Føj referencer til dine Pages-dokumenter med tilbehøret EndNote

Læs, hvordan du installerer og bruger tilbehøret EndNote til Pages til at tilføje referencer og oprette en liste over referencer.

Hvis du vil bruge den aktuelle version af tilbehøret EndNote, skal du have EndNote X6 eller en nyere version installeret på din Mac. Læs mere om, hvordan du får EndNote.

Før du downloader og installerer tilbehøret EndNote, skal du kontrollere, hvilken version af Pages, du bruger. Du kan kontrollere, din version af Pages ved at åbne Pages og vælge Pages > Om Pages.

Sådan tilføjer du en reference

  1. Åbn dit EndNote-bibliotek.
  2. Åbn det dokument, hvori du vil tilføje en reference, i Pages.
  3. Vælg den tekst, du vil referere til, og vælg derefter  > EndNote-reference. Hvis EndNote-reference ikke er tilgængelig, skal du gå til Info om dokument > fanen Dokument og kontrollere, at Brødtekst i dokument er markeret.
  4. I søgevinduet EndNote-reference kan du søge efter forfatteren af, titlen på eller årstallet for det værk, du vil referere til.
  5. Vælg den reference, du vil tilføje, og se et eksempel på den. Hvis du ikke vil have referencen vist i teksten, men blot vil tilføje den som kilde i din bibliografi, skal du huske at markere "Indsæt kun i bibliografi". Klik på Indsæt. 

Din reference tilføjes, når den valgte tekst og værket føjes til bibliografien sidst i dokumentet.

Hvis du kun sletter referencen for en kilde, fjerner Pages automatisk kilden fra din bibliografi.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: