Sådan bruges Mission Control på en Mac

Mission Control giver et overblik over alle åbne vinduer, skrivebordsområder og apps i fuldskærmsvisning eller Split View, hvilket gør det nemt at skifte mellem dem. 

Åbn Mission Control

  • Skub op med tre eller fire fingre på dit pegefelt, eller tryk to gange på overfladen af din Magic Mouse med to fingre.
  • Åbn appen Mission Control, som findes i mappen Programmer.
  • Tryk på Mission Control-tasten  på dit Apple-tastatur eller din Touch Bar.


Sådan tilføjer du områder og skifter mellem dem

Spaces-linjen øverst i Mission Control-vinduet indeholder miniaturebilleder af hvert skrivebordsområde og hvert vindue i fuldskærmsvisning eller Split View.

Tilføj et område ved at flytte markøren til Spaces-linjen og derefter klikke på knappen Tilføj  til højre:

Hvis du har flere områder, kan du skifte mellem dem ved at klikke på miniaturebillederne øverst i Mission Control-vinduet. Du kan også bruge disse metoder, der fungerer, selvom du ikke er i Mission Control:

  • Skub til venstre eller højre med tre eller fire fingre på dit pegefelt, eller skub til venstre eller højre med to fingre på din Magic Mouse.
  • Tryk på ctrl-højrepil eller ctrl-venstrepil på tastaturet.


Sådan flytter du vinduer til områder

Hvis du har mere end ét område, kan du flytte vinduer til og fra hvert område. Du skal blot trække vinduet til et andet områdes miniaturebillede på Spaces-linjen.

Hvis du trækker et vindue til et tomt område på Spaces-linjen, åbnes vinduet i fuldskærmsvisning i sit eget nye område:

Hvis du trækker et vindue til miniaturebilledet for en app i fuldskærmsvisning, slutter vinduet sig til det andet vindue i Split View:

Sådan flytter eller fjerner du områder

Hvis du vil flytte et område, skal du trække dets miniaturebillede til venstre eller højre for et andet område på Spaces-linjen.

Hvis du vil fjerne et område, skal du trykke og holde nede på Alternativtasten og derefter klikke på x'et i en cirkel eller de to pile i en cirkel ud for områdets miniaturebillede på Spaces-linjen. Alle vinduer i området flytter sig derefter automatisk til dit første skrivebordsområde.

Udgivelsesdato: