Ændring af indstillinger for lyd og notifikationer på dit Apple Watch

Læs om, hvordan du indstiller dit urs lydstyrke, slår lyden fra på dit ur eller slår Forstyr ikke til. Du kan også justere styrken af de prik og vibrationer, som Apple Watch bruger til at gøre dig opmærksom på alarmer og notifikationer. 

Sådan skruer du op eller ned for lydstyrken på dit Apple Watch

 1. På dit Apple Watch: Åbn appen Indstillinger.
 2. Rul ned, og tryk derefter på Lyde & haptisk feedback.
 3. Tryk på knappen Lydstyrke ned skru ned for at skrue ned for lyden, eller tryk på knappen Lydstyrke op  for at skrue op for lyden. Du kan også trykke på mærket og derefter dreje på Digital Crown.
  Apple Watch, der viser skærmen Lyde & haptisk feedback i Indstillinger

Sådan slår du lyden fra på dit Apple Watch

 1. Tryk nederst på urskiven, og hold fingeren der. Vent, indtil Kontrolcenter vises, og skub op.
 2. Tryk på knappen Lydløs symbolet Lydløs. Dette slår Lydløs til. Du kan stadig modtage haptiske notifikationer. 
  Apple Watch, der viser knappen Lydløs i Kontrolcenter

Hvis du vil slå lyden fra for en advarsel eller notifikation, når den er gået i gang, skal du lægge din håndflade på skærmen i mindst tre sekunder, eller indtil du mærker et prik. Hvis det ikke virker, skal du se, om indstillingen Dæk for at gøre lydløs er slået til: Åbn appen Apple Watch på din iPhone, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Tilpas notifikationer og advarsler

Læs mere om, hvordan du administrerer notifikationer og advarsler. Du kan ændre, hvornår og hvordan du modtager advarsler, og hvor høj lyden for advarslen skal være, men du kan ikke ændre, hvordan den lyder. 

Sådan administrerer du haptiske advarsler på dit Apple Watch

 1. Åbn Indstillinger. 
 2. Rul ned, og tryk på Lyde & haptisk feedback.
 3. Slå Haptiske advarsler til eller fra.
  Apple Watch, der viser skærmen Lyde & haptisk feedback i Indstillinger
 4. Du kan gøre den haptiske feedback endnu tydeligere ved at trykke på Markant. Denne funktion giver dig et ekstra haptisk prik som et forvarsel om nogle af dine andre haptiske advarsler. 

Du kan også ændre indstillingerne for specifikke apps på din iPhone. På din iPhone: Åbn appen Apple Watch, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Hvis du har dit Apple Watch på og ikke kan mærke et prik, når du justerer mærket, skal du kontakte Apple-support. Den haptiske feedback kan bedst mærkes, hvis bagsiden af dit Apple Watch rører huden. Placer uret, så det sidder tæt, men er behageligt at have på

Sådan slår du haptiske indstillinger til eller fra for Digital Crown på Apple Watch

 1. På dit Apple Watch: Åbn appen Indstillinger.
 2. Tryk på Lyde & haptisk feedback, og slå derefter Haptisk på Crown til eller fra.
  Apple Watch, der viser indstillingerne Haptisk på Crown og Haptisk feedback i system på skærmen Lyde og haptisk feedback i Indstillinger

Haptic Crown er kun tilgængelig på Apple Watch Series 4 eller nyere.

Slå Taptic Chimes (Klokkespil) til

Dit Apple Watch kan afspille en lyd med forskellige intervaller, hvilket gør det nemt at holde styr på tiden uden at kigge på uret.

 1. Åbn appen Indstillinger.
 2. Rul ned, og tryk på Tilgængelighed.
 3. Rul ned, og tryk på Klokkespil.
 4. Slå Klokkespil til.
 5. Tryk på Planlæg, og indstil klokkespillet til at afspille en lyd hvert 30. eller hvert 15. minut.
 6. Tryk på Lyde, og indstil klokkespillet til Fugle eller Klokker.

Du kan også justere disse indstillinger på din iPhone. På din iPhone: Åbn appen Apple Watch, gå til fanen Mit ur, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på Klokkespil.

Sådan slår du Forstyr ikke til på dit Apple Watch

 1. Tryk nederst på urskiven, og hold fingeren der. Vent, indtil Kontrolcenter vises, og skub op.
 2. Tryk på knappen Forstyr ikke symbolet Forstyr ikke, og vælg derefter en mulighed. Du kan slå Forstyr ikke til eller fra manuelt eller indstille det til en bestemt tidsperiode, så det automatisk slås fra. 
  Apple Watch, der viser indstillinger for Forstyr ikke

Forstyr ikke sørger for, at opkald og advarsler (undtagen alarmer) ikke giver lyd eller får skærmen til at lyse. Når funktionen er slået til, vises symbolet Forstyr ikke symbolet Forstyr ikke eller en lilla måne øverst på skærmen.

Skift indstillinger på din iPhone

Åbn appen Apple Watch på din iPhone, gå til fanen Mit ur, og tryk på Lyde & haptisk feedback.

Udgivelsesdato: