Brug af Lyt direkte sammen med Made for iPhone-høreapparater

Med Lyt direkte bliver iPhone, iPad eller iPod touch en ekstern mikrofon, som sender lyde til Made for iPhone-høreapparatet. Funktionen Lyt direkte kan hjælpe dig med at høre en samtale i et støjfyldt lokale eller en person i den anden ende af lokalet.

Du kan bruge Lyt direkte med en iOS-enhed, som virker sammen med Made for iPhone-høreapparater.

Sådan slår du funktionen Lyt direkte til

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg derefter Høreapparater.
 2. Tryk på navnet på dit høreapparat under MFi-høreapparater.
 3. Tryk på Start Lyt direkte.
 4. Placer enheden foran den person, der skal lytte.

 

Sådan slår du funktionen Lyt direkte fra

 1. Tryk på Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg derefter Høreapparater.
 2. Tryk på navnet på dit høreapparat under MFi-høreapparater.
 3. Tryk på Slut Lyt direkte.

 


Sådan bruges tilgængelighedsgenvejen

Du kan også bruge tilgængelighedsgenvejen til at slå Lyt direkte til og fra eller styre andre funktioner i dit høreapparat. Indstil tilgængelighedsgenvejen, så den omfatter Lyt direkte. Tilgængelighedsgenvejen bruges ved hurtigt at trykke tre gange på knappen Hjem. På iPhone X og nyere versioner skal du trykke tre gange på sideknappen.

Du kan gøre følgende med tilgængelighedsgenvejen:

 • Starte eller afslutte Lyt direkte
 • Få vist status for batterilevetid
 • Tilpasse lydstyrken for et eller begge høreapparater
 • Vælge forindstilling for lyd

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed, og vælg derefter Høreapparater, og slå Betjening på låst skærm til for at bruge tilgængelighedsgenvejen fra den låste skærm.

Få hjælp, hvis du ikke kan se Lyt direkte

 1. Kontroller, om dit høreapparat har oprettet forbindelse til din iPhone. Du skal muligvis parre høreapparatet eller oprette forbindelse igen.
 2. Sørg for, at dit høreapparat er vist i området for valg af enheder på betjeningspanelet i Kontrolcenter. 
 3. Hvis der vises et andet tilbehør her, skal du trykke på det og derefter vælge høreapparatet på den liste, der vises.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: