Strømforsyning af eksterne enheder via USB

Læs mere om strømmen, der er tilgængelig via USB-A på Apple-computere og -skærme. Find også ud af, hvordan du bruger eksterne enheder, der kræver mere strøm end USB-porten leverer.

Om strøm leveret gennem USB-A-porte

Apple-computere udstyret med USB 3 leverer op til 900 mA (milliampere) ved 5 V (volt) til de fleste eksterne Apple USB-enheder samt eksterne USB-enheder fra andre producenter, der overholder USB-specifikationerne.

Apple-computere og -skærme udstyret med USB 1.1 eller USB 2 leverer op til 500 mA (milliampere) ved 5 V (volt) til de fleste eksterne Apple USB-enheder samt USB-enheder fra andre producenter, der overholder USB-specifikationerne.

Visse eksterne USB-enheder, der ikke er fremstillet af Apple, kan have særlige strømkrav, der overstiger den enkelte USB-ports strømtildeling. Du skal muligvis slutte disse enheder til flere USB-porte eller have eksterne strømkilder klar, der skal være sluttet til enhederne, for at disse kan fungere.

Apple-enheder kan kræve ekstra strøm

Eksterne Apple-enheder kræver muligvis mere end 500 mA (milliampere) ved 5 V (volt) fra en port for at kunne fungere eller muliggøre hurtigere opladning. Disse enheder inkluderer:

 • Apple MacBook Air SuperDrive (ved tilslutning til understøttede computere)
 • Ledningstilsluttet tastatur i aluminium*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Nogle Apple-computere og -skærme** kan levere op til 1100 mA ved 5 V gennem porten, som Apple-enheden er sluttet til. Denne strømforsyning er tilgængelig under bestemte forhold:

 1. En Apple-enhed skal være direkte tilsluttet en Apple-computer eller -skærm. Apple-enheder sluttet til samlingspunkter har ikke adgang til den ekstra strøm, der ligger over USB-standardspecifikationen for porten, som enheden er sluttet til.
 2. Din Apple-computer eller -skærm skal være tændt og ikke på vågeblus. Hvis den er på vågeblus, leverer alle porte normal maksimal strøm.
 3. Porten, der leverer ekstra strøm, bestemmes af den første Apple-enhed, der sluttes til Apple-computeren eller -skærmen, der kræver ekstra strøm. De øvrige porte fortsætter med at levere maksimal strøm. Nogle Apple-computere og -skærme fungerer med mere end én USB-port ved 1100 mA og 5 V. På sådanne computere aktiveres den anden eller tredje port, når der tilsluttes en passende enhed.
 4. En Apple-computer, der startes i Windows via BootCamp, leverer ikke ekstra strøm.

*Ved tilslutning til en computer, som understøtter en tilslutning på 1100 mA ved 5 V, sendes denne strøm til den første port på tastaturet, som får tilsluttet en enhed eller ekstern enhed, som kræver 500 mA strøm. På det tidspunkt er 100 mA ved 5 V tilgængelig gennem den eksisterende port på tastaturet. Tastaturet understøtter ikke ekstra strøm samtidigt fra sine to porte – det anmoder om ekstra strøm fra værtscomputeren for at kunne levere strøm fra den ene af sine to porte, hvorefter den anden port på tastaturet modtager de standardmæssige 500 mA.

**Apple-computere og -skærme fra før 2007 understøtter kun 500 mA ved 5 V fra deres porte og tilbyder ikke ekstra strøm.

Tilslutning af flere enheder

Det er muligt for flere enheder at modtage en høj strømstyrke samtidigt, indtil den ekstra strøm er opbrugt. Hvis der tilsluttes flere enheder, der skal bruge ekstra strøm, modtager de den maksimale strøm, som porten kan levere – ellers fungerer enheden ikke, før du har fjernet den oprindelige enhed, der bruger ekstra strøm.

Hvis der er flere understøttede enheder, som kræver ekstra strøm, kan en Apple LED Cinema Display levere ekstra strøm til en enhed, som er sluttet direkte til skærmen.

Bekræftelse af strømforbrug i Oplysninger om system

Du kan bruge Oplysninger om system til at finde flere oplysninger om strømkrav for eksterne enheder, eller du kan kontakte fabrikanten af din eksterne enhed. Du får de mest nøjagtige oplysninger om strømforbrug ved at sikre, at din enhed er sluttet direkte til din Apple-computer eller -skærm, før du åbner Oplysninger om system.

Få at åbne Oplysninger om system skal du holde tasten Alternativ nede og vælge Apple-menuen () > Oplysninger om system. Du kan også bruge Spotlight til at finde Oplysninger om system eller åbne den direkte fra mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer. 

I eksemplet ovenfor tilbyder USB-porten standarden på 500 mA som vist under Tilgængelig strøm (mA). Tilgængelig strøm (mA) angiver den aktuelle enheds behov for at kunne fungere. Ekstra driftsstrøm (mA) angiver, at denne USB-port leverer yderligere 1600 mA til brug med enheden.

Læs mere

Hvis du har en ekstern USB-enhed, der ikke fungerer som ventet – f.eks. ikke kan tændes eller ikke genkendes af computeren – kan det være, at enheden kræver mere strøm, end den har adgang til. Prøv en af følgende handlinger for at løse problemet:

 • Slut enheden direkte til din Mac frem for gennem et samlingspunkt.
 • Brug et USB-samlingspunkt, som leveres med en strømforsyning.
 • Kontroller, om den eksterne enhed giver mulighed for at tilslutte mere end én USB-port ad gangen.
 • Find ud af, om den eksterne enhed leveres med en strømforsyning.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: