AirPort-baser: Indstilling og konfiguration af et udvidet trådløst netværk (802.11n)

I denne artikel beskrives det, hvordan du indstiller et udvidet trådløst 802.11n-netværk.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Du kan få mere at vide om andre muligheder for at udvide Wi-Fi-basens trådløse netværk samt forhold, du skal overveje, inden du udvider netværket, ved at klikke her.

Indstilling: Komponenter i et udvidet netværk

➊  Primær Wi-Fi-base (den base, der har direkte forbindelse til internettet)
➋  Udvidet base

Konfiguration af et trådløst udvidet netværk

Når du opretter et udvidet Wi-Fi-netværk, skal du placere den udvidede Wi-Fi-base inden for den primære Wi-Fi-bases rækkevidde.

Start med den enhed, der skal konfigureres som den primære Wi-Fi-base.  Konfigurer derefter de udvidede Wi-Fi-baser, og kontroller, om alle enheder er inden for direkte rækkevidde af den primære Wi-Fi-base. Den fysiske placering af udvidede Wi-Fi-baser afhænger af bygningens indretning, og det kan være nødvendigt at prøve sig lidt frem med placeringerne.

Hvis du har konfigureret Wi-Fi-baserne tidligere, kan det være en god idé at gendanne standardindstillingerne for alle Wi-Fi-baser, der skal indgå i det udvidede trådløse netværk, inden du går i gang.

Konfiguration af den primære Wi-Fi-base

 1. Tænd alle 802.11n Wi-Fi-baser, og vent, indtil de vises på AirPort-menuen.
 2. Åbn AirPort-værktøj: På Mac skal du vælge Gå > Programmer på skrivebordet, klikke på mappen Hjælpeprogrammer og derefter åbne AirPort-værktøj. I Microsoft Windows skal du vælge Start > Alle programmer > AirPort for at åbne AirPort-værktøj.
 3. Vælg den primære Wi-Fi-base i basevælgeren, og klik på Fortsæt. Bemærk: Hvis der vises en meddelelse om, at Wi-Fi-basen er blevet nulstillet, skal du klikke på Annuller for at fortsætte.
 4. Klik på Manuel indstilling. Indtast adgangskoden for basen, hvis du bliver bedt om det.
 5. Klik på AirPort på værktøjslinjen.
 6. Klik på Trådløs.
 7. Vælg "Opret et trådløst netværk" i menuen Trådløs funktion.
 8. Marker afkrydsningsfeltet "Tillad udvidelse af dette netværk".
 9. Indtast et navn på det trådløse netværk.
 10. Valgfrit: Trådløs sikkerhed er indstillet til at være slået fra som standard, så det ikke er nødvendigt at angive en adgangskode for at få adgang til netværket. Vi anbefaler, at du klikker på menuen Trådløs sikkerhed, vælger WPA2 Personal og opretter en adgangskode på 8-63 tegn.
 11. Vælg Automatisk i menuen Valg til radiokanal.
 12. Klik på Opdater.
 13. Det næste vindue kan angive, at der er problemer. Løs problemerne, og klik på Opdater.

Du er nu klar til at føje udvidede Wi-Fi-baser til netværket.

Konfiguration af en udvidet Wi-Fi-base

 1. Placer alle udvidede Wi-Fi-baser inden for rækkevidde af den primære Wi-Fi-base.
 2. Kontroller, om alle 802.11n-Wi-Fi-baser er tændt, og vent, indtil de vises på AirPort-menuen.
 3. Åbn AirPort-værktøj: På Mac skal du vælge Gå > Programmer på skrivebordet, klikke på mappen Hjælpeprogrammer og derefter åbne AirPort-værktøj. I Microsoft Windows skal du vælge Start > Alle programmer > AirPort for at åbne AirPort-værktøj.
 4. Vælg den udvidede Wi-Fi-base i basevælgeren, og klik på Fortsæt. Bemærk: Hvis der vises en meddelelse om, at Wi-Fi-basen er blevet nulstillet, skal du klikke på Annuller for at fortsætte.
 5. Klik på Manuel indstilling. Indtast adgangskoden for basen, hvis du bliver bedt om det.
 6. Klik på AirPort på værktøjslinjen.
 7. Klik på Trådløs.
 8. Vælg "Udvid et trådløst netværk" på menuen Trådløs funktion.
 9. Vælg det netværk, du vil udvide, på menuen Navn på netværk.
 10. Indtast adgangskoden til netværket og enheden, hvis du bliver bedt om det, og klik på Opdater.
 11. Det næste vindue kan angive, at der er problemer. Løs problemerne, og klik på Opdater.
Udgivelsesdato: