Brug af iMac-computeren som skærm med destinationsskærmtilstand

Med destinationsskærmtilstand kan du bruge den indbyggede skærm på en understøttet iMac-computer som ekstern skærm på en anden Mac-computer.

Om destinationsskærmtilstand

Hvis du vil bruge iMac-computeren som skærm, skal du slutte den til en anden Mac-computer med det korrekte kabel (se Systemkrav nedenfor). Tryk derefter på Kommando-F2 på iMac-computerens tastatur. Når du er færdig, skal du trykke Kommando-F2 igen.

Systemkrav

Følgende skal opfyldes for at kunne bruge destinationsskærmtilstand:

Se listen nedenfor med iMac-modeller, som understøtter destinationsskærmtilstand, find den type kabel, der skal sluttes til din iMac-computer, og den type port, der skal være på den anden Mac-computer.

iMac-modeller, der kan bruges
som skærm

Nødvendigt
kabel

Den port, du skal bruge
på den anden Mac-computer

iMac (27'', ultimo 2009)

Mini DisplayPort til Mini DisplayPort

Mini DisplayPort eller Thunderbolt

iMac (27", medio 2010)

Mini DisplayPort til Mini DisplayPort

Mini DisplayPort eller Thunderbolt

iMac (medio 2011-medio 2014)

Thunderbolt

Thunderbolt

iMac (Retina 5K, 27", ultimo 2014) og nyere iMac-modeller kan ikke bruges som skærm med destinationsskærmtilstand.

Sådan bruges destinationsskærmtilstand

Følg disse trin for at bruge din iMac-computer som skærm:

 1. Kontroller, at din iMac-computer er tændt, og at den anden Mac-computer er logget på en macOS-brugerkonto.
 2. Slut Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kablet til de to computere.
 3. Tryk på Kommando og F2 på tastaturet på den iMac-computer, der skal bruges som skærm.

Når du har trykket på Kommando-F2, vises skrivebordet fra den tilsluttede Mac-computer på iMac-computerens skærm.

Hvis det ikke virker med Kommando-F2

Hvis iMac-computeren ikke skifter til destinationsskærmtilstand, når du trykker på Kommando og F2, skal du kontrollere følgende:

 • Kontroller, om den iMac-computer, der skal bruges som skærm understøtter destinationsskærmtilstand
 • Destinationsskærmtilstand kan kun bruges, når din primære Mac-computer er logget på en macOS-brugerkonto. Hvis din første Mac-computer f.eks. viser log ind-skærmen til FileVault, kan du ikke aktivere destinationsskærmtilstand ved at trykke på Kommando-F2 på din iMac-computer. Du skal først logge på din Mac-computer (med en almindelig skærm, hvis nødvendigt), før du kan bruge en iMac-computer i destinationsskærmtilstand.
 • Kontroller, at du trykker på Kommando-F2 på det tastatur, der er sluttet til den iMac-computer, der skal bruges som skærm.
 • Under systemindstillingerne for tastatur: Hvis afkrydsningsfeltet "Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster" er markeret, skal du i stedet trykke på Kommando-Fn-F2.
 • Kontroller, om Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kablet er sluttet til begge computere.
 • Hvis du aktuelt er logget på den iMac-computer, der skal bruges som skærm, skal du prøve at logge af for at vende tilbage til log ind-vinduet. Tryk derefter igen på Kommando-F2.
 • På nogle af de ældre Apple-tastaturer og tastaturer fra andre producenter er det ikke altid muligt at bruge Kommando-F2 til at skifte mellem visningstilstandene. Hvis denne situation opstår, skal du bruge det tastatur, som fulgte med iMac-computeren, til at slå destinationsskærmtilstand til eller fra. 
 • Hvis iMac-computeren aktuelt er startet med Windows, skifter den ikke til destinationsskærmtilstand. Destinationsskærmtilstand understøttes ikke i Boot Camp.

Luk destinationsskærmtilstand

Du kan slutte destinationsskærmtilstand ved igen at trykke på Kommando-F2 på iMac-computerens tastatur. iMac-computeren slutter også destinationsskærmtilstand, hvis du fjerner kablet mellem de to computere, eller hvis du lukker en af computerne ned eller indstiller en af dem til vågeblus.

Hvis den tilsluttede Mac-computer skifter til vågeblus, slukkes skærmen på iMac-computeren, indtil du afbryder vågeblus på den anden computer, eller indtil du afbryder destinationsskærmtilstanden på iMac-computeren.

Skærmindstillinger

Du kan tilpasse lysstyrken på iMac-computerens skærm, mens den bruges i destinationsskærmtilstand med en tilsluttet Mac-computer. Brug vinduet Skærme under Systemindstillinger på den tilsluttede Mac-computer, eller brug lysstyrketasterne på den tilsluttede Mac-computers tastatur.

Hvis du vil afspille lyd fra en tilsluttet Mac-computer via iMac-computerens indbyggede højttalere, skal du vælge iMac-computeren i vinduet Lyd under Systemindstillinger. Du kan også bruge lyd- og medietasterne på den tilsluttede Mac-computers tastatur til at tilpasse lydstyrken og styre afspilning i iTunes og af andre medier.

Tilslut mere end én skærm

Du kan bruge flere iMac-computere som skærme, så længe hver iMac-computer er sluttet direkte til en Thunderbolt-port på computeren med et ThunderBolt-kabel. Hver iMac-computer, der er tilsluttet som en skærm, tæller med i det maksimale antal samtidigt tilsluttede skærme, som Mac-computeren understøtter.

Du skal ikke tilslutte (sammenkæde) iMac-computere i destinationsskærmtilstand med hinanden. Hver iMac-computer i destinationsskærmtilstand skal sluttes direkte til en Mini DisplayPort eller ThunderBolt-port på den Mac-computer, der skal bruge den som skærm.

Brug af programmer på iMac-computeren

Eventuelle åbne programmer på iMac-computeren forbliver åbne og aktive, mens iMac-computeren er i destinationsskærmtilstand. Hvis du f.eks. afspiller musik i iTunes på iMac-computeren og derefter slår destinationsskærmtilstand til, sættes iTunes ikke på pause på iMac-computeren.

Hvis du har indstillet iMac-computeren til at logge af automatisk, sættes programmer på pause eller afsluttes, men iMac-computeren forbliver i destinationsskærmtilstand.

Slut enheder til Mac-computeren

En Mac-computer, der er sluttet til en iMac-computer i destinationsskærmtilstand, kan ikke bruge iMac-computerens indbyggede kamera, dens USB-, ThunderBolt- eller FireWire-porte eller enheder, der er tilsluttet disse porte. Hvis du vil bruge eksterne enheder sammen med Mac-computeren, skal du slutte dem direkte til den Mac-computer, som de skal bruges med.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: