Brug af Apples strømforsyninger, kabler og tobensstik sammen med Apple-produkter

Her kan du se, hvordan du bruger Apples strømforsyninger, kabler og tobensstik. Du kan også se, hvad du skal gøre, hvis en del er beskadiget.

Alle Apple-produkter – herunder vores strømforsyninger – gennemgår krævende test af sikkerhed og pålidelighed, og de er designet, så de overholder myndighedernes sikkerhedsstandarder verden over. Når de bruges som beregnet, leverer de strøm og genoplader batterierne i dine Apple-produkter på en sikker måde.

Sådan bruger du Apples strømforsyninger

Afhængigt af modelnummer og land eller område kan dit Apple-produkt omfatte noget af følgende: En strømforsyning, et tobensstik, et USB-strømstik, et USB-opladerkabel og et strømkabel. Nedenfor ses nogle eksempler: 

Strømforsyning

Tobensstik (USA)

Tobensstik (EU)

USB-strømstik (USA)
 

 

USB-opladerkabel
 

 

Strømkabel (USA)
 

 

Brug disse tip for at sikre, at dine strømforsyninger virker korrekt

 • Du skal aldrig oplade enheden i fugtige omgivelser, da dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skade på Apple-produktet eller andre enheder.
 • Du skal sætte strømstikket eller strømkablet helt ind i strømforsyningen, inden du slutter strømforsyningen til en stikkontakt.
 • Når du fjerner et kabel fra enheden, en strømkilde eller en strømforsyning, skal du holde i stikket for enden af kablet. Hvis du trækker i selve kablet, kan det belaste stikkets samlinger eller ødelægge stikket.
 • Hvis strømforsyningen har ben, som kan foldes, skal du folde dem for at beskytte stikket, når det opbevares.
 • Hold porte og tilslutninger på strømstikket og strømkablet fri for fremmedlegemer og snavs.
 • Du skal bruge strømforsyningen et sted med god ventilation. Hvis du bruger den et sted med dårlig ventilation, f.eks. under et tæppe eller på et tykt gulvtæppe, kan strømforsyningen slukke automatisk for at undgå overophedning.

Sådan identificeres beskadigede strømforsyninger og kabler

Hvis strømforsyningen, strømstikket eller strømkablet er beskadiget, må de ikke bruges. Hvis du ikke er sikker på, om en del er beskadiget, skal du tage den med til en Apple Store-butik eller en Apple-autoriseret serviceudbyder for at få den undersøgt. Du kan også kontakte Apples support.

Følgende er eksempler på tegn på skader:

 • Brud eller synlig slitage på et kabels overflade
 • Bøjede, manglende, løse eller defekte ben
 • Ben, der ikke kan låses på plads, eller ben med sorte mærker eller anden synlig skade
 • Gnister fra et andet sted end benene på et stik
 • Brud, synlig skade eller misfarvning på delens overflade
 • En smældende lyd fra strømstikket eller strømkablet
 • Strømforsyninger, der ikke leverer strøm til enheden

Bemærk: Det udgør en sikkerhedsrisiko, hvis benet på en strømforsyning eller et strømkabel er løst, bøjet eller brækket af og sidder fast i en stikkontakt. Benyt følgende fremgangsmåde: 

 1. Hvis benet på et strømstik eller et strømkabel ser ud til at være beskadiget, eller hvis det sidder fast i en stikkontakt, skal du ikke reparere, røre eller fjerne benet, og du skal ikke røre ved eller bruge stikkontakten.
 2. Forebyg risikoen for elektrisk stød fra den pågældende stikkontakt ved at slå strømmen til stikkontakten fra via relæet eller sikringsskabet. Hvis du ikke kan slå strømmen til stikkontakten fra, eller hvis du ikke er sikker på, om strømmen er slået fra, skal du kontakte en uddannet elektriker.

Udgivelsesdato: