Brug af adgangskoder på iPhone, iPad eller iPod touch

Her kan du se, hvordan du indstiller, bruger og ændrer adgangskoder på iOS-enheder.

Indstil en adgangskode på iOS-enheden for at beskytte dine data. (Hvis din enhed understøtter Touch ID, kan du ofte bruge dit fingeraftryk i stedet for din adgangskode. Hvis din enhed understøtter Face ID, kan du bruge ansigtsgodkendelse i stedet for din adgangskode). Du skal indtaste en adgangskode i følgende situationer:

 • Når du tænder eller genstarter enheden.
 • Når du trykker på knappen Hjem eller skubber op for at låse din enhed op (du kan ændre dette).
 • Sådan opdateres softwaren
   

 • Når du sletter enheden.
 • Når du vil have vist og ændre indstillinger for adgangskoder.
 • Når du installerer konfigurationsprofiler i iOS.
   

Sådan indstiller du en adgangskode

 1. Åbn Indstillinger > Touch ID og adgangskode. På enheder uden Touch ID: Gå til Indstillinger > Adgangskode. Hvis du har en iPhone X, skal du gå til Indstillinger > Face ID & adgangskode.
 2. Tryk på Slå adgangskode til.
 3. Indtast en adgangskode på seks cifre. Eller tryk på adgangskodeindstillingerne for at skifte til en numerisk kode med fire cifre, en tilpasset numerisk kode eller en tilpasset alfanumerisk kode.
 4. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte og aktivere den.

     

Sådan ændres adgangskoden eller adgangskodeindstillingerne

Åbn Indstillinger > Touch ID og adgangskode. På enheder uden Touch ID: Gå til Indstillinger > Adgangskode. Hvis du har en iPhone X, skal du gå til Indstillinger > Face ID & adgangskode.

Der vises flere muligheder:

 • Slå adgangskode fra: Tryk på denne indstilling for at slå din adgangskode fra.
 • Skift adgangskode: Indtast en ny sekscifret adgangskode. Eller tryk på adgangskodeindstillingerne for at skifte til en numerisk kode med fire cifre, en tilpasset numerisk kode eller en tilpasset alfanumerisk kode.
 • Kræv adgangskode: Med denne indstilling skal du som standard, så snart du har låst din skærm, indtaste din adgangskode for at låse skærmen op. Hvis der ikke skal kræves indtastning af adgangskode med det samme, skal du ændre denne indstilling (hvis du bruger Touch ID eller Apple Pay, kan du af sikkerhedshensyn ikke deaktivere kravet om indtastning af adgangskode, så snart skærmen er låst).
 • Tillad adgang, når enheden er låst: Brug denne indstilling til at tillade adgang til visse funktioner, når enheden er låst, herunder oversigten I dag, Seneste meddelelser, Siri, Svar med besked, Kontrolcenter og Wallet.
 • Slet data: Vælg at slette alle data på enheden automatisk efter indtastning af ti forkerte adgangskoder. Hvis du ikke slår denne indstilling til, skal enheden genoprettes i iTunes efter ti mislykkede forsøg.

Få hjælp

Følg trinnene i dette afsnit for at få hjælp til f.eks. indstillinger for adgangskoder, alarmer og glemte adgangskoder.

     

Hvis en advarsel angiver, at du skal ændre adgangskode, eller hvis du ikke kan ændre dine adgangskodeindstillinger

Konfigurationsprofiler og e-mailkonti, der er baseret på Microsoft Exchange (almindeligt på virksomheds- og uddannelsesenheder), har til tider adgangskodepolitikker, der kan forårsage følgende problemer:

 • Du kan ikke slå din adgangskode fra.
 • Du kan ikke ændre indstillinger for adgangskoder, fordi de er utilgængelige, udtonede eller dæmpede.
 • Du får vist en advarsel om krav om adgangskode. Du kan f.eks. få vist en besked om, at du skal ændre din adgangskode til oplåsning af iPhone inden for 60 minutter.


Kontakt din it-administrator for at få hjælp. Hvis du ikke bruger en konfigurationsprofil eller en Microsoft Exchange-konto, eller hvis du selv ejer din enhed, skal du sørge for at opdatere din enhed til den nyeste iOS-version.

Hvis du glemmer din adgangskode

Hvis du eller en anden indtaster adgangskoden forkert for mange gange, slås enheden fra midlertidigt. Hvis dette sker, kan du få hjælp til glemte adgangskoder eller deaktiverede enheder. Hvis du glemmer din adgangskode til Begrænsninger, kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Udgivelsesdato: