Dyrk træning med dit Apple Watch

Med appen Træning får du opdateringer om din fremgang, og du får besked, når du når dit mål.

     

Sådan starter du din træning

Du kan bruge disse trin til at starte din træning eller spørge Siri. Eksempel: Du kan sige "Hej Siri, start en løbetur på 30 minutter indendørs".

 1. Åbn appen Træning.
 2. Rul ned for at se de forskellige valgmuligheder, og tryk derefter på en træningssession eller på Andet. Vælg den træning, der passer bedst til din aktivitet.
 3. Skub til venstre eller højre for at indstille et mål for kalorie, distance eller tid. Hvis du vil træne uden at indstille et mål, skal du trykke på Åbn. 
  • Du kan skifte mellem miles og kilometer ved at trykke hårdt på skærmen for distancemål.
  • Du kan skifte mellem kalorier og kilojoule ved at trykke hårdt på skærmen for kaloriemål. 
  • Du kan skifte mellem yard og meter, mens du svømmer,1 ved at trykke hårdt på skærmen for distancemål ellerskærmen for banelængde.
 4. Tryk på start, og vent derefter på nedtællingen på tre sekunder. Du kan springe over nedtællingen ved at trykke på skærmen.

 

Sådan holder du styr på dine resultater

Løft håndleddet under træningen for at holde styr på dine resultater. Drej på Digital Crown for at fremhæve den måling, der er vigtigst for dig. 

Når du løber eller går, prikker dit Apple Watch til dig hver kilometer, og der vises en opdatering på skærmen. Hvis du cykler, prikker dit Apple Watch i stedet til dig hver femte kilometer.

Markér segmenter under din træning

Hvis du vil markere et segment i din træning, skal du trykke to gange på skærmen og derefter vente, til segmentoversigten vises på skærmen. Eksempel: Under et udendørs løb på en bane kan du markere hver omgang eller distance. Hvis du skal i gang med en indendørs cykelsession på 30 minutter, kan du opdele sessionen i tre segmenter af hver 10 minutter.

Sådan kan du se alle dine segmenter efter en træningssession:

 1. Åbn appen Aktivitet på din iPhone.  
 2. Tryk på fanen Træning.  
 3. Tryk på træningsformen, og rul ned. 

Du kan ikke markere segmenter, da skærmen låser under svømning. 

Skift målingerne

Vælg, hvilke målinger du vil se under træningen:

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone. 
 2. Tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Træning > Træningsvisning. 
 3. Tryk på Flere målinger eller Enkelt måling. 
 4. Hvis du vælger Flere målinger, kan du vælge op til fem målinger for hver træning. Tryk på en træningssession og derefter på Rediger. Tilføj eller slet målinger, eller tryk på symbolet for træk og slip, og hold det nede for at ændre rækkefølgen. 
 5. Hvis du vælger Enkelt måling, kan du dreje på Digital Crown for at rulle igennem alle målinger under en træningssession.

Du kan også skifte mellem mil eller kilometer for cykling, gang, løb eller træning i kørestol. Du kan desuden vælge mellem yards og meter til svømmesessioner. Åbn appen Sundhed på din iPhone, og tryk på fanen Sundhedsdata. Tryk derefter på Aktivitet, vælg en træningssession, og tryk på en enhed. Når du har valgt, vil appsene Sundhed, Aktivitet og Træning bruge denne indstilling.

     

Afslut, sæt på pause, sæt automatisk på pause, eller lås en træning

Tryk på både Digital Crown og på sideknappen samtidigt for at sætte en træningssession på pause. Fortsæt ved at trykke på begge knapper samtidigt. Du kan også skubbe mod højre for at se valgmulighederne for at afslutte, sætte på pause eller låse på skærmen. Du kan slå Digital Crown til ved at låse skærmen op. Læs mere om, hvordan du sætter en svømmesession på pause eller afslutter den.

Du kan også indstille indendørs og udendørs løbesessioner for automatisk at sætte træningen på pause, når du holder op med at bevæge dig. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, tryk på fanen Mit ur og derefter på Træning > Løb Auto Pause. 

Navngiv din træning

De træningsform, du oftest foretager dig, vises som hurtigstartmuligheder, og du kan navngive andre træningssessioner:

 1. Start din træning, og vælg Andet.
 2. Skub mod højre, når du er klar, og tryk på Afslut.
 3. Rul ned til bunden af træningsoversigten, og tryk derefter på Navngiv træning.
 4. Tryk på en træningsform og derefter på Gem.

Spar på strømmen, mens du træner

Du kan slå pulsmåleren fra for at spare på batteriet på lange gå- eller løbeture. Dit Apple Watch beregner stadig aktive kalorier, distance, tempo og forløbet tid.

Sådan slår du den energisparende funktion til:  

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone, og tryk på fanen Mit ur.
 2. Tryk på Træning > Energisparende funktion. 

Svøm

Med Apple Watch Series 21 er der to svømmetræningsformer: Svømning i svømmehal og Svømning i havet. Ved valg af Svømning i svømmehal skal du sørge for at indstille banens længde for at hjælpe dit Apple Watch med at måle baner og distance. Når træningen starter, låses skærmen automatisk for at forhindre utilsigtede tryk på skærmen. Du kan låse skærmen op ved at holde en pause i træningen og trykke samtidigt på sideknappen og Digital Crown og derefter dreje på Digital Crown. Fortsæt ved at trykke på begge knapper igen. 

Sådan afslutter du din træning:

 1. Tryk samtidigt på Digital Crown og sideknappen for at sætte træningen på pause.
 2. Tør skærmen af. Hvis skærmen er våd, kan vandet udgøre utilsigtede tryk.
 3. Drej på Digital Crown for at låse skærmen op og fjerne alt vand fra dit Apple Watch. Der kommer en lyd fra dit ur, og du kan muligvis mærke vand på dit håndled.
 4. Skub mod højre, og tryk på Afslut.

Når du har valgt Svømning i svømmehal eller Svømning i havet i appen Træning, kan vandet forhindre pulsmåling, men Apple Watch holder stadig styr på dit kalorieforbrug ved hjælp af det indbyggede accelerometer. Læs mere om pulsmålerens nøjagtighed og begrænsninger . Ved svømning i havet, hvor du kan frisvømme, bruger dit Apple Watch også GPS til at måle tempo og distance. 

 

Brug træning til kørestol

Hvis du er bruger af en manuel kørestol, er der to træningsformer specifikt for kørestol ved kørsel udendørs, der måler tid, tempo, distance, kalorier og puls: Gåtempo for kørestol udendørs og Løbetempo for kørestol udendørs. Sørg for at tage din iPhone med, så GPS kan spore tempo og distance og for at forbedre kalorieregistreringen. Apple Watch Series 2 har indbygget GPS, og det er derfor ikke nødvendigt at tage din parrede iPhone med.

Hvis du vælger Gåtempo for kørestol udendørs til træning ved eller omkring gåhastighed og Løbetempo for kørestol udendørs til træning ved eller omkring løbehastighed, vil det hjælpe dig med at holde styr på dine træningsformer i appen Aktivitet. Du skal vælge den, der bedst beskriver din aktivitet, men du behøver ikke at holde et fast tempo, og du kan blande de to forskellige hastigheder i hver indstilling. 

Hvis du vil måle tid, kalorier og puls ved træning som f.eks. håndcykling og kørestolsbasketball, skal du bruge træningsformen Andet. Alle disse træningsformer registrerer også skub i appen Aktivitet.

Hvis disse valgmuligheder ikke vises, skal du muligvis opdatere dine oplysninger:

 1. Åbn appen Apple Watch på din iPhone.
 2. Tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Sundhed.
 3. Tryk på Rediger og derefter på Kørestol, og vælg Ja. 
 4. Tryk på OK. 

Kontrollér din træningshistorik

Du kan se hele din aktivitetshistorik, dine træninger og dine resultater i appen Aktivitet på din iPhone. Træning deler også oplysninger med Aktivitet på dit Apple Watch, så træningen tæller med i dine aktivitetsmål.

Alle dine data arkiveres også automatisk i appen Sundhed, hvor de kan bruges af apps fra andre producenter med din tilladelse.

Sådan tilpasser du størrelsen

Apple Watch beregner dine målinger under træning baseret på de oplysninger, du har indtastet under indstillingen, men du kan også forbedre nøjagtigheden med disse tip:

 1. Apple Watch Series 1 og Apple Watch (1. generation) er ikke velegnet til svømning. Læs mere om dit Apple Watch og vandafvisning
 2. Du kan også opnå mere nøjagtig GPS ved at kalibrere dit Apple Watch.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: