Streaming af video via AirPlay og dublering af enhedens skærm

Brug AirPlay til at streame eller dele indhold fra dine Apple-enheder til dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv. Stream en video. Del dine billeder. Eller dubler nøjagtigt det, der vises på enhedens skærm.


Sådan streamer du video via AirPlay på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Slut din iOS-enhed til det samme Wi-Fi-netværk som dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv.
 2. Find den video, du vil streame via AirPlay.
 3. Tryk på . I nogle apps fra andre producenter skal du muligvis trykke på et andet symbol først.* I appen Fotos: Tryk på og derefter på .
 4. Vælg dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv. Har du brug for hjælp?

Du stopper streaming ved at trykke på  i den app, du streamer fra, og derefter trykke på din iPhone, iPad eller iPod touch på listen.

*Nogle videoapps på iOS understøtter muligvis ikke AirPlay. Hvis du ikke kan bruge AirPlay med en videoapp, kan du besøge App Store til tvOS for at se, om den pågældende app er tilgængelig til Apple TV.

Sådan gør du, hvis video automatisk streames til en AirPlay-enhed

Din iOS-enhed kan automatisk streame video via AirPlay til det Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv, du oftest bruger. Hvis du åbner en videoapp, og  vises øverst til venstre, er der allerede valgt en AirPlay-enhed.

Hvis du vil bruge AirPlay med en anden enhed, skal du trykke på og derefter på en anden enhed eller trykke på "iPhone" for at stoppe streaming med AirPlay.

Sådan streamer du video via AirPlay fra din Mac

 1. Slut din Mac til det samme Wi-Fi-netværk som dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv. 
 2. Åbn den app eller det websted, som du vil streame video fra, på din Mac.
 3. Klik på  på betjeningspanelet til afspilning af video.
 4. Vælg dit Apple TV eller smart-tv. Har du brug for hjælp?

Du stopper streaming af video ved at klikke på  på betjeningspanelet til afspilning af video og derefter vælge Slå AirPlay fra.

Sådan dublerer du din iPhone, iPad eller iPod touch

Brug Skærmdublering til at se hele din iOS-enheds skærm på dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv.

 1. Slut din iOS-enhed til det samme Wi-Fi-netværk som dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv.
 2. Åbn Kontrolcenter:
  • På iPhone X eller en nyere model eller iPad med iOS 12 eller en nyere version: Skub ned fra øverste, højre hjørne af skærmen.
  • På iPhone 8 eller en tidligere model eller iOS 11 eller en tidligere version: Skub op fra skærmens nederste kant. 
 3. Tryk på  Dubler skærm.
 4. Vælg dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv på listen. Har du brug for hjælp?
 5. Hvis der vises en AirPlay-adgangskode på tv-skærmen, skal du indtaste adgangskoden på iOS-enheden.

Dit tv bruger samme retning og billedformat som iOS-enhedens skærm. Hvis den dublerede iOS-enheds skærm skal fylde hele tv-skærmen, skal du ændre indstillingerne for tv'ets billedformat eller zoom.

Du stopper dubleringen af din iOS-enhed ved at åbne Kontrolcenter, trykke på Skærmdublering og derefter trykke på Stop skærmdublering. Du kan også trykke på knappen Menu på Apple TV Remote.

Sådan dublerer eller udvider du skærmen på din Mac

Med Apple TV eller et AirPlay 2-kompatibelt smart-tv kan du dublere hele skærmen på din Mac til dit tv eller bruge tv'et som en separat skærm.

 1. Slut din Mac til det samme Wi-Fi-netværk som dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv. 
 2. Klik på på menulinjen øverst på skærmen på din Mac. Hvis du ikke kan se , skal du gå til Apple-menuen () > Systemindstillinger > Skærme og derefter markere "Vis indstillinger til skærmdublering på menulinjen, når de er tilgængelige."
 3. Vælg dit Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-tv. Har du brug for hjælp?
 4. Hvis der vises en AirPlay-adgangskode på tv-skærmen, skal du indtaste adgangskoden på din Mac.

Sådan skifter du indstillinger eller stopper dublering

Klik på  på menulinjen, hvis du vil ændre størrelsen på det skrivebord, der dubleres på tv'et. Vælg derefter Dubler indbygget skærm, så den svarer til størrelsen på skrivebordet, eller Dubler Apple TV, så den svarer til størrelsen på tv'et.

AirPlay giver dig også mulighed for at bruge dit tv som en separat skærm til din Mac. Klik på  på menulinjen, og vælg Brug som separat skærm.

Du stopper skærmdubleringen eller brugen af dit tv som en separat skærm ved at klikke på  på menulinjen og vælge Slå AirPlay fra. Du kan også trykke på knappen Menu på Apple TV Remote.

Læs mere om skærmdublering eller udvidelse af skærmen på din Mac.

Udgivelsesdato: