Advarsel om for lidt strøm til USB-enheder, USB-tastatur og USB SuperDrive

Du kan få vist følgende advarsel, når der er sluttet USB-enheder til Mac-computerens tastatur, og når et Apple USB SuperDrive er sluttet til computeren: "En USB-enhed skal bruge mere strøm".

USB-strømadvarsel

Hvis du anvender disse enheder sammen, skal du slutte dem direkte til Mac-computerens USB-porte i stedet for tastaturet. Dermed undgås det, at advarslen om lav strøm vises. Du kan også slutte enhederne til en USB-hub med egen strømforsyning for at undgå at få vist denne meddelelse.

Alternativt kan du fjerne Apple USB SuperDrive fra computeren, mens USB-enhederne er tilsluttet tastaturet.  

Udgivelsesdato: