Sådan skjuler du en brugerkonto i macOS

Læs mere om, hvordan du skjuler din brugerkonto, hvis du skal hjælpe en bruger, men ikke ønsker, at vedkommende skal se din brugerkonto i vinduet til log ind på macOS.

 Artiklen er tiltænkt systemadministratorer. Hvis du mener, at dette problem påvirker dig, skal du kontakte virksomhedens eller skolens systemadministrator.

Sådan skjuler du en brugerkonto i vinduet til log ind på macOS

1. Log ind som administrator.

2. Brug kommandoen i Terminal. Erstat "hiddenuser" med navnet på den bruger, der skal skjules:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Brugerkontoen er også skjult i Systemindstillinger, næste gang du åbner det. Denne kommando kan ikke bruges med kontoen Gæstebruger. Læs om, hvordan du administrerer kontoen Gæstebruger.

Vis en skjult brugerkonto

Hvis du vil vise den skjulte bruger, skal du indstille brugerattributten IsHidden til 0:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Du kan også vælge at slette attributten IsHidden.

Skjul et hjemmebibliotek og delingspunkt

Du kan flytte den skjulte brugers hjemmebibliotek til et sted, der ikke er synligt for Finder. Og du kan fjerne den skjulte brugers Offentlig mappe-delingspunkt.

Denne kommando flytter hjemmebiblioteket for "hiddenuser" til det skjulte bibliotek /var:

sudo mv /Users/hiddenuser /var/hiddenuser

Kommandoen opdaterer brugerposten "hiddenuser" med det nye hjemmebibliotek i /var:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser NFSHomeDirectory /var/hiddenuser

Kommandoen fjerner Offentlig mappe-delingspunktet for brugeren med det lange navn "Hidden User":

sudo dscl . delete "/SharePoints/Hidden User's Public Folder"
Udgivelsesdato: