Brug Lyt direkte sammen med Made for iPhone-høreapparater

Med Lyt direkte fungerer din iPhone, iPad eller iPod touch som en ekstern mikrofon, der sender lyd til Made for iPhone-høreapparatet. Funktionen Lyt direkte kan hjælpe dig med at føre en samtale i et støjfyldt lokale eller med en person i den anden ende af lokalet.

Du kan bruge Lyt direkte med en iOS-enhed, som understøtter Made for iPhone-høreapparater.

Slå Lyt direkte til

 1. Tryk på Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater.
 2. Tryk på dit høreapparat under Enheder.
 3. Tryk på Start Lyt direkte.
 4. Placer enheden foran den person, som du vil høre.

Slå Lyt direkte fra

 1. Tryk på Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater.
 2. Tryk på høreapparatets navn under Enheder.
 3. Tryk på Slut Lyt direkte.


           

Brug af en Tilgængelighedsgenvej

Du kan også bruge en Tilgængelighedsgenvej til at slå Lyt direkte til og fra eller betjene andre af høreapparatets funktioner. Tilgængelighedsgenvejen bruges ved at trykke hurtigt tre gange på knappen Hjem.

På fanen Tilgængelighedsgenvej kan du gøre følgende:

 • Start eller slut Lyt direkte.
 • Få vist status for batteriniveau.
 • Tilpas lydstyrken for et eller begge høreapparater.
 • Vælg en forindstilling for lyd.

Hvis du vil bruge en Tilgængelighedsgenvej fra låst skærm, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater, og slå Betjening på låst skærm til.

Få hjælp, hvis du ikke får vist Lyt direkte

 1. Kontroller, om høreapparatet har oprettet forbindelse til enheden. Du skal muligvis foretage pardannelse med høreapparatet eller oprette forbindelse igen.
 2. Kontroller, om høreapparatet vises i Kontrolcenter ud for AirDrop. Måske har du valgt en anden lydenhed.
 3. Hvis der vises andet tilbehør, skal du trykke på det og derefter vælge høreapparatet på den viste liste.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: