Brug appen Træning på dit Apple Watch

Få opdateringer om din status, mens du træner, så du ved, hvornår du når dit mål.

Sådan starter du din træning

 1. Åbn appen Træning. 
 2. Find den træningsform, der passer bedst til din aktivitet. Læs mere om de forskellige træningsformer
 3. Du kan indstille et mål ved at trykke på knappen Mere symbolet ... ud for den ønskede træningstype. Du kan også indstille eller starte en brugerdefineret træning. Du kan springe et mål over ved at trykke på træningen. 
  Multiesport-træning i appen Træning på Apple Watch.
 4. Vent på nedtællingen på tre sekunder. Tryk på skærmen for at springe nedtællingen over.
 5. Træn. Du kan tilføje en anden træningstype uden at afslutte din session ved at åbne appen Træning, skubbe til højre og derefter trykke på knappen Ny plussymbolet.

Siri kan også hjælpe dig med at starte en træning. Sig f.eks. "gå en tur på fem kilometer".

Hvis du har Apple Watch Ultra, kan du indstille og starte din træning med handlingsknappen. Læs mere om, hvordan du bruger handlingsknappen på dit Apple Watch Ultra.

Har du glemt at starte din træning? Dit Apple Watch kan automatisk registrere, hvornår du begynder at træne.

Afslut din træning, sæt den på pause, eller lås den

Indstillingerne Lås, Ny, Slut og Pause til træningen Løb indenfor på Apple Watch.

 • Du afslutter din træning ved at skubbe til højre og derefter trykke på knappen Slut knappen X.
 • Du sætter en træning på pause ved at skubbe til højre og derefter trykke på knappen Pause knappen Pause. Du kan også trykke på Digital Crown og sideknappen på samme tid. Fortsæt ved igen at trykke på begge knapper samtidigt.
 • Du kan låse skærmen for at forhindre utilsigtede tryk ved at skubbe til højre og derefter trykke på knappen Lås . For at låse skærmen op skal du trykke på Digital Crown og holde den nede. Læs mere om, hvordan du sætter en svømmetræning på pause eller afslutter den

Har du glemt at afslutte din træning? Læs mere om, hvordan dit Apple Watch automatisk kan registrere, når du stopper med at træne.

Sådan registrerer du din status

Status for løbetræning.

Løft håndleddet, hvis du vil se, hvordan du klarer dig under en træning. Drej derefter Digital Crown for at se en anden træningsvisning. Afhængigt af træningstypen kan du inkludere træningsvisninger som f.eks.:

 • Pulszoner
 • Løbeeffekt
 • Segmenter
 • Deltider
 • Højde
 • Aktivitetsringe

Når du løber eller går, prikker dit Apple Watch til dig for hver kilometer, og der vises en opdatering på skærmen. Hvis du cykler, prikker dit Apple Watch i stedet til dig for hver femte kilometer.

Tilpas en træning

Du kan tilføje strukturerede intervaller til de fleste træningsprogrammer.

 1. På Apple Watch skal du åbne appen Træning.
 2. Tryk på knappen Mere symbolet ... ud for den træning, du vil udføre.
 3. Rul ned, og tryk på Opret træning, og tryk derefter på Brugerdefineret.
 4. Tryk på Opvarmning for at angive en måltype eller Spring over.
 5. Tryk på Tilføj, tryk derefter på Træning eller Restitution, og vælg en måltype.
 6. Tryk på Nedkøling for at angive en måltype eller Spring over.
 7. Indtast den brugerdefinerede titel på din træning.
 8. Tryk på Opret træning.

Din tilpassede træning vises som en tilgængelig målindstilling for den valgte træning.

Skift målingen for hver træningsform

 1. På Apple Watch skal du åbne appen Træning.
 2. Tryk på knappen Mere symbolet ... ud for den træning, du vil udføre.
 3. Tryk på knappen Rediger  ud for målet.
 4. Tryk på Træningsvisninger, og tryk derefter på Rediger visninger.
 5. Tryk på Medtag for at føje målingen til din træningsvisning. Du kan også trykke på knappen Rediger ud for en måling og derefter vælge en måling, der skal redigeres.

Afhængigt af træningstypen kan du inkludere målinger som f.eks.:

 • Puls
 • Strøm
 • Segmenter
 • Deltider
 • Højde
 • Tempo
 • Kadence
 • Afstand
 • Varighed
 • Vertikal udsving
 • Løbeskridtslængde
 • Jordkontakttid

Du kan også trykke på knappen Omorganiser og derefter trykke på Skift rækkefølge harmonikasymbolet og holde den nede for at ændre rækkefølgen.

Sådan vælger du mellem forskellige målinger for afbrændte kalorier og distance

 1. På Apple Watch: Åbn appen Indstillinger.
 2. Tryk på Træning, og tryk derefter på Måleenheder.
 3. Vælg den ønskede måleenhed:
  • Under Energienheder kan du vælge Kalorier, Kilokalorier eller Kilojoule.
  • Under Bassinlængdeenheder kan du vælge Yard eller Meter. 
  • Under Cykeltræninger og Gang- og løbetræninger kan du vælge Mil eller Kilometer.

Sådan markerer du segmenter under din træning

Du kan bruge segmenter til at registrere forskellige sektioner af din træning. Eksempel: Under et udendørs løb på en bane kan du markere hver omgang eller distance. Hvis du skal i gang med en indendørs cykelsession på 30 minutter, kan du opdele sessionen i tre segmenter af hver 10 minutter. Sådan gør du:

 1. Tryk to gange på skærmen under en træning.
 2. Vent, til segmentoversigten vises. 
  Første segment ved 9 minutter og 3 sekunder

Sådan kan du se alle dine segmenter efter en træningssession:

 1. Åbn appen Fitness på din iPhone.  
 2. Tryk på Vis flere ud for Træninger.  
 3. Tryk på træningsformen, og rul ned. 

Du kan ikke markere segmenter, da skærmen låser under svømning. Men under bassinsvømning markeres et segment automatisk, hver gang du hviler ved bassinets kant i 10 sekunder eller længere. Autoserier vises i træningsoversigten i appen Fitness på din iPhone.

Sådan tilføjer du en træning

Du kan gennemse og tilføje nye træningstyper til appen Træning.

 1. På Apple Watch skal du åbne appen Træning.
 2. Rul ned, og tryk på Tilføj træning.
 3. Tryk på den ønskede træning.

Vælg Andet, når du ikke kan finde en passende træningstype.

Læs mere om, hvordan du får de mest nøjagtige målinger med dit Apple Watch for at sikre dig, at du får mest muligt ud af din træning.

Få påmindelser om at starte træning

 

Når dit Apple Watch med watchOS 5 eller en nyere version registrerer, at du træner, prikker det dig på håndleddet og spørger, om du træner. Tryk på en valgmulighed i notifikationen for at optage træningen, ændre træningsform, slå notifikationer fra resten af dagen eller lukke notifikationen. Al træning tæller med, fra det tidspunkt du begyndte at træne, uanset hvornår du trykker.

Det varierer fra træningsform til træningsform, hvor lang tid det tager for dit ur at give dig besked om at optage en træning. Her er de træningsformer, som dit ur kan give dig påmindelser om: 

 • Indendørs gang
 • Udendørs gang
 • Indendørs løb
 • Udendørs løb
 • Cykling udenfor
 • Elliptisk træner
 • Roning
 • Bassinsvømning
 • Svømning i åbent vand

 

Du slår denne indstilling til eller fra ved at åbne appen Indstillinger på dit Apple Watch, trykke på Træning og derefter gå til Påmindelse om at starte træning. 

Få påmindelser om at afslutte din træning

Når dit Apple Watch med watchOS 5 eller en nyere version registrerer, at du er færdig med at træne, prikker det dig på håndleddet og spørger, om du er færdig. Tryk på notifikationen for at afslutte eller pause træningen, eller luk notifikationen for at fortsætte træningen. Hvis du ikke besvarer notifikationen, eller hvis du lukker den, fortsætter din træning, indtil du vælger at afslutte eller pause.

Det varierer fra træningsform til træningsform, hvor lang tid det tager for dit ur at registrere, at du er stoppet.

Du slår denne indstilling til eller fra ved at åbne appen Indstillinger på dit Apple Watch, trykke på Træning og derefter gå til Påmindelse om at slutte træning.

Slå Fokus til

Hvis du indstiller Fokus for Fitness, kan du automatisk gøre opkald og advarsler på dit Apple Watch lydløse, når du begynder at træne.

 1. Åbn appen Indstillinger på dit Apple Watch.
 2. Tryk på Fokus, og tryk derefter på Fitness.
 3. Slå Når en træning startes til.

Når din træning slutter, modtager dit ur opkald og advarsler igen.

Sådan sparer du på strømmen, mens du træner

For at bevare din batterilevetid på lange gåture og løbeture kan du bruge Energibesparende tilstand. Dit Apple Watch beregner stadig aktive kalorier, distance, tempo og forløbet tid.

Slå Energibesparende tilstand til eller fra:  

 1. Åbn appen Watch på din iPhone. 
 2. Tryk på fanen Mit ur, og tryk derefter på Træning.
 3. Slå Energibesparende tilstand til eller fra. 

Se din aktivitetshistorik, din træningshistorik og dine præmier

 1. Åbn appen Fitness på din iPhone.
 2. Tryk på din aktivitetsstatus.
 3. Tryk på kalendersymbolet  øverst til højre for at se din aktivitetshistorik.
  Træningshistorik for juli 2022.

Hvis du vil se din træningshistorik eller dine præmier, skal du trykke på fanen Resume og derefter trykke på Vis flere ud for Træninger eller Præmier. Du kan trykke på et emne for at se yderligere detaljer.

Træning deler oplysninger med Aktivitet på dit Apple Watch, så din træning tæller med i dine aktivitetsmål. Alle dine data gemmes automatisk i appen Sundhed, hvor de med din tilladelse kan bruges af apps fra andre producenter. 

Sådan får du mere ud af din træning

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: