Find dit Exchange-enheds-id

Hvis du har brug for hjælp til din iPhone, iPad eller iPod touch, skal Exchange-administratoren muligvis bruge dit Exchange-enheds-id.

     

Følg disse trin for at finde dit Exchange-enheds-id.

iOS 11 eller en nyere version

  1. Tryk på Indstillinger > Konti & adgangskoder.
  2. Vælg Tilføj konto. 
  3. Vælg Exchange på listen. Dit Exchange-enheds-id vises nederst på skærmen.

iOS 10.3.3 og ældre

  1. Tryk på Indstillinger > Mail > Konti.
  2. Vælg Tilføj konto. 
  3. Vælg Exchange på listen. Dit Exchange-enheds-id vises nederst på skærmen.

Exchange-enheds-id'et ændres ikke, selvom du opdaterer iOS. Hvis du gendanner standardindstillingerne, oprettes der et nyt Exchange-enheds-id.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: