Kontrol af statusindikator og batteriniveau på iPod shuffle

Når du tænder din iPod shuffle, kan du bruge statusindikatoren til at kontrollere det anslåede batteriniveau og andre oplysninger.

Vælg din model af iPod shuffle.

iPod shuffle (4. generation)

Kontroller statusindikatoren, eller brug VoiceOver til at kontrollere batteriniveauet.


 

 

Kontroller statusindikatoren

Statusindikatoren, når iPod er tilsluttet computeren:

 • Grøn: Højt batteriniveau
 • Lyser orange: Oplader
 • Blinker orange: Enheden synkroniserer med iTunes eller bruges som en disk

Statusindikatoren, når iPod ikke er tilsluttet computeren:

 • Grøn: Batteriniveauet er på 50 % til 100 %
 • Lyser orange: Batteriniveauet er på 25 % til 49 %
 • Rød: Batteriniveauet er under 25 %

Brug VoiceOver

 1. Slut hovedtelefonerne til din iPod shuffle, og tag dem på.
 2. Tag alle evt. USB-kabler ud af din iPod shuffle.
 3. Tryk på knappen VoiceOver to gange. VoiceOver angiver batteriniveauet i hovedtelefonerne.

   
      iPod shuffle (3. generation)

iPod shuffle (3. generation)

Kontroller statusindikatoren, eller brug VoiceOver til at kontrollere batteriniveauet.

Kontroller statusindikatoren

 • Grøn: Batteriniveauet er på 50 % til 100 % 
 • Orange: Batteriniveauet er på 25 % til 49 % 
 • Rød: Batteriniveauet er under 25 % 
 • Blinker rødt: Batteriniveauet er under 1 % 
 • Blinker orange: Enheden synkroniserer med iTunes eller bruges som en disk
 • Lyser ikke: Batteriniveauet er på 0 %, eller enheden er slukket (hvis du slutter den til strøm og stadig ikke får vist en statusindikator, kan det skyldes, at USB-forbindelsen er løs, eller at computeren er slukket)

Brug VoiceOver

 1. Slut hovedtelefonerne til din iPod shuffle, og tag dem på. 
 2. Tag alle evt. USB-kabler ud af din iPod shuffle.
 3. Sluk enheden, og tænd den hurtigt igen. VoiceOver fortæller om batteriniveauet via hovedtelefonerne.

Under afspilningen får du automatisk besked af VoiceOver, når batteriniveauet når 10 %. Og du hører en klokke, hvis din iPod shuffle er lige ved at slukke på grund af for lidt batteriniveau.

iPod shuffle (2. generation)

Batteriniveauet kan kontrolleres på to måder:

iPod shuffle (2. generation)

 

 • Hvis enheden er tændt, kan du kontrollere batteriniveauet uden at stoppe afspilningen. Sluk enheden, og tænd den hurtigt igen, og kontroller derefter farven på statusindikatorerne. 
 • Kontroller statusindikatorerne, når du slukker din iPod shuffle. 

Statusindikatorerne angiver følgende:

 • Grøn: Batteriniveauet er på 31 % til 100 %
 • Orange: Batteriniveauet er på 10 % til 30 %
 • Rød: Batteriniveauet er under 10 %
 • Lyser ikke: Batteriniveauet er på 0 %*
 • Et grønt blink efterfulgt af to orange blink i 10 sekunder: Enheden skal gendannes på grund af en fejl

 

iPod shuffle (1. generation)

iPod shuffle (1. generation)

Du kan kontrollere batteriniveauet ved at trykke på batteristatusknappen og kontrollere statusindikatorens farve. Statusindikatoren angiver følgende:

 • Grøn: Højt batteriniveau
 • Orange: Lavt batteriniveau
 • Rød: Meget lavt batteriniveau
 • Lyser ikke: Batteriniveauet er på 0 %*
 • Blinker orange: Enheden bruges som en disk

**Hvis batteriniveauet er på 0 %, tager det ca. to timer at lade enheden op til 80 %, og det tager ca. fire timer at lade op til 100 %.

Udgivelsesdato: