Mac-genveje til tilgængelighedsfunktioner

Genveje til tilgængelighedsfunktioner hjælper dig med at styre din Mac-computer ved hjælp af et tastatur eller et hjælpemiddel. Du kan også bede Siri om hjælp til nogle tilgængelighedsfunktioner.

Sådan bruger du tilgængelighedsfunktioner med dit tastatur og Siri

Du kan bruge tastaturgenvejene herunder til at styre tilgængelighedsindstillinger på din Mac-computer, eller du kan bede Siri om at udføre disse funktioner. Du kan for eksempel bede Siri om at "Slå VoiceOver til".

Handling Genvej
Vis Tilgængelighedsindstillinger Alternativ-Kommando-F5
eller tryk tre gange på Touch ID (afbryderknap) på understøttede modeller1
Slå VoiceOver til eller fra2 Kommando-F5 eller Fn-Kommando-F5
eller hold Kommando nede, og tryk tre gange på Touch ID på understøttede modeller1
Åbn VoiceOver, hvis VoiceOver er slået til2 Ctrl-Alternativ-F8 eller Fn-Ctrl-Alternativ-F8
Slå zoom til eller fra3 Alternativ-Kommando-8
Zoom ind3 Alternativ-Kommando-plustegn (+)
Zoom ud3 Alternativ-Kommando-minustegn (-)
Slå Indstillinger for inverterede farver til eller fra Ctrl-Alternativ-Kommando-8
Reducer kontrast Ctrl-Alternativ-Kommando-komma (,)
Øg kontrast Ctrl-Alternativ-Kommando-punktum (.)
  1. MacBook Pro (15", ultimo 2016), MacBook Pro (13", ultimo 2016, fire Thunderbolt 3-porte)
  2. Hvis du vil bruge VoiceOver og hjælpeprogrammet VoiceOver, skal du muligvis slå "Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster" til under tastaturindstillingerne. Du skal muligvis også have VoiceOver til at ignorere det næste tastetryk, inden du kan bruge nogle af de øvrige tastaturgenveje på Mac-computeren.
  3. Hvis du vil bruge zoomgenveje, skal du muligvis slå "Brug tastaturgenveje til at zoome" til under tilgængelighedsindstillingerne.

Sådan bruger du tastaturet som en mus med Fuld tastaturadgang

Fuld tastaturadgang gør det muligt at bruge tastaturet som en mus til at navigere og håndtere elementer på skærmen. Med funktionen Fuld tastaturadgang bruger du tabulatortasten og piletasterne til at navigere til elementer på skærmen og mellemrumstasten til at vælge elementer.

Følg disse trin for at slå Fuld tastaturadgang til:

  1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Tastatur.
  2. Klik på Genveje.
  3. Hvis du kun vil navigere til tekstfelter og lister på skærmen, skal du vælge "Kun tekstfelter og lister". Hvis du vil slå Fuld tastaturadgang til og navigere til alle kontrolelementer på skærmen, skal du vælge "Alle kontrolmuligheder".
Handling Genvej
Skift mellem navigation med alle kontrolelementer på skærmen og kun tekstfelter og lister Ctrl-F7
Flyt til næste kontrolelement Tabulator
Flyt til forrige kontrolelement Skift-Tabulator
Flyt til det næste kontrolelement, når et tekstfelt er valgt Ctrl-Tabulator
Flyt fokus til den forrige gruppe kontrolelementer Ctrl-Skift-Tabulator
Flyt til emnet ved siden af på en liste, i en tabulatorgruppe eller på en menu
Flyt mærker og kontrolenheder (pil op for at øge værdierne, pil ned for at reducere værdierne)
Piletaster
Flyt til et emne ved siden af tekstfeltet Ctrl-piletaster
Vælg det markerede menuemne Mellemrumstast
Klik på standardknappen, eller udfør standardhandlingen Retur eller Enter
Klik på knappen Annuller, eller luk en menu uden at vælge et emne Esc
Flyt fokus til det foregående panel Ctrl-Skift-F6
Flyt til statusmenuen på menulinjen Ctrl-F8
Aktiver det næste åbne vindue i den forreste app Kommando-accent (`)
Aktiver det forrige åbne vindue i den forreste app Skift-Kommando-accent (`)
Flyt fokus til vinduesskuffen Alternativ-Kommando-accent (`)

Hvis du vil bruge disse genveje, skal du først trykke på Ctrl-F2 for at skifte fokus til menulinjen.

Handling Genvej
Flyt fra menu til menu Venstre pil, højre pil
Åbn en valgt menu Retur
Flyt til menuemner i den valgte menu Pil op, pil ned
Gå til et menuemne i den valgte menu Skriv menuemnets navn
Vælg det markerede menuemne Retur

Brug af musetaster til at flytte musens markør

Når Mustaster er slået til, kan du flytte musemarkøren med tastaturet eller tasterne på det numeriske tastatur.

Handling Genvej
Flyt op 8 eller numerisk tast 8
Flyt ned K eller numerisk tast 2
Flyt til venstre U eller numerisk tast 4
Flyt til højre O eller numerisk tast 6
Flyt diagonalt ned og til venstre J eller numerisk tast 1
Flyt diagonalt ned og til højre L eller numerisk tast 3
Flyt diagonalt op og til venstre 7 eller numerisk tast 7
Flyt diagonalt op og til højre 9 eller numerisk tast 9
Tryk på museknappen I eller numerisk tast 5
Hold museknappen nede M eller numerisk tast 0
Slip museknappen . (punktum)

Læs mere

Udgivelsesdato: