Hvis lyden mangler eller er forvrænget fra højttaleren på din iPhone, iPad eller iPod touch

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du har svært ved at høre en persons stemme tydeligt, hvis lyden er forvrænget eller skrattende, eller hvis du har problemer med lydkvaliteten.

Kontroller dine lydindstillinger

Hvis din enhed har en Ring/Lydløs-kontakt, skal du trykke den fremad (mod enhedens skærm), så den orange farve ikke er synlig. Hvis du bruger en iPad, kan du også skubbe nedad fra øverste højre hjørne for at få vist Kontrolcenter og kontrollere, at Lydløs er slået fra. 

Ring/Lydløs-kontakt på iPhone

Åbn Indstillinger > Forstyr ikke, og kontroller, at Forstyr ikke er slået fra.

Rengør dine modtagere og højttalere

Fjern alle skærmbeskyttere, beskyttelsesfilm og etuier fra din enhed. Kontroller, om højttaleråbningen er blokeret eller snavset. Kun iPhone: Sørg for, at modtageren ikke er blokeret eller snavset. Rengør højttaleren eller modtageren efter behov med en lille børste med bløde hår. Det er vigtigt, at børsten er ren og tør.

 

Kontroller lyden på din enhed

Gå til Indstillinger > Lyde (eller Indstillinger > Lyde & haptisk feedback), og træk mærket Ringetoner og advarsler frem og tilbage et par gange. Hvis du ikke hører nogen lyd, eller hvis højttalerknappen på mærket Ringetoner og advarsler er nedtonet, skal din højttaler muligvis til reparation. Kontakt Apple-support for at få hjælp til iPhone, iPad eller iPod touch.

 

Forsøg at foretage et opkald

Hvis du kan høre lyd, kan du forsøge at foretage et opkald med din iPhone og slå til medhørsfunktionen til. På iPad eller iPod touch kan du foretage et FaceTime-opkald. Hvis du stadig ikke kan høre noget, eller hvis du hører statisk støj eller skrattende lyd, kan problemet skyldes netværket eller modtageforholdene. Prøv at ringe igen senere eller fra et andet sted.

FaceTime er ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

 

Udgivelsesdato: