Ændring af indstillinger for lyd og meddelelser på dit Apple Watch

Indstil lydstyrken, slå lyden fra, eller slå Forstyr ikke til. Og du kan justere styrken af de prik og vibrationer, som Apple Watch bruger til at gøre dig opmærksom på alarmer og meddelelser. 

Lydstyrkeindstillinger for advarsel

Skru op eller ned for lyden

Åbn Indstillinger, rul ned, tryk på Lyde & haptisk feedback, og tryk på skru ned eller skru op. Du kan også trykke på mærket og derefter dreje på Digital Crown.

Du kan ændre, hvor højt en advarsel lyder, men ikke hvordan den lyder. 

Skift styrke for prik og vibrationer

  1. Tag dit Apple Watch på, og lås det op. Den haptiske feedback kan bedst mærkes, hvis bagsiden af dit Apple Watch rører huden. Placer uret, så det sidder tæt, men er behageligt at have på
  2. Åbn Indstillinger. 
  3. Rul ned, og tryk på Lyde & haptisk feedback.
  4. Under Haptisk styrke skal du trykke på reducer for at reducere intensiteten af det haptiske feedback eller trykke på øg for at øge den.
    Indstillinger for Haptisk styrke

Du kan også justere haptiske advarsler med den iPhone, der er pardannet med uret. Åbn appen Apple Watch, tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Lyde & haptisk feedback. Træk i mærket under Haptisk styrke for at justere intensiteten af haptiske meddelelser. 

Hvis du har dit Apple Watch på og ikke kan mærke et prik, når du justerer mærket, skal du kontakte Apple-support.  

Tilføj et ekstra prik

Du kan slå funktionen Markant haptisk feedback til for at gøre de haptiske meddelelser endnu tydeligere. Denne funktion sender et ekstra haptisk signal, som giver besked om nogle af dine andre haptiske advarsler på forhånd. 

Du kan slå Markant haptisk feedback til på din iPhone eller dit Apple Watch:

  • Åbn appen Apple Watch fra din iPhone, tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Lyde & haptisk feedback. Slå derefter Markant haptisk feedback til. 
  • Åbn Indstillinger på dit Apple Watch, og tryk på Lyde & haptisk feedback. Slå derefter Markant haptisk feedback til.

 

Kontrolcenter

Slå lyden fra på dit Apple Watch

Du kan slå lyden fra på dit Apple Watch i Indstillinger eller Kontrolcenter:

  • Gå til urskiven, skub opad for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på symbolet Lydløs.
  • Åbn Indstillinger, tryk på Lyde & haptisk feedback, og slå derefter Lydløs til.

Hvis du vil slå lyden fra for en advarsel eller meddelelse, når den aktiveres, skal du lægge din håndflade på skærmen i mindst tre sekunder, eller indtil du mærker et prik. Hvis det ikke virker, skal du se, om indstillingen Dæk for at gøre lydløs er slået til: Åbn appen Apple Watch på din iPhone, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Slå Forstyr ikke til

Hvis du vil undgå, at opkald og advarsler (bortset fra alarmer) giver lyd eller får skærmen til at lyse, skal du slå Forstyr ikke til. Når Forstyr ikke er slået til, vises symbolet Forstyr ikke eller en lilla måne øverst på skærmen. 

Forstyr ikke

Skub opad på urskiven for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på symbolet Forstyr ikke.

Forstyr ikke i Indstillinger

Du kan også vælge at åbne Indstillinger, trykke på Forstyr ikke, og slå den til.

Skift indstillinger fra din iPhone

Åbn appen Apple Watch på din iPhone, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Udgivelsesdato: