Lister over tilgængelige sikre rodcertifikater i iOS

Trust Store til iOS indeholder de godkendte rodcertifikater, der er forudinstalleret i iOS.

Blokering af godkendelse til WoSign CA Free SSL Certificate G2

Nøglecenteret WoSign har oplevet en række kontrolfejl i deres proces for udstedelse af certifikater for det mellemliggende nøglecenter WoSign CA Free SSL Certificate G2. Selvom der ikke findes et WoSign-rodcertifikat på listen over Apple-godkendte rodcertifikater har dette mellemliggende nøglecenter brugt krydssignerede certifikatrelationer med StartCom og Comodo til at godkende Apple-produkter.

Vi er derfor i færd med at udvikle en kommende opdatering, der skal beskytte brugerne.  Apple-produkter godkender ikke længere det mellemliggende nøglecenter WoSign CA Free SSL Certificate G2.

For at undgå at forstyrre indehavere af eksisterende WoSign-certifikater og give dem mulighed for at overføre til godkendte rodcertifikater godkender Apple-produkter individuelle eksisterende certifikater, der er udstedt af dette mellemliggende nøglecenter og publiceret på offentlige Certificate Transparency-logservere pr. 19-09-2016. De vil fortsat være godkendt, indtil de udløber eller tilbagekaldes, eller godkendelsen ophæves efter Apples skøn.

Efterhånden som undersøgelsen skrider frem, vil vi yderligere foretage os det, der måtte være nødvendigt for at beskytte vores brugere i forbindelse med WoSign/StartCom-godkendelsesankre i Apple-produkter.

Godkendelse og certifikater

Hver Trust Store til iOS nedenfor indeholder tre kategorier af certifikater:

  • Godkendte certifikater skaber en godkendelseskæde, som godkender andre certifikater, der er signeret af de godkendte rodcertifikater – f.eks. for at oprette sikker forbindelse til en webserver. Når en it-administrator opretter konfigurationsbeskrivelser til iOS, er det ikke nødvendigt at medtage disse godkendte rodcertifikater.
  • Spørg altid: Certifikater af denne type er ikke godkendte, men blokeres ikke. Når et af disse certifikater anvendes, bliver du bedt om at vælge, om det skal godkendes eller ej.
  • Blokeret: Certifikater af denne type vurderes til at være usikre og kan ikke godkendes.

Trust Store til iOS

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: