Konvertering af sange til et andet arkivformat i iTunes

Her kan du læse, hvordan du konverterer en sang til et andet arkivformat og samtidig beholder en kopi af originalen.

Du kan bruge iTunes til at konvertere sangarkiver til og fra komprimerede og ikke-komprimerede formater. Eksempel: Du vil gerne importere nogle ikke-komprimerede arkiver i iTunes som komprimerede arkiver for at spare plads på harddisken. MP3 og Apple Lossless Encoder er eksempler på komprimerede formater. AIFF og WAV er eksempler på ikke-komprimerede formater.

Du bør ikke bemærke forringet lydkvalitet, når du gør følgende: 

 • Konverterer fra ét ikke-komprimeret format til et andet.
 • Går fra et komprimeret til et ikke-komprimeret format.

Du kan risikere at bemærke forringet lydkvalitet, når du gør følgende:

 • Konverterer fra ét komprimeret format til et andet.
 • Går fra et ikke-komprimeret til et komprimeret format.

Læs mere om lydkomprimering.

Hvis du vil have dit musik i et nyt format, opnår du det bedste resultat ved at importere musikken fra den oprindelige kilde med det nye kodningsformat.

Du kan konvertere formatet af de sange, der findes i dit iTunes-bibliotek, i en mappe eller på en disk.

Konverter sange, der allerede findes i dit iTunes-bibliotek

 1. Åbn iTunes.
 2. Mac-computer: Vælg iTunes > Indstillinger på menulinjen øverst på computerskærmen.
  Windows: Gå til menulinjen øverst i iTunes-vinduet, og vælg Rediger > Indstillinger.
 3. Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Importindstillinger nederst i vinduet.
 4. Brug menuen ved siden af Importer vha. Derefter skal du vælge det kodningsformat, du vil konvertere sangen til. 
 5. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
 6. Vælg én eller flere sange, som du vil konvertere, fra biblioteket.
 7. Vælg Arkiv > Konverter, og derefter Opret [format]-version. Det viste format er det, som du valgte i trin 4. Eksempel: Hvis du valgte Apple Lossless Encoder, skal du vælge Opret Apple Lossless-version.

Nye sangarkiver bliver vist ved siden af originalarkiverne i dit bibliotek.

Konverter sange fra arkiver i en mappe eller på en disk

Du kan importere sange i iTunes og konvertere dem på samme tid. Dermed oprettes en konverteret kopi af arkivet i iTunes-biblioteket baseret på dine iTunes-indstillinger.

Sådan konverterer du alle sangene i en mappe eller på en disk:

 1. Åbn iTunes.
 2. Mac-computer: Vælg iTunes > Indstillinger på menulinjen øverst på computerskærmen.
  Windows: Gå til menulinjen øverst i iTunes-vinduet, og vælg Rediger > Indstillinger.
 3. Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Importindstillinger nederst i vinduet.
 4. Brug menuen ved siden af Importer vha. Derefter skal du vælge det kodningsformat, du vil konvertere sange til. 
 5. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
 6. Vælg Arkiv > Konverter > Konverter til [importindstilling], mens du holder Alternativtasten (Mac-computer) eller Skift-tasten (Windows) nede på tastaturet. Det viste format er det, som du valgte i trin 4. Eksempel: Hvis du valgte Apple Lossless Encoder, skal du vælge Konverter til Apple Lossless.
 7. Vælg den mappe eller disk, der indeholder de sange, du gerne vil importere og konvertere. iTunes konverterer alle sangene i mappen eller på disken.

Sangene vises i dit bibliotek i både originalformat og konverteret format.

Ældre købte sange er kodet i et beskyttet AAC-format, der forhindrer konvertering. Læs mere om, hvordan du opgraderer disse og konverterer dem til et andet format.

Læs mere

Når du konverterer en fil med iTunes, forbliver den uændrede original på dens oprindelige placering. iTunes opretter den konverterede fil ud fra en kopi af originalen.

Om komprimering

Data kan gå tabt, når du konverterer sange til visse komprimerede formater. Disse komprimerede formater har en meget mindre arkivstørrelse, hvilket giver dig mulighed for at gemme flere sange. Lydkvaliteten vil imidlertid ofte være mindre god end i det originale, ikke-komprimerede format.

Det er dog ikke sikkert, at du kan høre forskel på en komprimeret og en ikke-komprimeret sang. Dette afhænger af sangen, dine højttalere eller hovedtelefoner og din musikafspiller.

Hvis du komprimerer en sang og mister data, kan du ikke pakke sangen ud igen og få dataene tilbage. Hvis du konverterer en sang fra et komprimeret til et ikke-komprimeret format, bliver kvaliteten ikke bedre. Arkivet fylder bare mere. Eksempel: Du konverterer en sang fra MP3 (et komprimeret format) til AIFF (et ikke-komprimeret format). Sangen optager meget mere plads på din harddisk, men lyder ligesom det komprimerede arkiv. Så hvis du vil have fordelene ved ikke-komprimerede formater, skal du importere sangene i disse formater.

Om ophavsret

Du kan bruge iTunes-software til at reproducere materiale. Du har kun licens til at reproducere følgende:

 • Materiale, der ikke er omfattet af copyright.
 • Materiale, som du har ophavsretten til.
 • Materiale, som du har tilladelse eller juridisk ret til at reproducere.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til at kopiere konkret materiale, skal du søge juridisk rådgivning. Læs vilkår og betingelser for iTunes Store for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: