Om Bluetooth, Wi-Fi og mobilforbindelse på dit Apple Watch

Læs mere om Bluetooth og Wi-Fi til dit Apple Watch, og om hvordan dit ur bruger begge dele. Samt om hvordan en mobilforbindelse på Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) passer ind.

Kontrolcenter på iPhone

Du kan udnytte alle funktionerne på dit Apple Watch ved at slå Wi-Fi og Bluetooth til på din pardannede iPhone. Skub opad på din iPhone for at åbne Kontrolcenter. Sørg for, at Wi-Fi og Bluetooth er slået til.

Dit Apple Watch bruger Wi-Fi og Bluetooth til at kommunikere med den iPhone, det er parret med, og skifter mellem forbindelserne efter behov:

  • Dit Apple Watch sparer på strømmen ved at bruge Bluetooth, når din iPhone er i nærheden.  
  • Hvis Bluetooth ikke er tilgængelig, forsøger dit Apple Watch at bruge Wi-Fi. Dit Apple Watch bruger f.eks. Wi-Fi, hvis din iPhone er uden for Bluetooth-rækkevidde, men der findes et kompatibelt Wi-Fi-netværk.

Kompatibelt Wi-Fi til Apple Watch

Dit Apple Watch kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk i følgende tilfælde: 

  • Hvis din iPhone tidligere har været tilsluttet netværket, mens den var sluttet til dit ur via Bluetooth.
  • Hvis Wi-Fi-netværket er 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Dit Apple Watch opretter f.eks. ikke forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-netværk eller til offentlige netværk, der kræver login, abonnement eller profiler. Når dit Apple Watch opretter forbindelse til et kompatibelt Wi-Fi-netværk i stedet for din iPhone-forbindelse, vises et Wi-Fi-symbol i Kontrolcenter.

Sådan kontrollerer du forbindelsen mellem dine enheder

Du kan kontrollere forbindelsen mellem dit Apple Watch og din iPhone på to måder:

  • Hvis du ser  et rødt Forbindelse afbrudt-symbol eller X-symbol på urskiven, er der ingen forbindelse.
  • Skub opad på urskiven for at åbne Kontrolcenter, der viser, om dine enheder er tilsluttet. Du kan også trykke på  iPhone-symbolet. Hvis der er oprettet forbindelse, lyder der et "ping" fra din iPhone.

 

 

Sådan bruger du et mobilnetværk

Med Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) og en mobilforbindelse kan du foretage opkald og bruge data eller apps, hvis du ikke har din iPhone på dig eller ikke er tilsluttet et Wi-Fi-netværk. Læs mere om, hvordan du føjer dit Apple Watch til dit mobilabonnement.

For at kontrollere din signalstyrke skal du skubbe opad, så Kontrolcenter åbnes. 

Mobil-knappen lyser grønt, når du har signal. Den grønne prik viser signalstyrken. 

 

Cellular-knappen lyser hvidt, når dit mobilabonnement er aktivt, men dit Apple Watch er forbundet til din iPhone eller Wi-Fi.

Du kan slå mobilforbindelsen fra eller til ved at skubbe opad for at åbne Kontrolcenter, trykke på den grønne Cellular-knap og så slå mobilforbindelsen fra.

Nogle apps kan ikke opdateres uden forbindelse til din iPhone.

Kobl fra Wi-Fi-netværket på Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

Kun på Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) kan du koble Wi-Fi-netværk fra.

Skub opad for at åbne Kontrolcenter, og tryk på Wi-Fi-symbolet. Symbolet bliver mørkere, og din enhed frakobles ethvert netværk, som du er forbundet til. Når du har frakoblet Wi-Fi, sluttes dit Apple Watch ikke automatisk til det Wi-Fi-netværk, du har koblet fra, indtil du gør et af følgende:

  • Du tænder Wi-Fi i Kontrolcenter.
  • Du går eller kører til en ny placering. 
  • Klokken er 05.00 lokal tid.
  • Du genstarter enheden.

Udgivelsesdato: