Sikkerhedsindholdet i Safari 8.0.1, Safari 7.1.1 og Safari 6.2.1

I dette dokument er sikkerhedsindholdet i Safari 8.0.1, Safari 7.1.1 og Safari 6.2.1 beskrevet.

For at beskytte vores kunder videregiver, drøfter eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en fuldstændig undersøgelse har fundet sted, og der foreligger relevante programrettelser eller versioner. Hvis du vil læse mere om Apple-produktsikkerhed, kan du gå ind på webstedet Apple-produktsikkerhed.

Yderligere oplysninger om PGP-nøglen til Apple-produktsikkerhed kan ses i artiklen "Sådan bruges PGP-nøglen til Apple Produktsikkerhed".

Hvor det er muligt, anvendes der CVE-id'er til at henvise til yderligere oplysninger om sikkerhedsproblemer.

Du kan finde oplysninger om andre sikkerhedsopdateringer i artiklen Apple-sikkerhedsopdateringer.

Safari 8.0.1, Safari 7.1.1 og Safari 6.2.1

 • WebKit

  Fås til: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10.1

  Effekt: Skriftsnitark indlæses som cross-origin-element, hvilket kan medføre uautoriseret dataoverførsel

  Beskrivelse: Et SVG-objekt, der er indlæst i et img-element, kunne indlæse et CSS-arkiv som et cross-origin-element. Problemet er løst ved forbedret blokering af eksterne CSS-referencer i SVG-objekter.

  CVE-id

  CVE-2014-4465: Rennie deGraaf fra iSEC Partners

 • WebKit

  Tilgængelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10.1

  Effekt: Et besøg på et websted, som bruger skadeligt indhold, kan medføre efterligning af brugergrænsefladen.

  Beskrivelse: Der var et problem med efterligning af brugergrænsefladen ved behandling af URL-adresser. Problemet er løst ved forbedret kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2014-1748: Jordan Milne

 • WebKit

  Tilgængelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5, OS X Yosemite v10.10.1

  Effekt: Et besøg på et skadeligt websted kan medføre pludselig programlukning eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var flere problemer med beskadiget hukommelse i WebKit. Problemerne er løst ved forbedret håndtering af hukommelsen.

  CVE-id

  CVE-2014-4452

  CVE-2014-4459

  CVE-2014-4466: Apple

  CVE-2014-4468: Apple

  CVE-2014-4469: Apple

  CVE-2014-4470: Apple

  CVE-2014-4471: Apple

  CVE-2014-4472: Apple

  CVE-2014-4473: Apple

  CVE-2014-4474: Apple

  CVE-2014-4475: Apple

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: