Emner til certificeringseksamen i Mac-service (9L0-012).

Denne artikel indeholder en liste med emnerne til certificeringseksamen i Mac-service (9L0-012).

Eksamenstype

Certificeringseksamen i Mac-service (9L0-012) er en computerbaseret prøve, der afholdes online via Pearson VUE. Der må anvendes hjælpemidler under prøven, og prøvedeltagerne opfordres til at bruge referencemateriale fra Apple til at besvare eksamensspørgsmålene.

Ved bestået certificeringseksamen i Mac-service er hardwarekravet til ACMT-certificering (Apple Certified Mac Technician) opfyldt.

Eksamensoversigt

 • Antal afsnit: 18
 • Antal mål: 38
 • Samlet antal emner: 70
 • Resultat for bestået: 80 % samlet (mindst 55 af 70 emner) 
 • Varighed: To timer

VIGTIG OPLYSNING

Prøven består af to dele, der bedømmes hver for sig. Begge dele skal bestås, før hele prøven anses som bestået. I tillæg til de almindelige regler om beståelse ovenfor gælder følgende:

 • Afsnittet om ESD-forholdsregler skal bestås (mindst 4 af 5 emner)
 • Afsnittet om teknikersikkerhed skal bestås (mindst 4 af 5 emner)

Hvis disse to obligatoriske afsnit ikke bestås, anses hele prøven for at være ikke-bestået, selv om det samlede prøveresultat i sig selv ville være bestået.

9L0-012 ACMT-CERTIFICERINGSEKSAMEN I MAC-SERVICE – AFSNIT OG EMNER

   

Fejlfinding (fem emner)

 • Nævn åbne og lukkede spørgsmål.
 • Nævn komponenterne og procedurerne for systematisk fejlfinding.

ESD-forholdsregler (fem emner)

 • Beskriv Apples standarder for ESD-forholdsregler.
 • Nævn de korrekte komponenter, der skal anvendes for at konfigurere en ESD-kompatibel arbejdsstation.
 • Nævn de korrekte værktøjer og procedurer samt det korrekte udstyr, der skal anvendes for at konfigurere en ESD-kompatibel arbejdsstation.
 • Beskriv, hvordan man identificerer effekterne af ESD-skader på et produkt korrekt.

Teknikersikkerhed (fem emner)

 • Nævn de sikkerhedsproblemer, der gælder for bestemte Apple-produkter.
 • Beskriv de sikkerhedsprocedurer, der gælder for udskiftning af bestemte servicedele til et Apple-produkt.
 • Beskriv den korrekte reaktion på sikkerhedsproblemer, der kan opstå under servicering af et bestemt Apple-produkt.
 • Nævn sikkerhedsproblemer og løsning af problemer med bestemte produkter baseret på de medfølgende kundebeskrivelser.

Skader som følge af uheld (to emner)

 • Beskriv procedurer for visuel/mekanisk inspektion af bestemte Apple-produkter.
 • Vurder reparationsmuligheder og garantidækning for bestemte Apple-produkter baseret på de medfølgende billeder og beskrivelser.

Produktviden og -referencer (seks emner)

 • Identificer et Apple-produkt ved at angive AppleCare-navnet baseret på serienummeret.
 • Nævn specifikationer og funktioner for bestemte Apple-produkter ud fra Apple-dokumentation.
 • Beskriv de specialværktøjer, der anvendes ved reparation af et bestemt Apple-produkt.

Diagnosticering (fire emner)

 • Nævn den korrekte diagnosticeringssoftware, der skal anvendes i en bestemt servicesituation.

Strømstyring (fire emner)

 • Beskriv, hvordan man vurderer og isolerer problemer med strømstyring på OS X-baserede computere.
 • Find den korrekte strømforsyning til et bestemt Apple-produkt.
 • Beskriv, hvordan man optimerer batteritiden for et bestemt Apple-produkt.

Eksternt udstyr (fire emner)

 • Der er et forbindelsesproblem med en ekstern enhed: Beskriv de anbefalede fejlfindingstrin til løsning af problemet.
 • Der er et forbindelsesproblem med en ekstern skærm: Beskriv de anbefalede fejlfindingstrin til løsning af problemet.

Trådløst netværk (fire emner)

 • Nævn de korrekte procedurer for at løse bestemte problemer med en trådløs netværksforbindelse.
 • Beskriv, hvordan et trådløst netværk konfigureres vha. et trådløst Apple-produkt.

Servicering af iMac (fem emner)

 • Beskriv de korrekte procedurer for at løse et bestemt serviceproblem med en iMac-computer.
 • Beskriv en fremgangsmåde til systematisk fejlfinding.
 • Nævn sikkerhedsproblemer ved iMac-computere.

Servicering af Mac mini (to emner)

 • Beskriv de korrekte procedurer for at løse et bestemt serviceproblem med en Mac mini-computer.
 • Beskriv en fremgangsmåde til systematisk fejlfinding.

Servicering af MacBook Pro (ni emner)

 • Beskriv de korrekte procedurer for at løse et bestemt serviceproblem med en MacBook Pro-computer.
 • Beskriv en fremgangsmåde til systematisk fejlfinding.
 • Nævn sikkerhedsproblemer ved MacBook Pro-computere.

Servicering af MacBook Air (otte emner)

 • Beskriv de korrekte procedurer for at løse et bestemt serviceproblem med en MacBook Air-computer.
 • Beskriv en fremgangsmåde til systematisk fejlfinding.
 • Nævn sikkerhedsproblemer ved MacBook Air-computere.

Servicering af Mac Pro (syv emner)

 • Beskriv de korrekte procedurer for at løse et bestemt serviceproblem med en Mac Pro-computer.
 • Beskriv en fremgangsmåde til systematisk fejlfinding.
 • Nævn sikkerhedsproblemer ved Mac Pro-computere.
Udgivelsesdato: