Hvis din USB-C-strømforsyning ikke oplader din bærbare Mac

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis den USB-C-strømforsyning, der fulgte med din bærbare Mac-computer, holder op med at oplade, bliver varm eller slår gnister.

Bærbare Mac-computere leveres med USB-C-strømforsyning og opladerkabel. Du kan læse mere om, hvilken strømforsyning og hvilket kabel der følger med din bærbare Mac, og se fejlfindingstip nedenfor. Hvis du har problemer med en strømforsyning, der ikke er fra Apple, kan du i stedet prøve at bruge den Apple-strømforsyning og det Apple-kabel, der fulgte med din bærbare Mac.

USB-C-strømforsyning

USB-C-strømforsyning

 

Strømstik (eller tobenet stik)

 

USB-C-ladekabel

 

Hvis din bærbare Mac med USB-C ikke oplades

Hvis din USB-C-strømforsyning ikke oplader din MacBook, din MacBook Air eller din MacBook Pro, skal du først trække strømforsyningen ud af stikkontakten, vente et par sekunder og derefter sætte den i igen. Hvis dette ikke hjælper, kan du kontrollere følgende.

Tjek strømforsyningen

Sørg for, at den USB-C-strømforsyning, der fulgte med din bærbare Mac, er tilsluttet en stikkontakt, som du ved virker. Prøv at sætte stikket fra en lampe eller et andet apparat i stikkontakten for at sikre, at den virker. Hvis strømforsyningen er sat i en strømfordeler, kan du prøve at sætte den direkte i stikkontakten. 

Hvis strømforsyningen slukker, kan der være interferens, der påvirker den stikkontakt, som du bruger. Hvis strømforsyningen fungerer et stykke tid, men så holder op med at oplade, kan du trække den ud af stikkontakten midlertidigt. Vent i 30 sekunder, og sæt derefter strømforsyningen i igen.

Hvis din bærbare Mac går i gang med at oplade, efter du har sat strømforsyningen i igen, kan det betyde, at der er problemer med linjestøj (forstyrrelse, der skyldes elektromagnetiske signaler) fra din stikkontakt. Strømforsyningen slukkes automatisk, når den indbyggede funktion til spændingsbeskyttelse mærker linjestøj fra en stikkontakt.

Mulige kilder til linjestøj kan være lamper med strømstabilisatorer, køleskabe eller minikøleskabe, der er tilsluttet samme elektriske kredsløb som den stikkontakt, du bruger. Det kan måske hjælpe at sætte strømforsyningen i en nødstrømforsyning (UPS) eller en stikkontakt, der er på et andet kredsløb.

Hvis strømforsyningen bliver ved med at slukke sig selv, når den er sat i en stikkontakt, der virker, skal du tage strømforsyningen med til en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik, så den kan blive efterset.

Din strømforsyning leveres med et aftageligt strømstik med de ben, du sætter i en stikkontakt. Hvis din bærbare Mac ikke oplader, når du bruger strømstikket med strømforsyningen, kan du prøve at bruge den med et andet Apple-strømstik eller prøve at bruge en Apple-forlængerledning til strømforsyningen (sælges separat). 

Tjek kablerne

Din bærbare Mac leveres med et USB-C-kabel, der kan oplade computeren. Du kan finde ud af, om det pågældende kabel er skyld i opladningsproblemet ved at prøve at bruge et andet USB-C-kabel. Husk, at ikke alle USB-C-kabler kan oplade din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro, så kontroller, at kablet er beregnet til opladning.

Hvis din bærbare Mac kan oplades med ét USB-C-kabel, men ikke med et andet, skal du straks stoppe med at bruge det kabel, som ikke fungerer, og få dit kabel og din strømforsyning efterset.

Hvis din bærbare Mac kun begynder at lade op, når du vrikker med eller flytter USB-C-kablet eller Apple-forlængerledningen til strømforsyningen (sælges separat), skal du straks stoppe med at bruge kablet og få kablet og strømforsyningen efterset.

Kontroller, om der er opdateringer

I nogle tilfælde kan der være tilgængelige software- eller firmwareopdateringer til din computer, der forbedrer kommunikationen med din strømforsyning. Hvis din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro med USB-C ikke oplader som forventet, skal du kontrollere, om der er kommet softwareopdateringer til din Mac.

Hvis strømforsyningen bliver varm

USB-C-strømforsyningen kan blive varm under normal brug, så du skal sørge for at bruge den på et sted med god ventilation. Sæt altid strømforsyningen i en stikkontakt ved hjælp af et strømstik, eller læg den på et bord eller et andet sted med god ventilation, når du bruger forlængerledningen til strømforsyningen (sælges separat).

Undgå at placere din strømforsyning i et område med dårlig ventilation, f.eks. i en sofa, på et tykt gulvtæppe, i sengen eller på en pude. Undgå at dække strømforsyningen med et tæppe eller andet isolerende materiale.

Strømforsyningen slukker måske automatisk, hvis den bliver for varm. Hvis dette sker, skal du trække USB-C-kablet ud af din bærbare Mac og lade strømforsyningen køle af, før du rører den.

Hvis du ser gnister

Når du sætter USB-C-strømforsyningen i, slår den måske gnister der, hvor benene sættes i stikkontakten. Dette er ganske normalt og kan forekomme, hvis du slutter et elektrisk apparat til en stikkontakt.

Hvis du ser et af følgende, når du sætter strømforsyningen i, eller hvis du har andre bekymringer om gnister, skal du kontakte Apple:

  • Kontakt Apple, hvis der kommer gnister fra andre steder end benene i stikket.
  • Kontakt Apple, hvis strømforsyningen er beskadiget eller misfarvet.

Få din bærbare Mac og strømforsyningen efterset

Uanset om din bærbare Mac med USB-C er dækket eller ikke er dækket af garantien, kan du tage den med til en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik for at få den efterset. Sørg for at medbringe din Mac, din USB-C-strømforsyning og alle de USB-C-kabler, du bruger til opladning.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: