Brug af Meddelelser på din Mac

Meddelelser vises i øverste højre hjørne af skærmen og bruges af dine apps til at holde dig orienteret. Læs mere om, hvordan du tilpasser advarsler og bruger funktioner som Meddelelsescenter og Forstyr ikke.

Meddelelsescenter

        Meddelelsescenter

Brug Meddelelsescenter

Meddelelsescenter viser dine meddelelser, f.eks. en kalenderadvarsel eller et ubesvaret FaceTime-opkald. Meddelelsescenter giver dig også hurtig adgang til widgets, der viser oplysninger fra dine apps.

Åbn Meddelelsescenter ved at klikke på Meddelelsescenter i det øverste højre hjørne af skærmen, og vælg derefter, hvad du vil gøre:

  • Tilføj og fjern widgets: Klik på fanen I dag, klik på Rediger i bunden, og klik derefter på knappen Tilføj eller knappen Fjern.
  • Skift rækkefølge for widgets: Klik på fanen I dag, klik på Rediger i bunden, og træk derefter en widget til en ny placering.
  • Hent flere widgets: Klik på fanen I dag, klik på Rediger i bunden, og klik derefter på App Store. 
  • Vis ubesvarede meddelelser: Klik på Meddelelser. 
  • Hurtig adgang til Forstyr ikke og Night Shift: Skub ned, og klik derefter på til- og fra-knapperne.

Læs mere om, hvordan du beholder resultater fra Siri i dit Meddelelsescenter.

Sådan tilpasser eller slår du advarsler fra

  1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Meddelelser.
  2. Vælg en app til venstre kolonne.
  3. Vælg Bannere eller Advarsler. Eller vælg Ingen for at slå advarsler fra for appen.

Nogle apps har også lyde, mærker og andre indstillinger for meddelelser.

Meddelelsesmuligheder i indstillingsvinduet for Meddelelser

Brug Forstyr ikke

Forstyr ikke slår lyden fra for indgående opkald og meddelelser, og slår automatisk lyden til igen, når din Mac sluttes til et tv eller en projektor. Hvis du vil vælge, hvornår Forstyr ikke skal slås til og fra, skal du vælge Apple-menuen () > Systemindstillinger og derefter klikke på Meddelelser. 

Forstyr ikke i indstillingsvinduet for Meddelelser

Læs mere

Du kan få flere oplysninger om Meddelelser ved at klikke på  knappen Hjælp i indstillingsvinduet for Meddelelser.

Udgivelsesdato: