på ikke at røre ved printpladerne.
 2. Du skal muligvis trykke forsigtigt ned på kabinettet for at få det helt på plads. 

 3. Når kabinettet er helt på plads, skal du skubbe kabinetlåsen til venstre for at låse kabinettet. 

 4. Hvis kabinetlåsen ikke kan flyttes helt til venstre, skal du kontrollere, om kabinettet er monteret korrekt. Prøv derefter igen.
 5. Du kan nu tilslutte strømledningen, skærmen og andre eksterne enheder. Tænd Mac Pro-computeren, og kontroller, om systemet virker korrekt.

Kontroller hukommelsen

Brug nedenstående trin for at sikre, at hukommelsen er monteret korrekt, og at den genkendes af Mac Pro.

 1. Vælg Om denne Mac i Apple-menuen ().
 2. Klik på Flere oplysninger. Et vindue med generelle oplysninger om Mac-computeren vises. 

 3. Klik på knappen Systemrapport for at se flere oplysninger om den hukommelse, der er monteret i computeren.
 4. Klik på fanen Hukommelse.
 5. Kontroller, om den monterede hukommelse vises, som den skal. På billedet nedenfor er DIMM-modulerne markeret (DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4), så du kan finde de tilsvarende DIMM-moduler, der er mærket 1, 2, 3 og 4 nederst på DIMM-mekanismen. 

 6. Hvis en eller flere af de pladser, som du har monteret hukommelse på, vises som tomme, skal du lukke computeren og følge trinnene igen for at kontrollere, om hukommelsen er sat korrekt i. Se artiklen Mac Pro (ultimo 2013): Hukommelsespecifikationer for at kontrollere, om hukommelsen opfylder Mac Pro-computerens krav.
 7. Hvis du bliver ved med at have problemer med den monterede hukommelse, skal du kontakte Apple-support for at få mere at vide om supportmulighederne.
Udgivelsesdato: