Brug af Multi-Touch-bevægelser på din Mac

Med et Multi-Touch-pegefelt eller en Magic Mouse kan du trykke, skubbe, knibe og sprede med én eller flere fingre for at udføre nyttige handlinger.

Bevægelser på pegefeltet

Du kan finde flere oplysninger om bevægelserne ved at vælge Apple-menuen () > Systemindstillinger og derefter klikke på Pegefelt. Du kan slå en bevægelse fra, ændre bevægelsestypen og læse mere om, hvilke bevægelser der kan bruges på din Mac.

Bevægelser på pegefeltet kræver en Magic Trackpad eller et indbygget Multi-Touch-pegefelt. Hvis pegefeltet understøtter Force Touch, kan du også bruge hårdt klik og få haptisk feedback.

Tryk for at klikke
Tryk med én finger for at klikke.
     

Sekundært klik (højreklik)
Klik eller tryk med to fingre.
    

Smart zoom
Tryk to gange med to fingre for at zoome ind og ud på en webside eller i et PDF-dokument.
     

Rul
Skub to fingre op eller ned for at rulle.1
    
    

Zoom ind eller ud
Knib med to fingre for at zoome ind eller ud.
    
    

Roter
Drej to fingre omkring hinanden for at rotere et billede eller andet emne.
    

Skub mellem sider
Skub til højre eller venstre med to fingre for at gå til forrige eller næste side.
    

Åbn Meddelelsescenter
Skub til venstre fra højre kant med to fingre for at åbne Meddelelsescenter.
    

Træk med tre fingre
Brug tre fingre til at trække emner på skærmen, og klik eller tryk for at slippe emnerne. Slå denne funktion til under indstillingerne for Tilgængelighed2.

 

Slå ord op, og søg efter data
Tryk med tre fingre for at slå et ord op eller udføre andre handlinger med datoer, adresser, telefonnumre og andre data.

Vis skrivebord
Spred tommelfingeren og tre fingre for at få vist skrivebordet.


    

Launchpad
Knib tommelfingeren og tre fingre sammen for at åbne Launchpad.
    

 

Mission Control
Skub op med fire fingre3 for at åbne Mission Control.
    

Program-Exposé
Skub ned med fire fingre3 for at få vist alle vinduer i det aktuelle program.
    

Skub mellem programmer i fuld skærm
Skub til højre eller venstre med fire fingre3 for at skifte mellem skrivebordet og programmer i fuld skærm.

 

Bevægelser med musen

Du kan finde flere oplysninger om bevægelserne ved at vælge Apple-menuen () > Systemindstillinger og derefter klikke på Mus. Du kan slå en bevægelse fra, ændre bevægelsestypen og læse mere om, hvilke bevægelser der kan bruges på din Mac. Bevægelser med musen kræver en Magic Mouse.

Sekundært klik (højreklik)
Klik på den højre side af musen.
    

Rul
Skub en finger op eller ned for at rulle.1
    

Smart zoom
Tryk to gange med en finger for at zoome ind og ud på en webside eller i et PDF-dokument.
    

Mission Control
Tryk to gange med to fingre for at åbne Mission Control.
     

Skub mellem programmer i fuld skærm
Skub til venstre eller højre med to fingre for at skifte mellem skrivebordet og programmer i fuld skærm.
    

Skub mellem sider
Skub til højre eller venstre med én finger for at gå til den forrige eller næste side.
    

1. Du kan slå rulning på pegefeltet fra via indstillingerne under Tilgængelighed: Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Tilgængelighed. Gå til afsnittet Mus & pegefelt, klik på Pegefeltindstillinger, og fjern derefter markeringen af afkrydsningsfeltet Rulning.

2. Indstillingerne under Tilgængelighed indeholder også muligheder for at trække med én finger: Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Tilgængelighed. Gå til afsnittet Mus & pegefelt, og klik på Pegefeltindstillinger. Vælg "Slå træk til", og vælg derefter én af indstillingerne for "træklås" i lokalmenuen. Klik på knappen med spørgsmålstegnet for at læse mere om hver indstilling.

3. I nogle versioner af macOS udføres denne bevægelse med tre fingre i stedet for fire.

Udgivelsesdato: