Ændring af indstillinger for lyd og meddelelser på dit Apple Watch

Indstil lydstyrken, slå lyden fra, eller slå Forstyr ikke til. Og du kan justere styrken af de prik og vibrationer, som Apple Watch bruger til at gøre dig opmærksom på alarmer og meddelelser. 

Skru op eller ned for lyden

 1. På Apple Watch: Åbn appen Indstillinger.
 2. Rul ned, og tryk derefter på Lyde & haptisk feedback.
 3. Tryk på knappen Lydstyrke ned skru ned for at skrue ned for lyden, eller tryk på knappen Lydstyrke op skru op for at skrue op. Du kan også trykke på mærket og derefter dreje på Digital Crown.

Sådan tilpasser du meddelelser og advarsler

Læs mere om, hvordan du administrerer meddelelser og advarsler. Du kan ændre, hvornår og hvordan du modtager advarsler, og hvor høj lyden for advarslen skal være, men du kan ikke ændre, hvordan den lyder. 

Sådan administrerer du haptisk feedback

 1. Åbn Indstillinger. 
 2. Rul ned, og tryk på Lyde & haptisk feedback.
 3. Slå Haptisk feedback til eller fra.
 4. Du kan gøre den haptiske feedback endnu tydeligere ved at trykke på Markant. Denne funktion giver dig et ekstra haptisk prik som et forvarsel om nogle af dine andre haptiske advarsler. 

Du kan også ændre indstillingerne for specifikke apps på din iPhone. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Hvis du har dit Apple Watch på og ikke kan mærke et prik, når du justerer mærket, skal du kontakte Apple-support. Den haptiske feedback kan bedst mærkes, hvis bagsiden af dit Apple Watch rører huden. Placer uret, så det sidder tæt, men er behageligt at have på

Sådan slår du haptiske indstillinger for Digital Crown til eller fra

 1. På Apple Watch: Åbn appen Indstillinger.
 2. Tryk på Lyd og haptisk feedback, og slå derefter Haptic Crown til eller fra.

Haptic Crown er kun tilgængelig på Apple Watch Series 4 eller nyere.

Slå Taptic Chimes til

Dit Apple Watch kan afspille en lyd med forskellige intervaller, hvilket gør det nemt at holde styr på tiden uden at kigge på uret.

 1. Åbn appen Indstillinger.
 2. Rul ned, og tryk på Tilgængelighed.
 3. Rul ned, og tryk på Klokkespil.
 4. Slå Klokkespil til.
 5. Tryk på Planlæg, og indstil klokkespillet til at afspille en lyd hvert 30. eller hvert 15. minut.
 6. Tryk på Lyde, og indstil klokkespillet til Fugle eller Klokker.

Du kan også justere disse indstillinger på din iPhone. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, tryk på Tilgængelighed, og tryk på Klokkespil.

Slå lyden fra på dit Apple Watch

 1. Tryk nederst på urskiven, og hold fingeren der. Vent, indtil Kontrolcenter vises, og skub op.
 2. Tryk på knappen Lydløs symbolet Lydløs. Dette slår Lydløs til. Du kan stadig modtage haptiske meddelelser. 

Hvis du vil slå lyden fra for en advarsel eller meddelelse, når den aktiveres, skal du lægge din håndflade på skærmen i mindst tre sekunder, eller indtil du mærker et prik. Hvis det ikke virker, skal du se, om indstillingen Dæk for at gøre lydløs er slået til: Åbn appen Apple Watch på din iPhone, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Slå Forstyr ikke til

 1. Tryk nederst på urskiven, og hold fingeren der. Vent, indtil Kontrolcenter vises, og skub op.
 2. Tryk på knappen Forstyr ikke symbolet Forstyr ikke, og vælg derefter en mulighed. Du kan slå Forstyr ikke til eller fra manuelt eller indstille det til en bestemt tidsperiode, så det automatisk slås fra. 

Forstyr ikke sørger for, at opkald og advarsler (undtagen alarmer) ikke giver lyd eller får skærmen til at lyse. Når funktionen er slået til, vises symbolet Forstyr ikke symbolet Forstyr ikke eller en lilla måne øverst på skærmen.

Sådan skifter du indstillinger på din iPhone

Åbn appen Apple Watch på din iPhone, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Udgivelsesdato: