Sådan bruges appen Apple TV Remote

Betjen dit Apple TV med appen Apple TV Remote på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Appen Apple TV Remote

Download appen Apple TV Remote fra App Store på din iPhone, iPad eller iPod touch for at få adgang til flere funktioner, mens du betjener dit Apple TV.

Du kan også betjene dit Apple TV fra Kontrolcenter.

Når du bruger appen Apple TV Remote til at logge ind på en app på dit Apple TV, kan den muligvis huske adgangskoder, du har gemt i Safari. Apps er tilgængelige på Apple TV 4K og Apple TV HD.

Når du åbner appen første gang

Kom i gang ved at indstille appen Apple TV Remote med dit Apple TV. Alt efter hvilken Apple TV-model du har, får du vist fem eller seks primære knapper:

 • Enheder: Tryk på Enheder for at slutte appen Apple TV Remote til et andet Apple TV.
 • Touch-overflade: I det tomme felt over Menu kan du skubbe for at navigere og trykke for at vælge.
 • Afspil/pause: Tryk på afspil/pause-symbolet for at afspille indhold eller sætte det på pause.
 • Siri:1 Hvis du har et Apple TV 4K eller Apple TV HD, kan du se mikrofonsymbolet. Tryk på mikrofonsymbolet, hold fingeren nede, sig, hvad du ønsker, og slip derefter igen. 
 • Hjem: Dobbelttryk på tv-symbolet  for at se de apps, du har brugt for nylig. Hvis appen TV understøttes i dit land eller område, skal du trykke på tv-symbolet  for at åbne appen og dobbelttrykke for at gå til hjemmeskærmen. Ellers skal du trykke én gang på tv-symbolet for at gå til hjemmeskærmen.
 • Menu: Tryk på Menu for at vende tilbage til den forrige skærm eller menu.

Kan du ikke finde tastaturet på skærmen eller lydstyrkejusteringen i appen?

 • Der vises et tastatur i appen Apple TV Remote, når du vælger et tekstfelt på dit Apple TV.
 • Vil du ændre lydstyrken ved hjælp af din iOS-enhed? Hvis du bruger en modtager, som understøtter HDMI-CEC-lydstyrke, kan du justere lydstyrken med knapperne på siden af din iOS-enhed. Du skal sætte stikket fra dit Apple TV direkte i modtageren og ikke i fjernsynet. Få hjælp til HDMI-CEC


 

 

Når du har valgt og afspillet indhold

Når du trykker på Afspil, får du vist yderligere tre knapper i appen Apple TV Remote:

 • Spol frem: Tryk på Spring ti sekunder frem for at springe ti sekunder frem i en video. Eller tryk på Spol frem for at spole frem i en sang.
 • Spol tilbage: Tryk på Spring ti sekunder tilbage for at springe ti sekunder tilbage i en video. Eller tryk på Spol tilbage for at spole tilbage i en sang.
 • Oplysninger: Tryk på Oplysninger for at se et overblik over det indhold, du afspiller. Du kan ændre indstillingerne for blanding og gentagelse af musik eller skubbe op for at vælge den næste sang, der skal afspilles. I film og tv-udsendelser fra iTunes kan du skubbe op for at ændre indstillinger for lyd og undertekster. Tryk derefter på symbolet Skjul for at vende tilbage til den forrige visning.


Når du spiller en understøttet spilapp

Du og dine venner kan bruge appen Apple TV Remote som styreenhed, når I spiller, i kompatible apps. Antallet af understøttede spillere kan afhænge af begrænsningerne i appen og dit netværk. 

Du kan bruge standardvisningen i appen Apple TV Remote, når du spiller, men du kan også bruge spilletilstanden. Sådan gør du:

 1. Åbn en understøttet spilapp på dit Apple TV. 
 2. Vent på, at spilsymbolet vises øverst på skærmen i appen Apple TV Remote på din iOS-enhed.
 3. Tryk på spilsymbolet, og drej derefter din iOS-enhed til en vandret position. Du får vist fem knapper: Menu, to knapper til tommelfingeren (A og X), Luk og et tomt område, der fungerer som en Touch-overflade.2

Spilapps understøttes kun på Apple TV 4K og Apple TV HD.


Få hjælp

Hvis du har brug for hjælp til appen Apple TV Remote eller en tidligere app til din fjernbetjening, kan du læse mere her:

 

Appen Apple TV Remote

Appen Apple TV Remote
Har du problemer med forbindelsen til appen Apple TV Remote? Så genstart dit Apple TV, og prøv igen.

Appen iTunes Remote

Appen iTunes Remote
Vil du gerne have flere oplysninger om den tidligere app til din fjernbetjening (nu kaldet appen iTunes Remote)? Læs mere.

 

1. Hvis du indstiller dit Apple TV på et sprog eller i et land eller område, hvor Siri ikke understøttes – og hvis diktering understøtter din sprogindstilling – bruges knappen med mikrofonsymbolet til diktering i stedet for Siri.

2. Hvis kontrolelementerne til spiltilstand ikke virker som forventet, skal du kontrollere, at du har den nyeste version af den spilapp, som du bruger, og at du har et Apple TV 4K eller Apple TV HD. Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du kontakte appudvikleren, der står bag spilappen, for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: