Om SD- og SDXC-kortpladsen på din Mac

Nogle Mac-computere har en SD- (Secure Digital) eller SDXC-kortplads (Secure Digital Extended Capacity), så din Mac kan læse og skrive data til SD-medier, f.eks. hukommelseskort fra digitale kameraer.

Hvad er SD?

SD er enheder, der opfylder SD-standarderne for permanente hukommelseskort. Se SD Associations websted for at få flere oplysninger.

Er der størrelsesbegrænsninger for de kort, der kan indsættes i SD-kortpladsen?

Ja. Specifikationerne for et SD-kort er 32 x 24 x 2,1 mm. Du kan også bruge tyndere kort, f.eks. MMC-kort (MultiMediaCards). Undgå brug af kort, der er tykkere end 2,1 mm, da de kan beskadige SD-kortpladsen, hvis du prøver at sætte dem i.

Hvilke SD-kortformater kan bruges i SD-kortpladsen?

Der kan bruges kort, som opfylder SD 1.x-, 2.x- og 3.x-standarderne. SD-kortpladsen kan bruge: 

 • SD-standardkort, 4 MB til 2 GB
 • SDHC (Secure Digital High Capacity), 4 GB til 32 GB
 • SDXC, 4 GB til 2 TB
 • MMC (MultiMediaCards)
 • UHS‑II, op til 2 TB (kun iMac Pro)

Du kan bruge en passiv adapter som den, der vises nedenfor, til at få MiniSD-, MicroSD- og HD-formater, f.eks. MiniSDHC og MicroSDHC, til at opfylde ovenstående specifikationer for bredde og tykkelse:

Hvor hurtigt kan min Mac læse og skrive til et SD-kort i SD-kortpladsen?

Bærbare Mac-computere bruger en USB-bus til at kommunikere med SD-kortpladsen. De har en maksimal hastighed på op til 480 Mbit/s. Stationære Mac-computere bruger en PCIe-bus til at kommunikere med SD-kortpladsen. Stationære computere er hurtigere til at overføre data.

Kontroller SD-mediets emballage for at få oplysninger om den maksimale overførselshastighed for det pågældende kort.

Brug Oplysninger om system til at finde frem til den maksimale overførselshastighed for din Mac. Gå til Apple-menuen () > Om denne Mac, og klik på Systemrapport.

Hvis du bruger en bærbar Mac:

 1. Vælg Hardware og derefter USB.
 2. Vælg Intern hukommelseskortlæser, og find Hastighed.

Hvis du bruger en stationær Mac:

 1. Vælg Hardware og derefter Kortlæser. 
 2. Find Link-hastighed. Computere, der bruger en PCIe-bus, angiver hastigheden i GT/s.

Kan SD-kortpladsen bruges til kort med mere end 32 GB?

Ja. De fleste medieproducenter forudformaterer imidlertid mediet ved hjælp af almindelige blok-og-klynge-størrelser, der ikke kommer i nærheden af de teoretiske grænser for et givent arkivsystem.

De fleste SD-kort bruger arkivformatet FAT32, og forudformaterede FAT32 SD-medier kan som regel fås med en kapacitet op til 32 GB. Medier, der overskrider 32 GB, bruger arkivsystemet exFAT, mens kort med mindre kapacitet bruger arkivformatet FAT16. Forudformaterede FAT16-medier fås normalt med en kapacitet på op til 2 GB.

Hvis du bruger OS X Snow Leopard 10.6.5 eller en nyere version, kan du finde ud af, hvilket arkivsystem du bruger:

 1. Sæt mediet i SD-kortpladsen. 
 2. Vælg Apple-menuen > Om denne Mac. 
 3. Klik på Systemrapport.
 4. Klik på Kortlæser i afsnittet Hardware, og find feltet Arkivsystem.

Kan SD-kortpladsen bruges til SD-kort, der bruger arkivsystemet exFAT?

Ja. Alle Mac-computere med en SD-kortplads og OS X 10.6.5 eller en nyere version kan bruge arkivsystemet exFAT.

exFAT understøttes også i Boot Camp med Windows 7, 8.1 eller 10 på Mac-computere fra 2011 og nyere modeller med en SD-kortplads.

Hvordan sætter jeg medier i SD-kortpladsen?

Når du sætter kortet i, skal du sørge for, at metalkontakterne vender nedad og ind mod computeren. Du må ikke tvinge medier i SD-kortpladsen, da dette kan forårsage skader.

Hvordan bruger min Mac det medie, der er sat i SD-kortpladsen?

Computeren genkender et kort, der er sat i SD-kortpladsen, som en USB-lagerenhed. Du kan aktivere, læse fra og skrive til SD-kortet på samme måde som med andre USB-lagerenheder.

Jeg har sat kortet i kortpladsen, men det aktiveres ikke. Hvad skal jeg gøre?

Fjern kortet, og isæt det igen. Nogle gange aktiveres SD-kortet ikke korrekt, hvis det isættes for langsomt.

Når jeg forsøger at skrive data til kortet, får jeg en besked om, at det "ikke kan ændres". Hvordan løser jeg problemet?

Denne besked vises, når du prøver at redigere data på et låst SD-kort. Du skal bruge låseskyderen til at låse kortet op, før du kan redigere dataene.

Hvis du vil skubbe kortet ud, skal du trække symbolet for kortet til papirkurven. Når symbolet forsvinder fra skrivebordet, kan du tage kortet ud af computeren. Lås kortet op ved hjælp af låseskyderen, og sæt derefter kortet i kortpladsen igen. Se placeringen af låseskyderen i instruktionerne fra producenten.

Kan jeg bruge Diskværktøj til at omformatere et SD-kort?

Du kan bruge Diskværktøj til at partitionere og formatere en SD-enhed som FAT32 (ved hjælp af indstillingen MS-DOS FAT) eller Mac OS – udvidet. Formatet Mac OS – udvidet kan kun bruges på Macintosh-systemer. Kort, der er formateret til Mac OS – udvidet, genkendes ikke af andre systemer end Apple-systemer.

Du skal muligvis formatere et kort, der er større end 32 GB, med exFAT, hvis du vil bruge det med et digitalt kamera, en GPS eller en anden enhed. Hvis du er i tvivl, skal du formatere kortet i den enhed, som du vil bruge det med.

Kan jeg installere macOS på en SD-lagerenhed og bruge den som startenhed?

Brug Diskværktøj til at ændre standardpartitionstabellen til GUID. Formater derefter kortet til at bruge arkivformatet Mac OS – udvidet.

Hvordan fjerner jeg et kort fra SD-kortpladsen?

Sørg for, at dataoverførslen til SD-mediet er fuldført, før du fjerner kortet. Hvis du vil skubbe kortet ud, skal du trække symbolet for kortet til papirkurven. Når symbolet forsvinder fra skrivebordet, kan du tage kortet ud af kortpladsen.

Du må ikke fjerne et kort, mens din Mac er indstillet til vågeblus, da dette kan føre til datatab. Du skal altid afbryde vågeblus på din Mac og skubbe SD-kortet ud, inden du fjerner det.

Kan jeg bruge SDIO-kort (Secure Digital Input Output)?

Nej. En Mac kan ikke genkende SDIO-kort.

Kan jeg bruge macOS til at få vist specifikationerne for interfacehardwaren og medier, der er sat i SD-kortpladsen?

I Oplysninger om system kan du få oplysninger om interfacehardwaren og det medie, som du har sat i kortpladsen:

 1. Vælg Apple-menuen > Om denne Mac. 
 2. Klik på Systemrapport.
 3. Vælg USB i afsnittet Hardware under Oplysninger om system. 
 4. På listen over USB-enheder skal du vælge Intern hukommelseskortlæser for at få adgang til oplysninger om interfacehardwaren og det medie, der er sat i SD-kortpladsen.

Kan jeg bruge SD-kortpladsen, mens jeg kører Windows ved hjælp af Boot Camp?

SD-kortpladsen fungerer med Boot Camp på alle understøttede versioner af Windows. Du skal hente og installere Windows-supportsoftwaren for at kunne bruge SD-kortpladsen i Windows.

Læs mere om brug af Windows på en Mac

Kan jeg bruge et SDXC-kort på min Mac med Windows?

Du kan bruge et SDXC-kort i Windows 7, Windows 8 og Windows 10 med disse Mac-computere:

 • MacBook Pro (primo 2011 og nyere modeller)
  MacBook Pro-modeller fra 2016 og nyere har ikke en indbygget SD-kortplads. Du kan bruge en USB-C-kortlæser eller en kombination af et USB-C til USB-mellemstik og en USB-kortlæser.
 • MacBook Air (medio 2011 og nyere)
 • Mac mini (medio 2011 og nyere)
  Mac mini (medio 2010) understøtter ikke SDXC-kort.
 • iMac (medio 2011 og nyere modeller)
  iMac (medio 2010) understøtter ikke SDXC-kort.

Kan jeg bruge et kort af typen SD, SDHC eller SDXC til at installere Windows på min Mac?

Nej. Du kan ikke bruge kort af typen SD, SDHC eller SDXC med Boot Camp til at installere Windows på Mac-computere.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: