Administration af sundhedsdata på din iPhone, iPod touch og Apple Watch

Du kan indstille apps og tilbehør til at sende data til appen Sundhed, indtaste data manuelt og ændre, hvordan Sundhed prioriterer data fra de pågældende kilder.

Sådan håndterer Sundhed data fra flere forskellige kilder

Appen Sundhed henter lignende data fra forskellige kilder, f.eks. antal skridt fra din iPhone og fra dit fitnessbånd, og organiserer dataene ud fra, hvor de kommer fra. Som standard prioriteres data i følgende rækkefølge i Sundhed:

 1. Sundhedsdata, som du indtaster manuelt.
 2. Data fra din iPhone, iPod touch og Apple Watch. 
 3. Data fra apps og Bluetooth-enheder.

Når du tilføjer en ny datakilde – som f.eks. en skridttællerapp – vises den over alle andre apps og enheder, der bidrager med skridtdata i Sundhed. Du kan ændre rækkefølgen af kilderne til enhver tid

     

Sådan får du vist dine datakilder

Sådan kan du se, hvilke kilder der opdaterer data for specifikke kategorier i Sundhed:

 1. Åbn Sundhed, og tryk på fanen Sundhedsdata.
 2. Tryk på en kategori, f.eks. Aktivitet. Du kan også skubbe ned for at få vist søgelinjen og indtaste en kategori.
 3. Tryk på en datatype, f.eks. Skridt.
 4. Tryk på Datakilder og adgang. Du vil kun få vist de kilder, der bidrager til den pågældende datatype. 

Sådan får du vist alle kilder:

 1. Åbn Sundhed, og tryk på fanen Kilder. 
 2. Tryk på en app eller en enhed. 
 3. Vælg de kategorier, som kilden skal have adgang til eller opdatere i appen Sundhed.

     

Sådan prioriterer du dine datakilder

Sådan gør du for at vælge de kilder, som Sundhed skal bruge først:

 1. Åbn Sundhed, og tryk på fanen Sundhedsdata.
 2. Tryk på en kategori, f.eks. Aktivitet.
 3. Tryk på en datatype, f.eks. Skridt.
 4. Tryk på Datakilder og adgang, og tryk derefter på Rediger.
 5. Hold  nede ved siden af en datakilde, og flyt den op eller ned på listen. 
 6. Hvis du vil slå en datakilde fra, så den ikke bidrager med flere data til den pågældende kategori, skal du trykke på fluebenet ud for kilden.
 7. Tryk på OK, når du er færdig.

Hvis flere kilder bidrager med den samme datatype, har den øverste datakilde prioritet over andre kilder. Alle nye apps eller enheder, som du tilføjer, vises automatisk øverst på listen oven over din iPhone eller iPod touch. 

     

Sådan indtaster du data

Du kan indtaste data, der ikke registreres af en app eller en enhed. Hvis du f.eks. får taget dit blodtryk hos lægen, kan du indtaste resultatet.

 1. Åbn Sundhed, og tryk på fanen Sundhedsdata. 
 2. Tryk på en sundhedskategori, f.eks. Vitale oplysninger.
 3. Tryk på en datatype, f.eks. Blodtryk.
 4. Tryk på symbolet tilføj.
 5. Indtast dato, klokkeslæt og data for denne aktivitet.
 6. Tryk på Tilføj, når du er færdig.

Læs mere

Indstilling og brug af appen Sundhed på din iPhone eller iPod touch.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: