Kontrol af statusindikator og batterispænding på din iPod shuffle

Når du tænder din iPod shuffle, kan du kontrollere statusindikatoren for den anslåede batterispænding og andre oplysninger.

Vælg din model af iPod shuffle.

iPod shuffle (4. generation)

Kontroller statusindikatoren, eller brug VoiceOver til at kontrollere batterispændingen.


 

 

Kontroller statusindikatoren

Statusindikatoren, når iPod er tilsluttet computeren:

 • Grøn: Høj batterispænding
 • Lyser orange: Oplader
 • Blinker orange: Enheden synkroniserer med iTunes eller bruges som en disk

Statusindikatoren, når iPod ikke er tilsluttet computeren:

 • Grøn: Batterispændingen er på 50 % til 100 %
 • Lyser orange: Batterispændingen er på 25 % til 49 %
 • Rød: Batterispændingen er under 25 %

Brug VoiceOver

 1. Slut hovedtelefonerne til din iPod shuffle, og tag dem på.
 2. Tag alle evt. USB-kabler ud af din iPod shuffle.
 3. Tryk på knappen VoiceOver to gange. VoiceOver fortæller om batterispændingen via hovedtelefonerne.

   
      iPod shuffle (3. generation)

iPod shuffle (3. generation)

Kontroller statusindikatoren, eller brug VoiceOver til at kontrollere batterispændingen.

Kontroller statusindikatoren

 • Grøn: Batterispændingen er på 50 % til 100 % 
 • Orange: Batterispændingen er på 25 % til 49 % 
 • Rød: Batterispændingen er under 25 % 
 • Blinker rødt: Batterispændingen er under 1 % 
 • Blinker orange: Enheden synkroniserer med iTunes eller bruges som en disk
 • Lyser ikke: Der sker ingen opladning, eller enheden er slukket (hvis du slutter den til strøm og stadig ikke får vist en statusindikator, kan det skyldes, at USB-forbindelsen er løs, eller at computeren er slukket)

Brug VoiceOver

 1. Slut hovedtelefonerne til din iPod shuffle, og tag dem på. 
 2. Tag alle evt. USB-kabler ud af din iPod shuffle.
 3. Sluk og tænd enheden. VoiceOver fortæller om batterispændingen via hovedtelefonerne.

Under afspilningen får du automatisk besked af VoiceOver, når batterispændingen når 10 %. Og du hører en klokke, hvis din iPod shuffle er lige ved at slukke på grund af for lidt batterispænding.

iPod shuffle (2. generation)

Batterispændingen kan kontrolleres på to måder:

iPod shuffle (2. generation)

 

 • Hvis enheden er tændt, kan du kontrollere batterispændingen uden at stoppe afspilningen. Sluk enheden, og tænd den hurtigt igen, og kontroller derefter farven på statusindikatorerne. 
 • Kontroller statusindikatorerne, når du slukker din iPod shuffle. 

Statusindikatorerne angiver følgende:

 • Grøn: Batterispændingen er på 31 % til 100 %
 • Orange: Batterispændingen er på 10 % til 30 %
 • Rød: Batterispændingen er under 10 %
 • Lyser ikke: Ingen batterispænding*
 • Et grønt blink efterfulgt af to orange blink i 10 sekunder: Enheden skal gendannes på grund af en fejl

 

iPod shuffle (1. generation)

iPod shuffle (1. generation)

Du kan kontrollere batterispændingen ved at trykke på batteristatusknappen og kontrollere statusindikatorens farve. Statusindikatoren angiver følgende:

 • Grøn: Høj batterispænding
 • Orange: Lav batterispænding
 • Rød: Meget lav batterispænding
 • Lyser ikke: Ingen batterispænding*
 • Blinker orange: Enheden bruges som en disk

*Hvis batterispændingen er på 0 %, tager det ca. to timer at lade enheden op til 80 %, og det tager ca. fire timer at lade op til 100 %.

Udgivelsesdato: