Brug af apps på dit Apple Watch

Installer og administrer apps til dit Apple Watch.

Appen Apple Watch

Sådan tilføjer eller fjerner du apps på dit Apple Watch

Når du indstiller dit Apple Watch, kan du vælge at installere alle apps nu eller på et senere tidspunkt. Hvis du vælger Installer alle, installeres apps på din iPhone, som er kompatible med Apple Watch. Hvis du ikke har en app på din iPhone, skal du først downloade den fra App Store.

Du kan til enhver tid tilføje eller fjerne apps:

  1. På din iPhone: Åbn appen Apple Watch, og tryk på fanen Mit ur. 
  2. Rul til den app, der skal tilføjes eller fjernes.
  3. Hvis du vil føje en app til dit Apple Watch, skal du trykke på Installer. 
  4. Hvis du vil fjerne en app, skal du trykke på den og derefter slå Vis app fra på Apple Watch.

Indstillinger under Generelt på iPhone     

Opdater apps på dit Apple Watch

Enhver opdatering af apps på din iPhone eller apps, som du køber fremover, installeres også automatisk. Sådan slår du denne funktion til eller fra:

  1. Åbn appen Apple Watch, og tryk på fanen Mit ur. 
  2. Tryk på Generelt, og slå Automatisk appinstallering til eller fra.

     Indstillinger for Komplikationer på iPhone

Vælg komplikationer til urskiven

Visse tredjepartsapps tillader, at der føjes komplikationer til urskiven. Sådan finder du ud af, hvilke tredjepartskomplikationer du kan bruge:

  1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone.
  2. Tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Komplikationer. 

Hvis du vil administrere komplikationer, skal du trykke på Rediger. Tryk på OK, når du er færdig. 

  • Fjern en komplikation ved at trykke på minussymbolet . Tryk derefter på Fjern.
  • Tilføj en komplikation ved at trykke på plussymbolet .

Når du har valgt komplikationer, kan du føje dem til urskiven. Læs mere om, hvordan du tilpasser urskiven.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: