Træning med dit Apple Watch

Få opdateringer om din status, mens du træner, så du ved, hvornår du når dit mål.Start af et indendørs løb med et åbent mål.

Sådan starter du din træning

 1. Åbn appen Træning. 
 2. Find den træningsform, der passer bedst til din aktivitet. Læs mere om de forskellige træningsformer
 3. Du kan indstille et mål ved at trykke på symbolet ... ud for den ønskede træningsform. Du kan springe et mål over ved at trykke på træningen. 
 4. Vent på nedtællingen på tre sekunder. Tryk på skærmen for at springe nedtællingen over.
 5. Træn. Du kan tilføje endnu en træningsform uden at slutte din session ved at åbne appen Træning, skubbe til højre og derefter trykke på plussymbolet

Siri kan også hjælpe dig med at starte en træning. Sig f.eks. "gå en tur på fem kilometer".

Har du glemt at starte din træning? Læs mere om, hvordan dit Apple Watch automatisk kan registrere, når du begynder at træne.


Mulighed for at låse, afslutte, sætte på pause eller tilføje en ny træning.

Sådan afslutter du din træning eller sætter den på pause

Du afslutter din træning ved at skubbe til højre og derefter trykke på knappen X. Du sætter en træning på pause ved at skubbe til højre og derefter trykke på pauseknappen. Du kan også trykke på Digital Crown og sideknappen på samme tid. Fortsæt ved igen at trykke på begge knapper samtidigt.

Du kan indstille indendørs og udendørs løbesessioner til automatisk at sætte træningen på pause, når du holder op med at bevæge dig. Åbn Apple-appen Watch på din iPhone, tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Træning > Automatisk pause under løb. 

Har du glemt at afslutte din træning? Læs mere om, hvordan dit Apple Watch automatisk kan registrere, når du stopper med at træne.


Status for løbetræning.

Sådan registrerer du din status

Løft håndleddet, hvis du vil se, hvordan du klarer dig under en træning. Drej derefter på Digital Crown for at markere den måling, der er vigtigst for dig. 

Når du løber eller går, prikker dit Apple Watch til dig for hver kilometer, og der vises en opdatering på skærmen. Hvis du cykler, prikker dit Apple Watch i stedet til dig for hver femte kilometer. 

Skærmen Træningsoversigt på iPhone.

Skift målingen for hver træningsform

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone. 
 2. Tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Træning > Træningsoversigt. 
 3. Tryk på Flere målinger eller Enkelt måling. 
  • Hvis du vælger Flere målinger, kan du vælge op til fem målinger for hver træning. Tryk på en træningssession og derefter på Rediger. Tilføj eller slet målinger, eller hold harmonikasymbolet nede for at ændre rækkefølgen. 
  • Hvis du vælger Enkelt måling, kan du dreje på Digital Crown for at rulle igennem alle målinger under en træningssession.

Sådan vælger du mellem forskellige målinger for afbrændte kalorier og distance

 • Du skifter mellem kalorier og kilojoule ved at trykke hårdt på skærmen med kaloriemålet.
 • Du skifter mellem mil og kilometer ved at trykke hårdt på skærmen med distancemålet.
 • Du skifter mellem yards og meter ved at2 trykke hårdt på skærmen med distancemålet eller skærmen med banelængden, mens du svømmer.

Sådan får du vist målinger for løb

 • Advarsel om tempo lader dig vælge et måltempo for din løbetur, hvorefter dit ur vil give dig besked, når du er hurtigere eller langsommere end det ønskede tempo. Du indstiller en advarsel om tempo ved at åbne appen Træning og derefter trykke på symbolet ... ud for Udendørs løb. Tryk på Advarsel om fart, indstil dit tempo, og vælg derefter Gennemsnit eller Aktuelt.
 • Aktuel mil er en måling, der viser dit tempo for den mil, du netop har tilbagelagt.
 • Rytme er en måling, der viser dig dine skridt pr. minut.

Du skal indstille flere målinger for at kunne se Aktuel mil og Rytme.

Sådan markerer du segmenter under din træning

Du kan bruge segmenter til at registrere forskellige sektioner af din træning. Eksempel: Under et udendørs løb på en bane kan du markere hver omgang eller distance. Hvis du skal i gang med en indendørs cykelsession på 30 minutter, kan du opdele sessionen i tre segmenter af hver 10 minutter. Sådan gør du:

 1. Tryk to gange på skærmen under en træning.
 2. Vent, til segmentoversigten vises. 
  Første segment ved 9 minutter og 3 sekunder

Sådan kan du se alle dine segmenter efter en træningssession:

 1. På iPhone: Åbn appen Aktivitet.  
 2. Tryk på fanen Træning.  
 3. Tryk på træningsformen, og rul ned. 

Under svømning kan du ikke markere segmenter, da skærmen låser. Men under bassinsvømning markeres et segment automatisk, hver gang du hviler ved bassinets kant i 10 sekunder eller længere. Automatiske segmenter vises i træningsoversigten i appen Aktivitet på din iPhone.

Få påmindelser om at starte træning

Når dit Apple Watch med watchOS 5 eller en nyere version registrerer, at du træner, prikker det dig på håndleddet og spørger, om du træner. Tryk på en valgmulighed i meddelelsen for at optage træningen, ændre træningsform, slå meddelelser fra resten af dagen eller lukke meddelelsen. Al træning tæller med, fra det tidspunkt du begyndte at træne, uanset hvornår du trykker.

Det varierer fra træningsform til træningsform, hvor lang tid det tager for dit ur at give dig besked om at optage en træning. Her er de træningsformer, som dit ur kan give dig påmindelser om: 

 • Indendørs gang
 • Udendørs gang
 • Indendørs løb
 • Udendørs løb
 • Elliptisk træner
 • Roning
 • Bassinsvømning
 • Svømning i åbent vand

 

For at slå denne indstilling til eller fra skal du åbne appen Indstillinger på dit Apple Watch, trykke på Generelt > Træning og derefter gå til Påmindelse om at starte træning. 

Få påmindelser om at afslutte din træning

Når dit Apple Watch med watchOS 5 eller en nyere version registrerer, at du er færdig med at træne, prikker det dig på håndleddet og spørger, om du er færdig. Tryk på meddelelsen for at afslutte eller pause træningen, eller luk meddelelsen for at fortsætte træningen. Hvis du ikke besvarer meddelelsen, eller hvis du lukker den, fortsætter din træning, indtil du vælger at afslutte eller pause.

Det varierer fra træningsform til træningsform, hvor lang tid det tager for dit ur at registrere, at du er stoppet.

For at slå denne indstilling til eller fra skal du åbne appen Indstillinger på dit Apple Watch, trykke på Generelt > Træning og derefter gå til Påmindelse om at slutte træning.

Sådan navngiver du din træning

Når du har brugt træningstypen Andet, kan du vælge et navn til din træning. Dette kan hjælpe dig med at registrere træninger som f.eks. dans eller styrketræning.

 1. På Apple Watch skal du åbne appen Træning. 
 2. Tryk på Anden.
 3. Gennemfør din træning.
 4. Skub til højre, når du er klar, og tryk på Afslut.
 5. Tryk på Navngiv træning.
  Mulighed for at navngive træningen på oversigtsskærmen.
 6. Tryk på en træningsform og derefter på Arkiver. 

 

Sådan låser du urskiven eller låser den op

 1. Du kan låse skærmen for at forhindre utilsigtede tryk ved at skubbe til højre og derefter trykke på vanddråbesymbolet.
 2. Du kan låse skærmen op ved at dreje på Digital Crown.

Læs mere om, hvordan du sætter en svømmetræning på pause eller afslutter den

Sådan sparer du på strømmen, mens du træner

Du kan slå pulsmåleren fra for at forlænge batterilevetiden på lange gå- eller løbeture. Dit Apple Watch beregner stadig aktive kalorier, distance, tempo og forløbet tid.

Sådan slår du Strømbesparelse til eller fra:  

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone. 
 2. Tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Træning.
 3. Slå Strømbesparelse til eller fra. 


Træningshistorik for juni 2018.

Sådan kontrollerer du din træningshistorik, din aktivitetshistorik og dine præmier

 1. På iPhone: Åbn appen Aktivitet.
 2. Du kan se oplysninger om din træning ved at trykke på fanen Træning og derefter trykke på et element. 

Træning deler oplysninger med Aktivitet på dit Apple Watch, så din træning tæller med i dine aktivitetsmål. Alle dine data gemmes automatisk i appen Sundhed, hvor de med din tilladelse kan bruges af apps fra andre producenter. 

Sådan får du mere ud af din træning

 1. Du kan skifte mellem mil og kilometer til cykling, gang, løb eller træning i kørestol. Til svømmetræning kan du vælge mellem yards og meter. 
 2. Apple Watch Series 1 og Apple Watch (1. generation) er ikke egnede til svømning. Læs mere om Apple Watch og vandafvisning

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: