Her kan du se, hvordan du nulstiller en iPod

Her kan du se, hvordan du nulstiller en iPod, hvis den ikke reagerer, når du trykker på knapperne. Du kan også se, hvornår du ikke skal nulstille iPod-enheden. 

Om musik og andet indhold

Nulstilling af iPod-enheden berører normalt ikke følgende: 

 • Musik og andre arkiver
 • De fleste indstillinger
 • Dato og tid – medmindre iPod-enheden løb tør for strøm og derefter blev nulstillet, da den blev tilsluttet en strømkilde
 • Bogmærker, On-The-Go-spillelister, funktionen Bland og timer for baggrundslys

Situationer, hvor du ikke skal nulstille iPod-enheden

Du skal ikke nulstille iPod-enheden, hvis du har sluttet den til computeren og en af følgende meddelelser vises:

 • Tilsluttet. Skub ud inden frakobling.
 • Synkronisering i gang, vent …
 • Afbryd ikke.

Hvis en af disse meddelelser vises, skal du bruge iTunes til at skubbe iPod-enheden ud i stedet for at nulstille den.

Her kan du se, hvordan du nulstiller iPod-enheden

Hvis du vil nulstille iPod-enheden, skal du finde modellen nedenfor og følge vejledningen.

iPod nano (6. eller 7. generation)

iPod nano (7. generation): Tryk på og hold knapperne Vågeblus til/fra og Hjem nede, indtil skærmen slukkes. Apple-logoet vises efter et par sekunder, og derefter vises hjemmeskærmen.

iPod nano (6. generation): Tryk på og hold knapperne Vågeblus til/fra og Lydstyrke ned i mindst otte sekunder eller indtil Apple-logoet vises. Det kan være nødvendigt at gentage dette trin.

Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du prøve denne fremgangsmåde:

 1. Slut iPod-enheden til en strømforsyning, og sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
  Du kan også slutte iPod-enheden til computeren. Sørg for, at computeren er tændt, og at den ikke er indstillet til at gå på vågeblus.
 2. Prøv at nulstille iPod-enheden igen.

iPod shuffle

Hvis du vil nulstille en iPod shuffle, skal du bruge denne fremgangsmåde:

 1. Hvis iPod-enheden er sluttet til en computer, skal du fjerne den.
 2. Flyt kontakten på iPod shuffle til slukket (Off). Når den er indstillet til Off, kan du ikke se den grønne stribe.
 3. Vent 10 sekunder.
 4. Flyt kontakten til en af afspilningspositionerne. Normalt kan du se den grønne stribe.

iPod med klikhjul

Flere iPod-modeller har et klikhjul, herunder nogle iPod nano-modeller. Hvis du vil nulstille en iPod med klikhjul, skal du bruge denne fremgangsmåde:

 1. Skub Hold-kontakten til låst position, og skub den derefter tilbage til ulåst position.
 2. Tryk på og hold knappen Menu og midterknappen (eller Vælg) nede, til Apple-logoet vises (seks til otte sekunder). Det kan være nødvendigt at gentage dette trin.

Hvis iPod-enheden ikke reagerer, når du trykker på knapperne, eller hvis den ikke kan tændes, kan den være sat på pause eller Hold-kontakten kan være i låst position. Hvis det er tilfældet, vises et låsesymbol på skærmen. Skub Hold-kontakten til ulåst position, og prøv igen.

Hvis du ikke kan nulstille iPod-enheden, skal du prøve følgende:

 1. Placer iPod-enheden på et bord, og prøv igen. Når du trykker på midterknappen, skal du ikke røre ved klikhjulet. Sørg også for, at du trykker på knappen Menu i kanten af klikhjulet og ikke i midten.
 2. Slut iPod-enheden til en strømforsyning, og sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
  Du kan også slutte iPod-enheden til computeren. Sørg for, at computeren er tændt, og at den ikke er indstillet til at gå på vågeblus.
 3. Prøv at nulstille iPod-enheden igen.

iPod, iPod (rullehjul), iPod (berøringshjul) og iPod (dockstik)

Hvis du vil nulstille iPod-enheden, skal du bruge denne fremgangsmåde:

 1. Skub Hold-kontakten til låst position, og skub den derefter tilbage til ulåst position.
 2. Tryk på og hold knappen Menu og midterknappen (eller Vælg) nede, til Apple-logoet vises (seks til otte sekunder). Det kan være nødvendigt at gentage dette trin.

Hvis du stadig ikke kan nulstille iPod-enheden, skal du prøve følgende:

 1. Slut iPod-enheden til en strømforsyning, og sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
  Du kan også slutte iPod-enheden til computeren. Sørg for, at computeren er tændt, og at den ikke er indstillet til at gå på vågeblus.
 2. Prøv at nulstille iPod-enheden igen.
Udgivelsesdato: